>

Marka Fujitsu koncentruje się na zapewnieniu najlepszych wyników biznesowych swoim klientom poprzez wspieranie ich w procesie transformacji cyfrowej. Aby tego dokonać kładzie większy nacisk na umożliwienie odnalezienia optymalnego rozwiązania dla swoich danych. Rozszerzone portfolio własnych i najlepszych w swojej klasie technologii oraz usług partnerskich Fujitsu zapewniają klientom szeroki wybór dopasowanych rozwiązań.

Za sprawą oparcia transformacji cyfrowej na wartościowych danych, klienci są w stanie m.in. znaleźć nowe przewagi konkurencyjne lub usprawnić swoje procesy, czy też czerpać dla siebie inne korzyści biznesowe. Nawet w najbardziej rozbudowanych strukturach IT możliwe jest sprawne zarządzanie gromadzonymi informacjami i ochrona tych zasobów.
Fujitsu przoduje we wprowadzaniu i wdrażaniu narzędzi oraz procesów doradztwa opartych o dane. Dzięki umożliwieniu klientom tworzenia podstawy transformacji danych, definiowana jest docelowa architektura bazowa oraz tworzy się środowisko danych. Jest to podstawą do zapewnienia wartości biznesowej w całej organizacji.
Marka wprowadza także kompleksowe aktualizacje swojego portfolio w zakresie produktów związanych z bazami danych – w tym autorskie technologie i usługi oraz wyselekcjonowane usługi swoich partnerów najwyższej jakości. Marka Fujitsu ma ogromne doświadczenie w integracji swoich usług i produktów z szerokim gronem partnerów, m.in. Microsoft, AWS, NetApp, VMware, Nutanix, Qumulo, Commvault, Veritas, SAP, dzięki czemu oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań, które systematycznie jest wzbogacane o kolejne elementy i przez to znacznie bardziej wszechstronne niż innych dostawców IT.
Niezwykle ważną rolę pełnią także partnerzy programu Fujitsu SELECT. Marka koncentruje się na rozszerzeniu portfolio adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw i dlatego też intensyfikuje współpracę z partnerami skoncentrowanymi na usługach. Fujitsu umożliwia im tworzenie modeli przychodów powtarzalnych oraz zapewnia wsparcie niezależnych dostawców oprogramowania, aby wspierać partnerów w procesie developmentu i wdrożenia warstwy aplikacyjnej procesów transformacji cyfrowej ich klientów. W oparciu o ten rosnący ekosystem partnerów, celem Fujitsu jest zapewnienie optymalnego rozwiązania dla każdej potrzeby klienta.

Dane jako centrum

Dane są podstawą wszystkiego, co robią nasi klienci. Pomyślna transformacja cyfrowa polega na uzyskiwaniu nowej wartości na podstawie gromadzonych danych. Infrastruktura informacji stała się jednak zbyt skomplikowana, by większość organizacji mogła w pełni z niej korzystać. Transformacja oparta na danych, którą zainicjowało Fujitsu pozwala na pełne wykorzystanie zasobów, co jest kluczowe dla dalszego funkcjonowania firmy – Christian Leutner, Head of Product Sales Europe w Fujitsu.

Wykorzystując metodologię HXD (Human-Centric Experience Design), konsultanci Fujitsu koncentrują się na osiągnięciu optymalnych wyników biznesowych w oparciu o unikalne zasoby danych i oczekiwania klienta. Proces ten obejmuje znalezienie rozwiązania, które w pełni odpowie na zapotrzebowanie po stronie klienta oraz ścisłą integrację nowego i istniejącego sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych usług.

– Cyfrowa transformacja oznacza przejęcie kontroli nad danymi. Nasi klienci chcą jednego, skonsolidowanego rozwiązania, które pozwoli im zarządzać bazą danych. Podejście, które prezentuje marka Fujitsu do transformacji cyfrowej opartej na danych przyjmuje nową perspektywę postrzegania informacji, łącząc nasze zaufane technologie z szeregiem najlepszych dostępnych rozwiązań partnerów. Klienci uzyskują dostęp do infrastruktury danych, która jest maksymalnie dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Firma Fujitsu jest doskonale przygotowana do zapewnienia właściwego rozwiązania dla danego zadania. Dzięki temu klienci unikają konieczności stosowania kosztownego, hermetycznego podejścia, które nie jest przystosowane do przyszłego rozwoju – Christian Leutner, Head of Product Sales Europe w Fujitsu.