>

De DevOps-reis (2): automatiseren kun je leren

In ons eerste blog over de DevOps-reis hebben we het gehad over wat DevOps precies is. En waarom de rol van de mens cruciaal is. In deze blog bekijken we DevOps van de andere kant. Die van de techniek, van automatisering. En automatiseren kun je leren, dit is hoe.

Laat hem dat maar oplossen, hij is de enige die weet hoe het werkt.” Veel bedrijven werken met applicaties die een aantal jaar geleden gebouwd zijn. De bouw van deze applicaties lag in de handen van een handjevol ontwikkelaars die precies wisten wat ze deden, maar dit niet documenteerden.

Inmiddels zijn veel van deze ontwikkelaars alweer bezig met het bouwen van nieuwe applicaties, ergens anders gaan werken of misschien wel met pensioen. Het bedrijf kan weliswaar verder werken met de applicaties zonder deze mensen, maar wat als er eens een systeem moet worden geüpdatet, of als er nieuwe innovaties of implementaties plaats moeten vinden? En wat als er bijvoorbeeld een geschreven broncode moet worden aangepast? Wie is hier verantwoordelijk voor?

Barrières doorbreken

Eén van de opties om bovenstaande situatie te tackelen, is door te werken met de DevOps-principes. DevOps doorbreekt barrières tussen development (de applicatiebouwers) en operations (het beheerteam). En natuurlijk ben je dan nog steeds afhankelijk van specifieke mensen. Daarom is het belangrijk de shift te maken van handmatig werk naar geautomatiseerd werken. Of de mens dan overbodig wordt? Integendeel, de mens kan hierdoor juist meer tijd besteden aan innovatie, terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid van het systeem gegarandeerd blijven.

Geautomatiseerd versiebeheer

Stel, Christiaan maakt stuk B en C op vrijdag, maar verwijdert daarmee per ongeluk stuk A (geschreven door Jennifer op woensdag). Dan wil je dat Jennifer en Christiaan de versie van woensdag terug kunnen halen. Je kunt dit vergelijken met het werken in eenzelfde document in Sharepoint. Je wil kortom, je versiebeheer geautomatiseerd op orde hebben.

Stapsgewijs automatiseren

Het automatiseren van versiebeheer is in de wereld van DevOps mooi uitgewerkt in termen en schema’s. Met Continuous Integration leg je vast wie bijvoorbeeld de code heeft geschreven, wat het doet en welke impact het op het systeem kan hebben. Continuous Delivery gaat nog een stapje verder. Daarin leg je vast hoe er geautomatiseerd wordt getest, zodat je alleen nog maar op een ‘groene knop’ hoeft te drukken om je systeem, innovatie of update live te brengen. En met Continuous Deployment ga je nóg een stapje verder. Hiermee borg je dat het hele proces van begin tot eind geautomatiseerd is.

Kijk maar eens:

Schematische weergave van versiebeheer in DevOps

Hoge verwachting

Niemand zit erop te wachten dat we door een systeemupdate een heel weekend niet digitaal kunnen betalen. We hebben hoge verwachtingen van onze banken, pakketbezorgers, online winkels en andere leveranciers. Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen (snelheid én kwaliteit) is naast de mens, ook automatisering cruciaal.

Wil je meer weten over DevOps of ontdekken hoe je binnen je organisatie processen (beter) kunt automatiseren op basis van de DevOps-principes?

Neem hier contact op met Koen van Sabben

Lees ons vorige blog over DevOps en de mens, of ons volgende blog over DevOps in een hybride omgeving.