>

Digitale universiteiten: zo blijft de groei van studenten beheersbaar

Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs groeit al jaren fors, met name door de toestroom uit het buitenland. De vereniging Universiteiten van Nederland (VSNU) waarschuwde enkele jaren geleden al dat deze ‘massificatie’ het onderwijs onder druk zet. Kan digitalisering voor verlichting zorgen?

Het piept en het kraakt, zo klinkt het uit de gelederen van het wetenschappelijk onderwijs. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijkt dat de studentenaantallen op universiteiten stijgen van 329.000 in 2020 naar 402.000 in 2030. Volgens het CBS komt nu al 40 procent van de eerstejaars niet uit Nederland, en dat percentage neemt toe.

De gevolgen van de groei en globalisering zijn duidelijk zichtbaar. Huisvesting is nauwelijks te vinden waardoor studenten in tenten slapen. Docenten op hun beurt kampen met overvolle werkgroepen en een gebrek aan tijd om colleges voor te bereiden.

Digitale transformatie

Digitalisering is natuurlijk niet de oplossing voor alle problemen. Maar het kan het leven wel makkelijker maken, ook dat van studenten, docenten en andere medewerkers van universiteiten. Een digitale transformatie kan universiteiten meerdere voordelen bieden:

1. Persoonlijker onderwijs

Nu direct persoonlijk contact door massificatie lastiger wordt, neemt de behoefte aan digitale middelen voor gepersonaliseerd onderwijs toe. “Dankzij concepten als flipping the classroom en blended learning met een mix van online en offline onderwijs, ontstaat meer ruimte voor de interactie tussen student en docent”, zo schreef de VSNU al in 2017.

Met de al enkele jaren populaire Massive Open Online Courses (MOOC’s) krijgen studenten meer keuzemogelijkheden, en kunnen ze ook bij andere universiteiten vakken volgen die aansluiten bij de persoonlijke interesses en individuele talenten. In sommige gevallen levert het afronden van een MOOC de student reguliere studiepunten op.

Ook buiten de universitaire wereld worden MOOC’s omarmd. Zo lanceerde SAP onlangs een Professional Certificate op instapniveau op het MOOC-platform van Coursera. Het bereidt leerlingen voor op instapfuncties in enkele van de meest gevraagde vakgebieden.

2. Datagedreven onderwijs

Universiteiten grossieren in data. Die data openen de weg voor learning analytics, oftewel het verzamelen en analyseren van data over leerlingen en hun context. Met de verkregen inzichten kunnen onderwijsinstellingen het onderwijs aantrekkelijker en persoonlijker maken. Of de begeleiding efficiënter inrichten. Op basis van data zien ze bijvoorbeeld snel of studenten op het goede spoor zitten en of ze de juiste studie gekozen hebben.

Zo heeft de University of California San Diego (UCSD) het dataplatform SAP HANA gebruikt om de universiteitssystemen met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor diepgaande inzichten rondom alles wat een student doet op de campus. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om inzichtelijk te maken welke vakken populair zijn en hoe de universiteit daarop in kan spelen.

3. Optimale student experience

Studenten willen de digitale applicaties gebruiken die aansluiten op de experience die ze als consument gewend zijn in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld het kiezen van vakken moet net zo makkelijk zijn als online shoppen, en op elk moment van de dag en via elk apparaat kunnen.

Door in te spelen op de digitale behoefte, voelen studenten zich sneller verbonden met de onderwijsinstelling. Dat is zeker in een tijdperk van massificatie belangrijk. Het investeren in een online omgeving die toegankelijk en makkelijk in gebruik is, bepaalt in belangrijke mate de student experience. Die experience begint al bij het allereerste contactmoment tussen de prospectstudent en de onderwijsinstelling.

Een optimale student experience is bijvoorbeeld te realiseren met een studenteninformatiesysteem op basis van de SAP Student Lifecycle Management-applicatie. Toegang tot het systeem via mobiele apparaten is te realiseren met SAP Fiori-apps.

4. Gestroomlijnde bedrijfsvoering

Een toename van het aantal studenten – en wellicht ook van het aantal vakken en faculteiten – kan niet zonder een herziening, modernisering en integratie van de ondersteunende processen en de IT. Universiteiten die bijvoorbeeld te lang vasthouden aan maatwerk en separate handmatige processen dreigen tegen hun limieten aan te lopen.

Om dat punt voor te zijn, vervangt de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld zijn verouderde systemen stapsgewijs door één nieuw en gebruiksvriendelijk systeem: ‘SAP in the cloud’. Alle processen van de verschillende afdelingen lopen uiteindelijk via dit systeem dat bestaat uit meerdere met elkaar geïntegreerde onderdelen.

Een optimale user experience voor de medewerker staat daarbij centraal. Zaken zoals het aanvragen en goedkeuren van verlof, het verwerken van een factuur of de instroom van een nieuwe medewerker moeten met een paar muisklikken zijn te regelen.

Meer weten over digitalisering in het hoger onderwijs? Neem dan contact met ons op.