>

SAP og Unilever investerer i blockchain for å redusere avskoging ifm. palmeolje

SAP og Unilever har lansert et GreenToken by SAP pilotprosjekt. Målet er å øke sporbarheten og synligheten til Unilevers globale forsyningskjede for palmeolje ved hjelp av blockchain-teknologi.

Råvarer som f.eks palmeolje er ofte en blanding av fysisk identiske råvarer fra både verifiserte bærekraftige og ikke-verifiserte kilder i den første delen av forsyningskjeden. Som et resultat er opprinnelsesinformasjonen enten skjult eller tapt.

Unilever har nå gjennomført en vellykket konsepttest i Indonesia og har brukt GreenToken til å skaffe mer enn 188 000 tonn oljepalmefrukt. Løsningen gjorde at Golden Agri-Resources og andre Unilever-leverandører kunne lage såkalte tokens som viser materialflyten til palmeolje gjennom hele forsyningskjeden og registrerer de unike egenskapene knyttet til opprinnelsen til oljen.

– Med GreenToken ønsker vi å gi samme sporbarhet og synlighet i forsyningskjeden for løsvektsråvarer som du får ved å skanne en strekkode eller QR-kode på et hvilket som helst forbrukerprodukt. Med vår løsning kan selskaper redegjøre for prosentandelen av palmeoljeprodukter de har kjøpt som har en bærekraftig opprinnelse, og deretter spore oljen helt til sluttproduktet, sier Nitin Jain, medgründer og daglig leder av GreenToken. by SAP-løsningen.

– Teknologi er en viktig del av å øke synligheten og transparensen til våre egne palmeoljeforsyningskjeder. Ved å delta i dette pilotprosjektet sammen med SAP og Unilever har vi fått nyttig kunnskap om hvordan vi med suksess kan dele informasjon mellom ulike aktører i leverandørkjeden, sier Anita Neville, Sustainability and Communications Manager hos Golden Agri-Resources.

GreenToken-løsningen gjør det mulig for Unilever å spore, verifisere og rapportere i nesten sanntid om opprinnelsen og banen til palmeolje gjennom sine lange og komplekse forsyningskjeder.

– Unilever har som mål å oppnå en forsyningskjede uten avskoging innen 2023. Med blockchain-teknologi kan selskaper som vårt spore forsyningskjedene sine for å sikre at varene vi kjøper respekterer mennesker og miljø. Resultatene vi har sett i vårt pilotprosjekt med GreenToken by SAP har vært lovende. Det har blitt den siste byggesteinen i vår teknologibaserte strategi for å sikre en mer sporbar og transparent forsyningskjede, sier Dave Ingram, innkjøpssjef i Unilever.

Om SAP  

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. 

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.