>
Containerschip in Suezkanaal die hele leveranciersketen raakt

Onderzoek: supplychainrisico’s dwingen Nederlandse bedrijven tot nieuwe IT-aanpak

Bijna alle Nederlandse bedrijven zijn ontevreden over hun eigen supplychain. Dit blijkt uit een onderzoek van SAP. De meeste bedrijven zijn ter verbetering hiervan op zoek naar mogelijkheden voor het lokaliseren van de toeleveringsketen. Daarnaast willen ze op korte termijn nieuwe technologie adopteren waarmee ze de risico’s kunnen beperken en meer duurzaamheid kunnen realiseren.

Download hier het onderzoek

97% van de bedrijven geeft aan dat hun supplychain niet voldoet. Redenen hiervoor zijn onder meer vertragingen in de productie van goederen en een gebrek aan grondstoffen. Een kwart van deze bedrijven geeft zelfs aan dat er grote veranderingen nodig zijn. Daarom is bijna driekwart van deze bedrijven (71%) van plan om hun bedrijfsactiviteiten lokaal uit te voeren als reactie hierop. Denk hierbij aan het vinden van meer lokale leveranciers of het verplaatsen van (een gedeelte van) hun productie- en distributieprocessen naar Nederland. Twee derde (66%) is van plan om nieuwe noodmaatregelen te implementeren die zijn gericht op hun toeleveringsketen.

Nieuwe IT-aanpak

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven geavanceerde technologieën willen inzetten om hun supplychains fundamenteel te transformeren. Meer dan tweederde (67%) van de ondervraagde bedrijven is van plan om hier al binnen 1 tot 2 jaar mee aan de slag te gaan. Het inzetten van AI en machine learning speelt hierbij een grote rol.

Bedrijven zijn vooral op zoek naar IT-oplossingen voor de volgende uitdagingen:

  • Bedrijven hebben vaak te maken met complexe toeleveringsketens waarin meerdere partijen betrokken zijn. Om effectief te kunnen opereren in deze netwerken, is het belangrijk dat organisaties realtime inzicht hebben in de activiteiten. Daarmee kunnen ze snel reageren op veranderingen en hun eigen productiecapaciteit daarop aanpassen.
  • Door het volgen van de activiteiten van hun leveranciers en afnemers, krijgen bedrijven een beter begrip van hoe hun activiteiten de hele leveringsketen beïnvloeden. Organisaties willen deze informatie gebruiken om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten ze op voorraad moeten hebben en waar ze deze opslaan.
  • Bedrijven en individuen vinden duurzaamheid belangrijk, en 62% van de bedrijven wil daarom nieuwe duurzame oplossingen vinden voor hun supplychain. Tijdens economisch zware tijden blijft duurzaamheid een prioriteit, maar bedrijven hebben moeite om duurzaamheidspraktijken te integreren in hun manier van werken (55%), en weten soms niet waar te beginnen of welke beslissingen te nemen (51%).
  • Bedrijven willen AI en machine learning niet alleen inzetten om te zien wat er gebeurt in de supplychain en om risico’s te beheersen, maar ook voor het verbeteren van de samenwerking en een duidelijke communicatie tussen leveranciers, partners en klanten.

Geavanceerde technologieën moeten niet alleen leiden tot een verhoogde veerkracht, maar ook tot het verlagen van de kosten en het verbeteren van hun concurrentievermogen in deze complexe en onzekere tijden.

Taak voor de overheid

Organisaties hebben verschillende meningen over het globaliseren van supplychains als middel om de economische groei te bevorderen. Meer dan een derde van de respondenten is voor die verandering, en twee derde tegen.

Ongeveer de helft van alle bedrijven vindt dat de overheid meer ondersteuning moet bieden bij het bewaken van de supplychain en waar nodig moet investeren. Daarnaast wil 51% dat de overheid incentives aanbiedt om mensen aan te trekken en op te leiden, of om buitenlands talent binnen te halen (44%). Om de recessie te bestrijden, pleit 38% van de bedrijven voor een intensiever industrie- en handelsbeleid dat gericht is op het oplossen van de problemen in de supplychains.

Zichtbaarheid en wendbaarheid

Om vroegtijdig te kunnen reageren op verstoringen of risico’s in de supplychain gebruiken Nederlandse bedrijven zoals Upfield, bekend van de merken Blue Band, ProActiv, Becel en Lätta, de supplychainoplossingen van SAP in combinatie met SAP S/4HANA.

Upfield opereert in een uitdagende markt die zeer gevoelig is voor economische en sociale indicatoren. Verstoringen in de toeleveringsketen, zoals de schaarste aan zonnebloemolie, hebben direct invloed op hun recepten, maar ook op zaken als transport, productieprocessen en communicatie naar hun leveranciers.

Upfield verving daarom verschillende systemen door een geïntegreerde set SAP-oplossingen, met SAP S4/HANA als kern. SAP Product Lifecycle Management (PLM) beheert bijvoorbeeld 2.500 recepten en 4.000 ingrediëntenspecificaties. Supplychainplanning wordt gedaan met SAP Integrated Business Planning (IBP). SAP Ariba wordt gebruikt om snel geschikte en duurzame leveranciers te selecteren. Naast deze oplossingen implementeerde de fabrikant ook SAP Transportation Management en SAP Business Network for Logistics.

Met deze nauw geïntegreerde set SAP-oplossingen kan Upfield de levenscyclus van elk product nauwkeurig beheren. Dankzij een gesynchroniseerd end-to-end proces verlagen ze daarnaast de verouderingskosten. Het belangrijkste voordeel is de geïntegreerde planningscapaciteit die ze hebben in hun hele toeleveringsketen. SAP S/4HANA en de supplychainoplossingen helpen hen dan ook flexibeler te zijn, waardoor ze veel sneller kunnen reageren op verstoringen.

Veranderende rol supplychainmanagement

Tomorrow's Digital Supply Chain - SAP NL | SAP Supply Chain Management software

Thomas Brückner, Head of Digital Supply Chain bij SAP Nederland: “Supplychainmanagement draaide vroeger vooral om het verlagen van kosten. Maar nu spelen veel aspecten een rol: het inspelen op de vraag van consumenten, het verbeteren van de veerkracht, het verminderen van de CO2-uitstoot, het verlagen van het personeelsverloop en het laag houden van de kosten. Geopolitieke problemen, nieuwe emissieregels en problemen met de productie in China hebben ervoor gezorgd dat er veel meer uitdagingen zijn ontstaan bij de huidige supplychainmodellen in Nederland. Welke toekomstige externe factoren de stroom van goederen/diensten ook verstoren, onze on-demand consumentencultuur zal alleen maar verder toenemen. Verzending binnen één dag wordt al als laat gezien, en consumenten verwachten per uur trackingupdates. Een nieuwe aanpak is nodig om aan deze vraag te voldoen.”

Wereldwijde uitdagingen

Coleman Parkes ondervroeg in opdracht van SAP 350 senior beslissers op het gebied van logistiek en supplychainstrategie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in Frankrijk, België en Nederland. Uit het rapport “Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner” blijkt dat de problemen in de supplychain sinds het begin van de pandemie rampzalige gevolgen hebben gehad voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bedrijven werden belemmerd door vertragingen in de productie van goederen/het leveren van diensten (53%) en door een gebrek aan grondstoffen (29%). Dit heeft bij 34% van de bedrijven geleid tot een daling van de inkomsten. Daardoor kreeg 38% te maken met het verlies van klanten en heeft 20% reputatieschade opgelopen. Meer dan driekwart (76%) van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de problemen in de supplychain aanhouden tot eind 2023.

Download hier het rapport