>

SAP Sustainability Control Tower – det komplette bildet av virksomheten

SAP lanserer SAP Sustainability Control Tower – en ny softwareløsning som vil hjelpe bedrifter med å overvåke og styre deres virksomhet ved hjelp av en kombinasjon av tradisjonelle og bærekraftsrelaterte KPIer. Dashboardet i den skybaserte løsningen gir beslutningstakere et helhetlig bilde av virksomheten og gjør at man raskere kan reagere på hendelser som oppstår, som uoppdaget kunne ha satt forretningsmålene i fare.

– Lanseringen av SAP Sustainability Control Tower er enda en viktig milepæl i vårt oppdrag med å etablere en ”grønn linje” ved siden av topp- og bunnlinjen som viktige målepunkter for hvordan bedriften klarer seg. Med SAP Business Technology Platform som grunnlag gir løsningensmidigheten og fleksibiliteten som kreves for raskt å kunne tilpasse seg endringer i krav, uten å måtte skrive kode”, sier Gunther Rothermel, Direktør for SAP S/4HANA Sustainability Management.

SAP Sustainability Control Tower gir virksomheten muligheten til å bli intelligent og bærekraftig basert på såvel finansielle, som miljømessige, sosiale og forretningsetiske (ESG) måleparametre. Dette innebærer at bedriften fullt ut kan bedømme sin globale påvirkning både innenfor egne aktiviteter, samt på tvers av deres forretningsnettverk.

– Det aller første en bedrift trenger å gjøre for å bli bærekraftig, er å forstå sitt miljøavtrykk basert på tall og fakta. Derfor kombinerer SAP Control Tower virksomhetens ESG-data i en samlet oversikt. Dette hjelper ledelsen med å ta informerte beslutninger for å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid, sier Jan Gilg, Direktør for SAP S/4HANA.

Med bærekraft og sosialt ansvar som mål

En rekke faktorer – miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige – motiverer i dag bedrifter og hele bransjer til å gjøre sine aktiviteter mer bærekraftige. Investorer, aksjeeiere, tilsynsmyndigheter og forbrukere etterspør i høyere grad ansvarlig produksjon av produkter og tjenester med et mindre miljøavtrykk.

I en studie av forbrukerkjøp i perioden 2015 – 2019 fremgår det at andelen produkter som er markedsført med bærekraftige argumenter vokste syv ganger raskere enn andre produkter, og de stod for 54,7 prosent av CPG-markedsveksten. I følge verdensbanken har 65 initiativer for å prissette karbondioksidutslipp allerede blitt implementert over hele verden. En Deloitte-undersøkelse fra 2021 bekrefter at også den yngre generasjoner vil jobbe for en bedrift som har et formål utover gevinst.

De ambisiøse målene som diskuteres under FNs klimakonferanse (COP26) i Glasgow gjør det også klart at virksomheter er under et økende press for å påskynde sitt arbeid med bærekraft i samsvar med regelverket, og at at ESG-relaterte nøkkeltall har blitt en del av ”lisensen til å drive en virksomhet”.

I følge 2021 SAP Insights globale undersøkelse som rettet seg mot ansatte med innsikt i organisasjonens bærekraftsmål, aktiviteter og  rapporteringsmetoder oppga 17 prosent at miljøspørsmålene allerede har en betydelig innvirkning på deres bedrifts økonomi og drift.

Integrering av bærekraft i forretningsprosessene

SAP Sustainability Control Tower håndterer fragmentert finansiell rapportering direkte ved å gi bedrifter et verktøy de kan bruke til å utvide fokus på topp- og bunnlinje til også å omfatte den ”grønne linjen”, som baserer seg på nøkkeltall for bærekraft. Ved hjelp av en datadrevet tilnærming kan bedrifter nå integrere bærekraft i hele virksomheten og få konkret innsikt i hele verdikjeden. Dette gjør det mulig å gå over til forretningsprosesser med lavt CO2-utslipp.

– Ved hjelp av innsikten fra kombinerte data får man løpende et bilde av hvordan bedriften presterer, som manuelle prosesser basert på regneark ikke kan matche. Med både det  stigende antall lovkrav og nye bærekraftsstandarder har bedrifter behov for en enklere måte å styre, rapportere og drifte på, sier Rothermel.

SAP Sustainability Control Tower er basert på World Economic Forums Stakeholder Capitalism Metrics. Det kan brukes av bedrifter for å tilpasse rapportering etter ESG-indikatorer og inkluderer ikke-finansiell opplysninger basert på fire faktorer: mennesker, planeten, velstand og prinsipper for forvaltning.  Stakeholder Capitalism Metrics legger til rette for tilpasning mellom ESG-rammeverket og skaper datapunkter som er sammenlignbare på tvers av virksomheter – uansett bransje eller region.

Utviklet i samarbeid med kunder og partnere

Som en del av SAPs samarbeidsbaserte innovasjonsmodell har SAP jobbet tett med kunder og partnere for å teste SAP Sustainability Control Tower i utviklingsfasen. Dette er viktig for å sikre at løsningen møter markedets krav og fokuserer på brukernes behov. Tilbakemeldinger fra kunder brukes kontinuerlig til å forbedre løsningen og tilpasse nye versjoner i forhold til kundenes prioriteringer. Partnerskap med BCG, Deloitte, EY og PwC vil også bidra til å styrke SAPs sterke tilbud til sine kunder rundt ESG-rapportering og overholdelse av klimakrav.

SAP Sustainability Control Tower er en av flere bærekraftsløsninger som SAP lanserte i 2021. I november ble SAP Responsible Design and Production lansert, en løsning for design av bærekraftige produkter og overgangen til en sirkulær økonomi. Med SAP Product Footprint Management, som ble lansert i september, kan bedrifter kartlegge deres CO2-avtrykk gjennom hele forsyningskjeden og dermed ta beslutninger som forbedrer deres KPIer for bærekraft. De produktrelaterte opplysningene om CO2-avtrykk samles inn under produksjon, materialinnkjøp og transport – og kan deretter brukes av andre løsninger, som f.eks. SAP Integrated Business Planning for Supply Chain.

Besøk SAP News Center. Følg SAP på Twitter på @SAPNews.

Om SAP  

SAPs strategi er å bidra til at alle organisasjoner blir intelligente virksomheter. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. 

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.