>

Przez pandemię COVID-19, dla wielu przedsiębiorstw wyzwaniami stały się m.in. niestabilność popytu i nietypowe warunki organizacji pracy. Aktualnie firmy mierzą się m.in. z przejściem na tryb pracy #zdomu pracowników, koordynacją działań wielu osób i zespołów w rozproszonych lokalizacjach. Wiele biznesów zmuszonych jest także do szybkiego przystosowania się do niestandardowych zmian zachowań konsumenckich. W jaki sposób zaplanować działania? Jakie narzędzia mogą pomóc zarządzającym w sprostaniu wyzwaniom? W jaki sposób dostosować produkcję do tak zmiennego popytu?

Jak wynika z badania GFK Polonia, 17 proc. respondentów w ramach akcji #zostańwdomu lub indywidualnej decyzji pracodawcy przeszło na zdalny tryb pracy, zaś 16 proc. w ogóle nie jest aktywna zawodowo ze względu na panującą pandemię. Prognozy wskazują, że statystyki te jeszcze mogą się pogłębić. W związku z tak niestandardową sytuacją nasuwają się dwa podstawowe obszary do optymalizacji działań:
  • Przedsiębiorstwa muszą przystosować się do nowych warunków pracy. Należy zadać sobie pytanie jak firma jest przygotowana na takie zmiany, czy wyposażona jest w narzędzia i systemy, które umożliwią pracownikom wykonywanie swoich obowiązków #zdomu?
  • Drugi z obszarów dotyczy zmian nastrojów konsumenckich, co oznacza, że dynamicznie może zmieniać się popyt rynku na poszczególne produkty. W tym przypadku należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy przedsiębiorstwo jest przygotowane na dynamiczny wzrost zainteresowania wyrobami lub wręcz przeciwnie – czy jest gotowe unieść chwilowy zastój rynkowy? Można także zweryfikować ilość posiadanych zapasów, być może uda się ją zoptymalizować.

W poszukiwaniu klucza do sukcesu

Kluczem do sprawnego funkcjonowania biznesu, nie tylko w czasie kryzysu, jest szereg czynników, w skład których wchodzą m. in.: dobry plan, analiza i widoczność w całym łańcuchu dostaw, kontrola oraz dobrze dostosowane – do potrzeb firmy i pracowników – narzędzia. Rozwiązanie, które zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzedzając to dogłębną analizą danych, a także propozycją różnych ścieżek działania, jest atrybutem inteligentnych przedsiębiorstw. Współczesne systemy wspierające biznesy tworzone są w oparciu o te elementy, a ich głównym celem jest zapewnienie firmie zdolności do podjęcia odpowiednich działań we właściwym czasie.
Dla koordynacji produkcji, transportu, komponentów oraz zapasów ogromne znaczenie ma proces planowania. Przedsiębiorstwo może działać w pełni wydajnie i bez przeszkód tylko dzięki dobrze skomponowanemu i następnie precyzyjnie wdrożonemu planowaniu. Połączenie systemu sprzedaży i operacji poprzez planowanie popytu, reakcji i podaży wspiera możliwości zharmonizowania działań w obrębie przedsiębiorstwa, a także poza nim. Stworzenie takiego zestawienia działań wymaga szerokiej dostępności do aktualnej informacji i analizy istotnych czynników.
Obecnie dokładnych analiz parametrów dokonują inteligentne systemy. Są to działania przynoszące korzyść także na etapie sprzedaży, gdyż możliwość szybkiej reakcji na wszelkie nieprawidłowości pozwala je wykryć i wdrożyć odpowiedni plan naprawczy, dzięki czemu przedsiębiorstwo minimalizuje koszty ewentualnych strat.
Nieodzowną korzyścią dla firm wykorzystujących takie narzędzia jest możliwość prostego dostosowania planów sprzedażowych do strategii korporacyjnych, co w efekcie zwiększania przychody, udziały w rynku i wspiera osiągania celów finansowych. Ponadto – mimo, że tego typu narzędzia są złożone, wykorzystują zaawansowaną technologię, to mogą być umieszczone w chmurze. Takie rozwiązania w pełni odpowiadają potrzebom pracowniczym – m. in. elastyczności pracy – zapewniając możliwość jej wykonywania #zdomu.

