>

Nye løsninger fra SAP viser karbonregnskap på en helt ny måte

For 50 år siden lanserte SAP sitt første forretningssystem som bidro til å revolusjonere finansregnskapet. Nå kommer en like omveltende satsning som gir en enda mer nøyaktig oversikt over virksomheters CO2-utslipp. SAPs nye bærekraftsløsninger gjør det enklere for bedrifter å ta beslutninger som både er økonomisk og miljømessig gode. Det grønne regnskapet er en integrert del av RISE with SAP S/4HANA Cloud og GROW with SAP-løsningen. Tilleggsfunksjoner vil også bli lagt til fortløpende med nye versjoner.

Regelverk og press fra investorer, aksjonærer og forbrukere gjør at bedrifter må bli bedre på å rapportere sine klimagassutslipp. Mange virksomheter bruker imidlertid utdaterte verktøy og manuelle prosesser for å redegjøre for sine utslipp i leverandørkjeden. Verdiene som rapporteres er ofte gjennomsnittlige eller estimater, og er inkonsistente og basert på hele bransjer eller regioner. Bedrifter finner det også vanskelig å dele utslippsdata med sine partnere i leverandørkjeden. Utslipp som skjer i en bedrifts forsyningskjede, såkalte scope 3-utslipp, er utenfor selskapets direkte kontroll, men utgjør inntil 90 prosent av det totale karbonavtrykket.

Med SAPs bærekraftsløsninger kan kunder erstatte estimerte eller gjennomsnittlige utslippsverdier med faktiske, verifiserte data. Det akselererer overgangen til et grønt regnskap hvor reviderbare bærekraftsverdier håndteres med samme kvalitet som virksomhetens økonomiske data. Slik rapportering er forventet å snart bli et lovkrav innenfor EU og andre områder.

Bedrifter trenger regnskapssystemer for sine utslippsdata som er like reviderbare, transparente og pålitelige som de økonomiske dataene. I stedet for å bruke estimater eller gjennomsnitt kan bedrifter nå administrere faktiske data på transaksjonsnivå. For å kunne sette mål om netto null utslipp og identifisere spesifikke områder for CO2-utslipp er det avgjørende å kunne se verdikjeden som en helhet, og vite nøyaktig hvor utslippene skjer. Med karbonregnskap som transaksjon i det grønne regnskapet kan bedrifter ta detaljerte, nøyaktige og raske beslutninger som gagner både økonomien og miljøet.

For å gjøre overgangen til et grønt regnskap enklere, lanserer SAP en oppdatering i SAP Sustainability Footprint Management. Løsningen gjør at man kan beregne og administrere hele spekteret av klimagassutslipp for virksomheter, verdikjeder og produkter på ett sted.

Ved å bruke SAP Sustainability Footprint Management kan bedrifter redusere sine klimarisikoer og nå sine klimaforpliktelser ved bedre å følge og rapportere i møte med raskt skiftende standarder. Bedrifter kan også forbedre hastigheten, nøyaktigheten og effektiviteten ved beregning og håndtering av utslipp. Verktøyet gir nye muligheter for produsenter og produktsentriske bedrifter, servicebedrifter, logistikk og detaljhandel. Oppdateringen vil være tilgjengelig fra juni 2023.

SAP lanserer også SAP Sustainability Data Exchange. Dette er en helt ny løsning som gjør at bedrifter trygt kan utveksle standardiserte bærekraftsdata med partnere og leverandører, og derigjennom akselerere utslippsreduksjonen i forsyningskjedene. SAP Sustainability Data Exchange bruker standarder for karbonregnskap etablert av Partnership for Carbon Transparency (PACT), som administreres av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

PACT opprettet de første tekniske spesifikasjonene for utveksling av standardiserte data for CO2-utslipp. Med deres hjelp kan de ulike utslipps- og regnskapsteknologiløsningene som kobles sammen effektivt dele bærekraftsinformasjon. SAP Sustainability Data Exchange bygger også på SAPs erfaring med etableringen av Catena-X og Confinity-X, som er de raskest voksende datanettverkene for bilindustrien. Betaversjonen av SAP Sustainability Data Exchange er tilgjengelig nå, og vil være offisielt tilgjengelig i tredje kvartal 2023.

Les mer her.

For mer informasjon besøk også www.sap.com/norway og www.sap.com.

Pressekontakt
Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv.

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.