>

Problem z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i dynamiczne zmiany na rynku, wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność podejmowania szybko trafnych decyzji. W takich sytuacjach szczególnie ważne jest odpowiednie zarządzanie organizacją, bo nie ma miejsca i czasu na błędy. W jaki sposób tego dokonać, kiedy wszyscy pracują #zdomu? Co należy zrobić, by wyeliminować ryzyko pomyłki? Jak zachować opanowanie w rozproszonej firmie, w tak szalonych czasach?

78 proc. mniej stresu, 79 proc. większej wydajności, 91 proc. większej możliwości balansu pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym – tak w oczach pracowników wygląda praca zdalna. Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom możliwość przejścia na home office. Wdrożenie takiego modelu pracy jest nie tylko komfortowym rozwiązaniem, ale w niektórych sytuacjach koniecznością. Globalna walka z rozprzestrzeniającym się koronawirusem wiele firm zmusiła do przejścia na home office. Szczególnie te przedsiębiorstwa, które dotychczas nie wprowadziły takiej możliwości, dziś mogą borykać się z trudnościami.
Dla wielu organizacji kluczowym jest wyposażenie się w odpowiednie narzędzia, które umożliwią lub ułatwią pracę #zdomu. Przede wszystkim pomocne są tutaj platformy chmurowe. Dzięki nim pracownikom wystarczy jedynie dostęp do internetu, by mogli w pełni korzystać z niezbędnych dla siebie danych, monitorować zasoby, czy też zachodzące procesy. Dynamiczny rozwój technologii, ilość dostępnych funkcjonalności i zdolność spersonalizowania takich narzędzi gwarantuje możliwość dostosowania odpowiedniego systemu do potrzeb każdej organizacji.

Mądre decyzje dzięki mądrym narzędziom

Podejmowanie słusznych decyzji wymaga niezwykłej intuicji, perfekcyjnej znajomości rynku, ogromnego doświadczenia, ponadprzeciętnej wiedzy albo wsparcia zaawansowanych systemów analitycznych. Konieczne jest podejmowanie szybkich i trafnych posunięć w oparciu o zmieniające się normy rynkowe, nasycenie, popyt, możliwości przedsiębiorstwa i inne zmienne oraz trafne prognozy.
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów analitycznych, które umożliwiają gromadzenie danych, analizują je, wspierają procesy przygotowania ewentualnych ścieżek postępowania, generują możliwe scenariusze i prognozy. Takie narzędzia wspierają procesy decyzyjne i znacznie ograniczają ryzyko popełnienia błędu. Prognozowanie predykcyjne, które jest wpisane w niektóre z rynkowych narzędzi, automatycznie wykrywa ewentualne ryzyko i powiadamia o możliwych konsekwencjach. Jednym z takich systemów jest SAP Analytics Cloud.
Menedżerowie w systemach analitycznych cenią sobie funkcjonalności związane z zautomatyzowanym raportowaniem. Ta możliwość znacznie oszczędza czas i na bieżąco pozwala śledzić wyznaczone parametry. Monitorowanie poszczególnych danych i dogłębna analiza przeprowadzana przez system pozwala w każdym momencie na wdrożenie odpowiedniego schematu działania. Odpowiedniego, czyli takiego, który dla przedsiębiorstwa jest najkorzystniejsze, co również podlega ocenie systemu. Wykorzystanie uczenia maszynowego w takich narzędziach zapewnia selektywne uwzględnianie najważniejszych dla danej firmy czynników.

Inteligencja biznesowa #zdomu

Inteligentne systemy analityczne pomagają przewidywać wyniki biznesowe. Wszystkie aspekty przedsiębiorstwa poddane są dokładnej kontroli za sprawą funkcji rozszerzonej analityki. Uczenie maszynowe ocenia wpływ ewentualnych zmian na ostateczne wyniki firmy. Takie rozwiązanie daje zarządzającym większe poczucie bezpieczeństwa i znacznie ogranicza czas – dostarczając wiele informacji w sposób zautomatyzowany.
Przykładem firmy, która korzysta z rozwiązań analitycznych w chmurze oferowanych przez SAP jest producent silników marki DEUTZ. Wdrożenie platformy przyniosło fabryce wiele korzyści m. in. stanowi spójne źródło norm i standardów, raportuje w czasie rzeczywistym, tym samym odciążając menedżerów, łączy się z innymi systemami zapewniając firmie kompleksowe i niezawodne wsparcie.

Dzięki rozwiązaniom od SAP jesteśmy gotowi, by generować i zarządzać danymi najwyższej jakości i wykorzystywać je na każdym etapie produkcji – Julien Bockhold, Project Manager DEUTZ Shanghai

Dziś narzędzia takie jak te pomagają w planowaniu i raportowaniu oraz zapewnia przedsiębiorstwom zdalny dostęp do kluczowych danych, jednocześnie ograniczając ilość poświęconego czasu i eliminując ryzyko. Dzięki takiemu rozwiązaniu można na bieżąco monitorować sytuację przedsiębiorstwa lub określone parametry oraz szybciej podejmować decyzje reagując na zmiany w czasie rzeczywistym.