>

Zo helpt SAP organisaties met het beheer van plasticbelasting

Belasting op plastic moet het gebruik ervan terugdringen. Voor bedrijven biedt deze belasting een aantal pittige uitdagingen. SAP Responsible Design and Production helpt organisaties niet alleen met het beheer van deze belasting, maar zorgt uiteindelijk ook voor een duurzamere keten en pakt zo het probleem bij de wortel aan.

Plastic is overal. Het materiaal is praktisch, stevig en helaas niet-afbreekbaar. Het is zo sterk in ons dagelijks leven verweven dat we het nauwelijks meer opmerken. Het meeste plastic wordt slechts één keer gebruikt en vervolgens op stortplaatsen gedumpt, of erger. Regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken samen aan manieren om het afval en de vervuiling die het veroorzaakt in te dammen. De wil om plastic afval te verminderen is breedgedragen. Zo heeft de Europese Unie (EU) in het kader van de internationale inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering in 2019 de European Green Deal gelanceerd. Dat is een actieplan om de lineaire economie om te vormen naar een circulaire economie, waarin afval en vervuiling zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Een belangrijke maatregel bij de aanpak van plasticvervuiling is de plasticbelasting die wordt toegepast op plastic voor eenmalig gebruik, plastic verpakkingen en microplastics.

Nationale bijdrage

In plaats van een regionale belasting heeft de EU echter een nationale bijdrage aan elk van de 27 lidstaten opgelegd op basis van de hoeveelheid niet-gerecycled plastic verpakkingsafval die het genereert. De opzet van de belasting verschilt sterk van land tot land, waarbij sommige zich richten op verpakkingen in het algemeen en andere alleen op eenmalig gebruik. Sommige hebben verschillende belastingen voor binnenlandse of buitenlandse plastic producten. Kortom, de lidstaten mogen de belasting op hun eigen manier invoeren, met hun eigen regels en voorschriften.

Het resultaat is een uiterst gefragmenteerd landschap. De aanpak ervan vereist de juiste strategie, instrumenten en expertise, vooral op het gebied van naleving en internationale toeleveringsketens. Op 1 januari is in Spanje bijvoorbeeld de speciale belasting op niet-herbruikbare plastic verpakkingen van kracht gegaan, waarbij 0,45 euro per kilo niet-herbruikbaar plastic wordt geheven.

Uitdagingen

“Deze nieuwe belasting stelt bedrijven voor een aantal uitdagingen. Niet alleen omdat ze de belasting moeten betalen, maar ook omdat ze dit nieuwe proces binnen de organisatie moeten aanpakken”, zegt Maria Monasor, SAP sustainability principal EMEA South en een woordvoerder van SAP Spanje. “Een van de grootste problemen is de hoeveelheid informatie die moet worden verzameld en geanalyseerd, allemaal afkomstig uit verschillende bronnen en, in veel gevallen, uit verschillende landen. Dat belemmert de samenwerking.”

Afgelopen april heeft de regering in het Verenigd Koninkrijk de eerste belasting op plastic verpakkingen (UK PPT) ingevoerd die wereldwijd wordt toegepast. De Britse belasting bedraagt 200 pond per ton in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde of ingevoerde plastic verpakkingen die niet voor ten minste 30% uit gerecycleerd plastic bestaan. Net als hun Europese tegenhangers staan Britse bedrijven voor twee belangrijke uitdagingen: het verkrijgen van de gegevens om hun belastingaangifte op te stellen en de verwerking ervan om fiscale beslissingen te nemen.

Een praktische oplossing

Zoals bij veel uitdagingen de laatste tijd het geval is, is technologie een fundamenteel element geworden om bedrijven te helpen hun problemen op te lossen. SAP Responsible Design and Production is een cloudoplossing die speciaal is ontwikkeld om het ontwerpen van producten voor een circulaire economie te vergemakkelijken en om het hele proces van de nieuwe belastingen aan te pakken.

SAP Responsible Design and Production werkt niet alleen aan het vereenvoudigen van handmatige rapportageprocessen door middel van automatisering, maar geeft bedrijven ook toegang tot gegevens over logistiek en materialen, inclusief details over de samenstelling van verpakkingen. “Met deze tool kunnen bedrijven rapportages opstellen en indienen in verband met de Spaanse belasting op kunststoffen en de risico’s van niet-naleving verminderen”, aldus Monasor.

Het uiteindelijke doel

Op lange termijn kan SAP Responsible Design and Production organisaties in staat stellen hun KPI’s voor duurzaamheid te meten en te beheren en een beter zicht te krijgen op de materiaalstromen in alle bedrijfsprocessen. Verbeterde traceerbaarheid helpt de nauwkeurigheid van plastic belastingbetalingen te verhogen en vermindert compliancerisico’s.

De oplossing kan ook wijzigingen in regelgeving en belastingen doorvoeren en de materiaalkeuze voor verpakkingen optimaliseren om die belastingen te helpen verlagen en circulariteit te stimuleren, wat het uiteindelijke doel van de belasting is.

De vervuiler betaalt

Ondanks alle inspanningen tot nu toe wordt ongeveer 90% van het momenteel wereldwijd geproduceerde plastic niet gerecycled. “De plasticbelasting van de EU en de Britse PPT zijn voorbodes van de wereldwijde beweging die het principe ‘de vervuiler betaalt’ versterkt naast een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid”, zegt Stephen Jamieson, wereldwijd hoofd Circular Economy Solutions bij SAP.

Door het gebruik van niet-duurzame materialen te ontmoedigen, stimuleren regeringen de marktwaarde van recycleerbaar plastic en bevorderen ze een duurzame, circulaire economie. Uit schattingen blijkt dat belastingbijdragen voor plastic de EU jaarlijks ongeveer 7 miljard euro aan extra inkomsten zouden opleveren.

Pioniers 

niersDeze inspanningen zijn slechts de eerste meters van een lange, moeilijke weg. Hoewel de meeste landen het eens zijn over de noodzaak om plastic aan banden te leggen, hebben veel landen hun twijfels over de mogelijke verstoring van de toeleveringsketen. De landen die aan de reis beginnen, zijn pioniers. Hun inspanningen zullen waardevolle lessen opleveren voor degenen die volgen.

De rol van technologie is het proces van overgang van een lineaire naar een circulaire economie te vergemakkelijken en samenwerking tussen landen, organisaties en hun partners mogelijk te maken, hoe gefragmenteerd het landschap ook is. SAP Responsible Design and Production vervult die rol door bedrijven in staat te stellen aan hun duurzaamheidsverplichtingen te voldoen, de wetgeving na te leven en meer circulaire processen te ontwikkelen.

Sleutelrol

Technologie vormt, kortom, een sleutelrol als het gaat om verduurzaming. Christian Klein, de CEO van SAP, beaamt dat. “Technologie biedt de middelen voor het meten van duurzaamheidsinspanningen. Bedrijven investeren niet voor niets momenteel stevig in erp-oplossingen, omdat ze hun duurzaamheidsinspanningen meetbaar willen en moeten maken. Bovendien slaat technologie bruggen tussen organisaties. Niet voor niets is duurzaamheid een cruciaal thema op het World Economic Forum in Davos. Technologie maakt het gemakkelijker om niet alleen de organisatie, maar samen met partners de gehele keten te verduurzamen.”