>

Fremtidens vinner-virksomhet er intelligent

Med maskinlæring og AI sørger den nye tidens forretnings-software for intelligente forretningsprosesser, som kontinuerlig gjør arbeidet smartere og bedre. I den intelligente virksomheten utelukker ikke motstandsevne, profitt og bærekraft hverandre, men forsterker hverandre, mener SAP.

Spør man to av SAPs toppfolk i Norden, tilhører fremtiden de digitaliserende, intelligente virksomhetene hvor produkter, service og arbeidsprosesser automatisk forbedrer seg av seg selv over tid, ved at de blir brukt.

«Det definerer de intelligente virksomhetene at de lykkes med å skape en positiv feedback-loop mellom kunde-interaksjonen på den ene siden, og kvaliteten av deres produkt eller service på den andre siden. Og for hver interaksjon blir produktet eller servicen bedre», sier Jesper Schleimann, Chief Innovation Officer for EMEA North i SAP.

Foto: Jesper Schleimann, Chief Innovation Officer for EMEA North i SAP

SAP er verdens førende leverandør av forretnings-software, og SAP´s løsninger er i dag i berøring med 77% av verdens transaksjonsdata.

SAP er mest kjent for sine løsninger for alle typer forretningsprosesser, ikke minst finans, HR, kunde, produksjon, forsyningskjede og innkjøp, men håndterer også bredt og dypt innen industriprosesser, og har den tredje største trekkraft innenfor innovasjon og nye digitale forretningsmodeller.

S/4HANA: virksomhetens nye digitale kjerne

Med sin nye S/4HANA plattform har Europas største software-virksomhet SAP gitt sine kunder en forsmak på hva fremtidens ERP-software byr på av intuitive, intelligente løsninger, hvor bruk av innebygget maskinlæring og AI sørger for at forretningsprosessene optimerer seg selv, og at virksomheten er koblet til i alle hjørner via en digital kjerne.

Et annet gjennombrudd er at det intelligente ERP-systemet anno 2020 muliggjør strategisk arbeid med bærekraft og hensikt, uten at økonomien glemmes.

«Den intelligente virksomheten er mer motstandsdyktig fordi den både sørger for profitt og bærekraft. De to tingene utelukker hverandre ikke, men forsterker hverandre. Et eksempel er et stort dagligvarekonsern der man sporer og reduserer matsvinn med intelligent software. Man reduserer avfall i forsyningskjeden og man tjener mer penger, men man sitter også igjen med et konkret og meningsfylt tiltak, som bidrar til å motivere medarbeiderne og gjør arbeidsplassen mer attraktiv.»

Å kontrollere forsyningskjeden

Maskinlæring og AI vil med tiden gjøre om på alle funksjonelle områder i intelligente virksomheter. Allerede under koronakrisen har det, ifølge SAP, vært tydelig at virksomheter med intelligente prosesser i forsyningskjeden står sterkere enn andre, når vilkårene for å drive forretning plutselig blir radikalt forandret.

«COVID-19 situasjonen har utfordret mange virksomheters forsyningskjede, og vist hvor avgjørende det er å på stående fot ha innsikt, og kunne analysere på tvers av egne verdikjeder i relasjon til produksjon og logistikk. Selve logistikken har fungert rimelig godt globalt, selv om det har haltet litt hvis man har produksjonen sin plassert langt vekk, eller i et land som har vært hardt rammet av COVID-19», sier SAP Norges administrerende direktør Stefano Holguin.

Foto: Stefano Holguin, administrerende direktør for SAP Norge

Ved å ha større innsikt i sine egne forsyningskjeder kan en intelligent virksomhet raskere omstille produksjonen sin rent fysisk når pandemien eller en annen krise rammer.

«De virksomhetene som har klart seg best under korona er de som har hatt en sammenhengende digital kjerne, så de raskere har kunnet reagere i en helt ny situasjon. Samtidig tror vi at det i tiden fremover vil tas en gjennomgang av forsyningskjedene. For eksempel vil virksomheter vurdere å få mer produksjonen i Europa igjen. Større innsikt og et tetter samarbeid med underleverandører letter også arbeidet med bærekraft, og vil hos mange bli vektlagt høyere enn de lave produksjonskostnadene i Asia.

CFO´en får en ny rolle

På finansområdet vil, ifølge SAP, mange CFO´er få en helt ny rolle.

«Vi har allerede sett en stor bølge hvor virksomheter i stigende grad utfører finans i shared service centers, eller på en annen måte gjør tingene mer remote for å spare penger, og flytte medarbeidere med repetitive oppgaver til mer verdiskapende aktiviteter. Vi tror at denne utviklingen vil akselerere ytterligere gjennom hyperautomatisering som gjør arbeidet smartere og smartere, og genererer større innsikt», sier Stefano Holguin.

Hvis bevegelsen mot en integrasjon av profitt og hensikt, vil doble kontoer bli mer utbredt, og det vil i mange virksomheter bli CFO´ens oppgave å sikre transparens, tror SAP.

