>

Tomasz Zazula objął stanowisko Chief Financial Oficer w regionie Europy Środkowej. Nadzoruje finanse w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Nowe obowiązki łączy ze swoją dotychczasową funkcją Wiceprezesa Zarządu SAP Polska.

Tomasz Zazula dołączył do SAP w 2002 roku. Od początku specjalizował się w zakresie finansów, administracji i procesów około sprzedażowych. Posiada ponad 18 lat międzynarodowego doświadczenia w finansach i znaczące osiągnięcia w zakresie wprowadzania innowacji, w tym projektów M&A. Przez ponad 8 lat zajmował się inicjatywami wdrażającymi nowe modele biznesowe.

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe tworzą rosnącą presję na wypracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych w oparciu o narzędzia cyfrowe. Rolą SAP jest wsparcie firm w procesach transformacji cyfrowej, we wszystkich jej aspektach. Również tych dotyczących finansów i administracji – Tomasz Zazula, CFO w rejonie Europy Środkowej, SAP.

Od 2016 roku Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu SAP Polska. W nowej funkcji zbudował globalny zespół kontrolingu dla klientów z sektora MŚP.