Zintegrowane planowanie biznesowe

Wykorzystanie takiego zintegrowanego planowania biznesowego to wsparcie sprzedaży, operacji, planowania popytu, reakcji i dostaw. Przyczynia się ono także do optymalizowania zapasów przedsiębiorstwa. Jednym z takich narzędzi jest oparte na platformie SAP HANA – Integrated Business Planning (IBP). SAP IBP zostało trzykrotnie uznane liderem przez firmę Gartner w zakresie systemów różnicowania w planowaniu sprzedaży i operacji.
Obecnie jedną z najistotniejszych funkcji dla wielu przedsiębiorstw w ramach korzystania z takich narzędzi, jak np. IBP, jest możliwość prognozowania krótko-, średnio- lub długoterminowego popytu. Dynamika zmian w zakresie zapotrzebowania na poszczególne produkty, zwłaszcza w ostatnim czasie, może być dla wielu firm trudna do dostosowania parametrów produkcji i zarządzania zasobami.
Dzięki prognozom statystycznym przedsiębiorcy mogą szybciej podejmować działania mające na celu dostosowanie się do aktualnych potrzeb rynkowych. Zintegrowanie tego typu narzędzia z innymi systemami wykorzystywanymi przez firmę dodatkowo udoskonali prognozy, dzięki czemu przedsiębiorstwo otrzymuje możliwość optymalizacji działań.
Ewentualne ryzyko popełnienia błędu również zostaje zminimalizowane, gdyż systemy biznesowego planowania mogą zostać udoskonalone o analizę prognozującą podjęcie konkretnych ścieżek postępowania. Zarządzający wówczas otrzymują ewentualne scenariusze i dzięki temu mogą z większym spokojem podejmować odpowiednie działania.

System, który wspiera liderów

Użytkownikiem rozwiązania IBP jest marka Syngenta. Światowy lider branży rolniczej w zakresie dostarczania nasion, preparatów i substancji chemicznych wspierających uprawy roślinne. Marka jest obecna na ponad 90 rynkach i zatrudnia ponad 28 tys. osób. Po dostrzeżeniu problemu wynikającego z umieszczenia niedostosowanej do popytu ilości produktów na określonych rynkach, Syngenta zdecydowała się na wdrożenie Integrated Business Planning.

Używamy SAP IBP, aby usprawnić nasze procesy prognozowania popytu. Uczenie maszynowe pozwala nam łączyć dane dotyczące sprzedaży z innymi niezależnymi zmiennymi, takimi jak wskaźniki ekonomiczne, by lepiej przewidywać zapotrzebowanie danego rynku. Dostrzegamy poprawę precyzji prognoz nawet o 10 proc. W efekcie produkujemy odpowiednią ilość produktów we właściwym czasie. Dzięki SAP możemy poprawiać komfort obsługi milionów rolników na całym świeci – Matt McCall, Head of Global Integrated Business Planning w Syngenta

Wśród korzyści, które Syngenta dostrzega po wdrożeniu inteligentnego wsparcia planowania biznesowego znajduje się także zredukowanie „ręcznego” tworzenia prognoz i zminimalizowanie ryzyka błędu. Jakość przewidywań popytu została podniesiona, dzięki czemu marka mogła skoncentrować się na wynikach sprzedaży. Zapasy Syngenty są teraz tworzone w sposób zrównoważony, a poziom obsługi klientów znacznie się poprawił. Co także istotne dzięki zaimplementowaniu rozwiązania firma mogła obniżyć koszty własne IT o ponad 28 lokalnych systemów służących do prognozowania popytu.