>

Økt interesse for skybaserte forretningssystemer i Norden

Konstante endringer rundt oss har gjort det enda viktigere for bedrifter å raskt kunne omstille virksomheten sin, og samtidig dra nytte av ny innovasjon uten å måtte gjøre for kostbare investeringer.

Det er flere fordeler med å ha forretningssystemet i skyen. Hos SAP ser vi at det er en økende interesse for RISE with SAP i Norden. RISE with SAP er en omfattende tjeneste for å standardisere og forenkle overgangen til det skybaserte forretningssystemet SAP S/4HANA Cloud.

SAP har over 100 000 ansatte, som jobber med en eller annen form for skyløsning. Det mange imidlertid ikke er klar over er at SAP har så mange som 240 millioner betalende brukere av sine skyløsninger.

Henning Klemp er en av dem som har stått i spissen for SAP sine skyløsninger, og har siden 1. april hatt tittelen SAP S/4HANA Cloud Evangelist.

– SAP sin virksomhet har blitt flyttet til skyen parallelt med at vi hjelper kunder på den samme reisen. Alle interne rutiner og prosesser er forenklet, og vi lever virkelig som vi lærer. Etter tre år i SAP er jeg imponert over hvor raskt vi selv har lykkes med vår interne transformasjon, sier Henning Klemp.

Tenk i nye baner

SAP S/4HANA Cloud er en skyløsning som er i stadig utvikling, noe som gjør at du selv må være åpen for å tenke nytt, og utvikle egne prosesser. Skyløsningen kan også integreres med eksisterende løsninger ved å bruke over 2000 ferdige APIer (Application Programming Interface).

Den økte interessen for skyløsninger skyldes en rekke ulike faktorer – ikke minst behovet for å fornye forretningsprosesser, såkalt transformasjon.

Bedrifter ønsker å frigjøre seg fra mange av driftsproblemene knyttet til IT, og fokusere mer på forretningsutvikling og nye leveranse- og inntjeningsmodeller. Skybaserte forretningssystemer er derfor perfekte fordi du bruker ferdige moduler, og har hele tiden tilgang til nye løsninger. I tillegg gjør skyen det enklere å bruke annen teknologi som øker effektiviteten, som maskinlæring og prognoser, automatisk tolkning av dokumenter og robotikk.

Bort fra silobaserte systemer

Bedrifter med tradisjonelle silobaserte eller utdaterte systemer, jobber i motbakke for å håndtere forandringer. Årsaken er at deres løsninger er monolittiske. De blir ofte for stive over tid, er tidkrevende å bygge på, og er ikke tilpasset bruken av ny skyteknologi som AI og Internet of Things (IoT).

Det kan oppleves komplisert og uoverkommelig for mange bedriftsledere å ta steget til skyen. RISE with SAP er utviklet med bakgrunn i dette. Ved å ta i bruk RISE with SAP tar SAP ansvar for hele leveransen, inkludert drift av løsningen og alle nødvendige programvarekomponenter. Kunden kan selv velge infrastruktur fra for eksempel SAP, AWS, Microsoft og Google – alt i en lisensavtale fra SAP.

Tre trinn for å bytte til skyen

RISE with SAP er en tjeneste for bedrifter som ønsker å endre sin virksomhet. RISE with SAP ble lansert i 2021, og brukes allerede av over 2000 selskaper. Tjenesten består av tre enkle trinn. Først gjøres det en analyse av bedriftens forretningsprosesser, og en match opp mot SAPs standardprosesser. Deretter bistår SAP med å flytte hele virksomheten til skyen. Som siste steg får kunden mulighet til å starte sin egen innovasjonsreise.

Kundene får oppfølging gjennom hele prosessen, fra første analyse til igangkjøring. En viktig del av denne reisen er SAP Activate, som er en overordnet prosjektplan som brukes sammen med en plattform. SAP Activate gjør det mulig å avgjøre hvilke tjenester en bedrift har behov for.

SAP Activate består av 700 omfattende forretningsprosesser, i henhold til industristandarder og 250 AI-scenarier, som kunden kan bruke som Lego-brikker. Nye prosesser kan også kontinuerlig legges til som følge av at dette er en SaaS-løsning.

Mange etablerte, store selskaper erstatter nå sine selvinstallerte systemer med skybaserte løsninger. Andre selskaper kutter deler av virksomheten for direkte å gjøre dem mer smidige og skybaserte.

– SAP har lang erfaring med å bistå store bedrifter med ERP-løsninger. I dag er imidlertid omtrent 80 prosent av alle våre kunder små eller mellomstore bedrifter. Det er derfor ikke overraskende at flere og flere nystartede bedrifter velger RISE with SAP. Disse selskapene har hentet inn kapital, og gått gjennom den første utviklingsfasen. Nå ønsker de å ta ett steg videre og investere globalt, sier Henning.

IDC har også gitt SAP S/4HANA Public Cloud den høyeste rangeringen i sin siste analyse av globale SaaS og skybaserte forretningssystemer.

Stort økosystem med partnere

En av fordelene til SAP, er det store økosystem de inngår i med over 20 000 partnere i hele verden. I tillegg kan kundene velge spesialløsninger som er tilpasset om lag 25 ulike bransjer. Ifølge Henning Klemp har SAP også en fordel ved å være like mye en prosessbedrift som et programvareselskap.

– Akkurat nå opplever vi at det er et stort fokus på skylbaserte løsninger, og vi har et ønske om å bidra til en utvikling som strekker seg fra ledelsen til partnere, og til den enkelte medarbeideren. SAP vil fortsatt være en dominerende aktør innen forretningssystemer i skyen, slår Henning fast.