«Virksomheter innrapporterer i stigende grad hvordan de leverer på bærekraft basert på tall og fakta, fremfor de klassiske CSR-rapportene med lange beskrivelser av prosjekter hvis effekt kanskje ikke er like godt dokumentert. Det kan gradvis måles på mange området innenfor bærekraft. I hvor stor grad har CO2 totalt sett blitt en del av ditt produkt fra din første underleverandør? Hva er dokumentasjonen for at du unngår barnearbeid, og hva sier målinger om din håndtering av kloakk? Alle disse tingene vil mange flere virksomheter snart måle som en selvfølge, akkurat som de måler omsetning og varelager. Stadig flere kunder og investorer krever dokumentert innsats for bærekraft, hvor det er aktiviteter som blir omsatt til en verdi, og samtidig etterspør nye unge medarbeidere at virksomheter både har et sterkt ønske om dette, samtidig som de tjener penger», sier Jesper Schleimann.

Veldig nærme kunden

En tredje trend i den nye generasjonen av forretnings-software bringer virksomheten veldig tett på kunden, og gjør virksomheten i stand til å lytte og reagere mer intelligent. SAP kaller dette experience management. Det er evnen til å styre hele opplevelsen kunden har når de interagerer med en bestemt virksomhet – også B2B.

«Det er helt tydelig at de digitale berøringspunktene med kunder er viktigere enn noensinne. COVID-19 avskar på et blunk virksomheter uten en digital kanal fra deres kunder. Det har aldri vært viktigere. Å være «in touch» med kundene, og forstå hva som betyr noe for dem.  Det å kunne lytte til og forstå brukeren handler ikke bare om å ha en hjemmeside, men om å kunne interagere med brukere på tvers av alle mulige kanaler, og hurtig kunne anvende sin nye kunnskap når man designer sitt produkt og sin service, eller å la kunden konfigurer sitt nye produkt selv», sier Jesper Schleimann.

Det intelligente Norge

Det er god kriseledelse at vi bruker krisens nullstilling til å ta på oss nye store utfordringer. Men gjenåpning bør ikke handle om å vende tilbake til det vi kom fra. Gjenåpning skal brukes til å ta modige beslutninger om fremtiden. Virksomheter kan dog aldri bli mer intelligente og innovative enn den grad av digitalisering samfunnet rundt dem tillater.

De har vilje til å puste nytt liv i norsk økonomi etter COVID-19, og politikerne bør derfor legge større vekt på det digitale, mener disse to fra SAP.

«Politikerne tenker litt for tradisjonelt når de velger å anlegge nye broer og veier for å få økonomien i gang. De bør snakke mer om å lage nye digitale motorveier som en gang for alle fremtidssikrer vår digitalisering.  Det vil være en stor investering, men samfunnet vil få avkastning i mye lenger tid, fordi det styrker vår mulighet for å skape vekst og arbeidsplasser.», sier Jesper Schleimann.

I lys av fremtiden som uunngåelig kommer, bør også vekstplaner som grønne ambisjoner være født med en innebygget sympati og forståelse for det digitale, mener SAP.

«Det er hevet over enhver tvil at verden om tre-fire år er dominert av intelligente virksomheter. I SAP bidrar vi selv til en fremtid hvor software ikke lenger bare er noe som hjelper oss, men snarere utgjør selve måten vi gjør våre handlinger på. Hvis vi ikke kobler våre ambisiøse klimaplaner sammen med teknologi og digitalisering, kan vi ikke nå våre grønne mål. Det digitale muliggjør at våre prosesser blir intelligente, og det er intelligente beslutninger, tatt på et opplyst, datadrevet grunnlag som for alvor vil skape effektive løsninger til glede for både økonomi og klima», sier Stefano Holguin.

Den intelligente virksomheten showcases på SAPPHIRE NOW Converge

De best drevne virksomhetene er intelligente virksomheter som kontinuerlig forvandler innsikt til handling. De innsamler data fra kunder, ansatte, produkter og merkevarer ved hvert berøringspunkt. De anvender nye teknologier for å fange opp og forstå mulighetene, risikoen og tendensene. De forvandler denne kunnskapen til handling på tvers av hele virksomheten. Dette gjør dem i stand til å forbedre kunde- og medarbeideropplevelser, og levere de produktene og tjenestene kundene har bruk for – samtidig som de kontrollerer forbruket sitt, øker effektiviteten, tilpasser seg utfordringer, tar velfungerende beslutninger og driver innovativt.

Å bli en intelligent virksomhet hjelper deg med å levere best mulige resultater, få tilgang til nye vekstmuligheter og bli en førende aktør innenfor din bransje.

Vil du høre mer om SAPs visjon for intelligente virksomheter og hvordan vi overvinner denne tidens utfordringer og oppnår suksess, så har du muligheten på SAPPHIRE NOW Converge, vår go-to destinasjon for live og on-demand innhold om SAP og våre kunder.

SAPPHIRE NOW Converge består av 11 kanaler bygget rundt og fokusert på forskjellige forretningsområder: Customer Experience, HR, innkjøp, forsyningskjede og produksjon, finans SMV, intelligent Enterprise, industrier, Enterprise Resource Planning (ERP) og Experience Management.

Det blir fortløpende tilført nytt innhold i kanalene. Følg med på SAPPHIRE NOW Converge.