>

Norsk medisinsk syklotronsenter AS valgte forretningssystemet SAP S/4HANA Cloud for å kunne doble produksjonen

Legemiddelselskapet Norsk medisinsk syklotronsenter AS (NMS) produserer og utvikler kortlevde radioaktive legemidler som brukes ved PET-undersøkelser for å blant annet diagnostisere kreftsvulster. Da selskapet skulle ekspandere, måtte NMS gå over til et mer avansert forretningssystem. Etter nøye vurdering falt valget på SAP S/4HANA og SAP-partner NTT DATA Business Solutions – og dette har ført til flere forbedringer.

– Det var viktig for oss å begynne med SAP nå fordi vi har planer om å doble produksjonskapasiteten frem til 2025. Vi vil da kunne produsere flere partier parallelt. SAP S/4HANA vil være et essensielt verktøy for å kvalitetssikre våre produkter. Det gir oss full sporbarhet og hindrer forvekslinger i produksjon og i våre leveranser. I tillegg effektiviserer vi våre egne prosesser, sier Thor Audun Saga, administrerende direktør i NMS.

Thor Audun Saga, administrerende direktør i NMS

NMS er et farmasøytisk selskap som ble stiftet for 20 år siden og har i dag ca. 45 ansatte. Produksjonslokalene på Rikshospitalet sto ferdig i 2006, og er en av de største enkeltinvesteringene innen avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er utført i Norge. Senteret eies av Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus HF.

Behandlinger og diagnoser

Grunnet kort halveringstid på produktene har ikke NMS et eget lager. Det betyr at produktene etter produksjonen fraktes ut til sykehusene, som igjen har 10 timer til å bruke dem til ulike undersøkelser.

Før NMS byttet forretningssystem gjorde selskapet og et eksternt konsulentselskap en grunnleggende analyse av arbeidsprosessene.

Det var flere grunner til at valget falt på SAP S/4HANA Private Cloud. En av grunnen var at det ble enklere for NMS å validere alle oppdateringer i systemet. Myndighetene stiller også strenge krav til sporbarhet og at det er dokumentert at virksomheten drives i henhold til regelverket. Dette krever full sporbarhet i hele produksjonslinjen – fra råvare til ferdig produkt – som SAP S/4HANA hjelper til med.

Et skreddersydd forretningssystem for selskaper i helsesektoren

NMS satte også pris på at SAP hadde en skreddersydd industriløsning for bioteknologiselskaper. Det vil si de selskapene som driver med forskning, utvikling, produksjon og videresalg av produkter eller tjenester rettet mot menneskers helse.

– Vi ønsket å bruke en ferdigpakket løsning og endre minst mulig i systemet. I stedet har vi valgt å forbedre våre egne prosesser der det var behov for det, sier Thor Audun Saga i NMS.

Det nye forretningssystemet ble tatt i bruk tidligere i år og har ført til store endringer i rutiner og prosesser for innkjøp, økonomi, logistikk, produksjonsplanlegging, ordrestyring, lagerstyring, lansering av ferdigvarer og varemottak.

Arbeidet er utført av konsulentselskapet NTT Data Business Solutions, en SAP Platinum Partner med over 30 års erfaring med SAP-løsninger.