>

SAP satser på tydelighet og valgfrihet for kundene: Kjernesystemet SAP S/4HANA vedlikeholdes til slutten av 2040 og SAP Business Suite 7 frem til 2030

SAP annonserte i dag en garanti for vedlikehold av sitt kjernesystem SAP S/4HANA til utgangen av 2040. Samtidig tilbys utvidet vedlikehold av kjerneapplikasjonene som inngår i SAP Business Suite 7 frem til slutten av 2027. Etter dette vil kundene selv kunne velge utvidet vedlikehold frem til slutten av 2030.

– Kundene våre har vist at de vil bygge videre på SAP S/4HANA og de forventer at SAP også har langsiktige planer for plattformen. Vi vet at våre kunder gjennomfører store forandringer med hjelp av løsningens unike funksjoner, noe våre brukergrupper bekrefter. En fersk undersøkelse gjennomført av vår brukergruppe i USA viste at alle våre kunder planlegger å gå over til SAP S/4HANA. I tillegg indikerer den tyskspråklige brukergruppen i den nylig publiserte kundeundersøkelse at kundeinvesteringer i SAP S/4HANA øker betraktelig. Vi kommer nå til å tilby ytterligere valgmuligheter for at man skal kunne gå over til og bruke mulighetene i SAP S/4HANA i sitt eget tempo, sier Christian Klein, co-CEO og styremedlem i SAP.

– For våre kunder representerer SAP S/4HANA fremtidens arkitektur og plattform. Vi ønsker at våre kunder skal være fremgangsrike og ha flere valgmuligheter. Derfor velger vi nå å informere om våre langsiktige planer for å bygge tillit hos våre kunder. Den sterke veksten vi har sett i 2019 bekrefter at vi har rett strategi for SAP S/4HANA og etterspørselen er fremdeles høy, sier Thomas Saueressig, styremedlem og ansvarlig for SAP Product Engineering.

Sterk vekst og fleksibilitet

SAP S/4HANA er neste generasjons applikasjonsplattform som gjør det mulig for virksomheter å utvikle sin intelligente bedrift med hjelp av kunstig intelligens-basert automatisering. Samtidig får kundene hjelp til å bevege seg til skyen og hybridløsninger som forenkler arbeidet og reduserer kostnadene. Flere enn 13.800 kunder har allerede valgt SAP S/4HANA og tusenvis bruker løsningen aktivt for å forandre og digitalisere sine bedrifter. Nylig gjennomførte undersøkelser fra SAPs brukergrupper både i USA (ASUG) og DACH-regionen (DSAG) viser at kundene gjør betydelige investeringer i SAP S/4HANA. DSAG rapporterer at over 49 prosent av kundene planlegger å migrere til SAP S/4HANA i løpet av de neste tre årene, mens ASUG-rapporten viser at antallet kunder som ikke har planer om å flytte til SAP S/4HANA har sunket til null.

SAP støtter overgangen med ett komplett program av tjenester og verktøy sammen med et omfattende eko-system av IT-tjenesteleverandører som representerer over fire tiår med kontinuerlig fremgang, innovasjon og vekst når det gjelder å implementere SAP-løsninger.

Den langsiktige planen for SAP S/4HANA frem til 2040 og utvidet vedlikehold av SAP Business Suite 7 er et resultat av samarbeidet med kunder, brukergrupper og partnere.

Valgfrihet og investeringssikkerhet

SAP kommer også til å tilby ytterligere to år med grunnleggende vedlikehold av kjerneapplikasjonene i SAP Business Suite 7. Under avslutningsfasen vil SAP fortsette å levere viktige vedlikeholds funksjoner som kundene behøver. Det kommer ikke til å forekomme noen endring av eksisterende avtaler eller ingen ekstra avgifter som følge av planen.

Etter denne avslutningsfasen kan kundene velge hvordan de vil fortsette med vedlikeholdet av sine kjerneapplikasjoner i SAP Business Suite 7 fra 2028 og fremover:

  • Kunder som behøver support for sine applikasjoner under lengre konverteringsfaser til SAP S/4HANA kan velge å benytte seg av det utvidede vedlikeholds tilbudet. Tilbudet kommer til å være tilgjengelig i ytterligere tre år fra starten av 2028 og frem til utgangen av 2030 og vil koste to prosent mer en det nåværende vedlikeholdet av kjerneapplikasjonen i SAP Business Suite 7.
  • Kunder som ikke bestemmer seg for det utvidede vedlikeholds tilbudet i slutten av 2027, men heller velger å fortsette med sine SAP business Suite 7-applikasjoner vil automatisk overføres til en kundespesifikk vedlikeholds modell, som inneholder basis support til uforandrede priser.

Les mere:

https://news.sap.com/2020/02/sap-s4hana-maintenance-2040-clarity-choice-sap-business-suite-7/