>

Europejski lider transportu drogowego – Girteka Logistics – udoskonalił system zarządzania flotą ponad 7 tys. ciężarówek przy wsparciu rozwiązań SAP. Wdrożone oprogramowanie będzie zawierało informacje o ponad 18 tys. pracowników oraz o procesach zachodzących we wszystkich oddziałach litewskiego giganta.

Trudne czasy, większe wyzwania

Kryzys wywołany COVID-19 zweryfikował wiele dotychczasowych rozwiązań, wprowadził tzw. nową normalność. Pandemia silnie wpłynęła na biznes, w tym – na operacje w całym łańcuchu dostaw. Podnosi to jeszcze bardziej znaczenie kierowców, logistyków i firm transportowych. Zwiększony popyt na niektóre produkty, dostarczanie żywności, sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych jest elementem walki z kryzysem, w którym transport i logistyka odgrywa jedną z głównych ról.
Nic więc dziwnego, że według raportu wydanego przez McKinsey & Company, branża TSL jest sektorem o dużym potencjale cyfryzacyjnym. Tendencja ta nasila się wraz z rozwojem transportu, zwiększonym popytem na dobra i coraz mocniej dostrzeganym brakiem pracowników w sektorze. Liderem w transporcie międzynarodowym w UE jest Polska. Jak wskazuje GUS – tylko w 2019 r. polskie samochody przewiozły 1 921 073 tys. ton ładunków.
Firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne, czy też sami kierowcy borykają się z wieloma wyzwaniami specyficznym dla tej branży. Rozwiązaniem niejednej z przeszkód jest wprowadzenie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które znacznie usprawnią planowanie frachtów i zarządzanie flotą oraz pracownikami, a także pozwolą na jeszcze efektywniejsze administrowanie dokumentacją.

Lider – nie tylko transportowy

O znaczeniu cyfryzacji w branży transportowej doskonale wie europejski lider przewozowy – Girteka Logistics. Potwierdzeniem dużej świadomości firmy jest ambitna wizja rozwoju, która zakłada, że do 2025 r. Girteka Logistics przejdzie transformację cyfrową i w pełni zdigitalizuje swoją działalność stając się jedną z najnowocześniejszych, największych firm transportowych w Europie.
Obecnie litewski gigant zatrudnia ponad 18 tys. pracowników, dysponuje flotą ponad 7 400 ciężarówek oraz 7 300 naczepami. Co więcej firma zarządza także 7 800 półwłasnych pojazdów rozproszonych na terenach Europy, Rosji i Skandynawii. Cyfryzacja ma usprawnić zarządzanie zasobami i upłynnić procesy zachodzące we wszystkich placówkach organizacji. Podczas rozmowy IN FOCUS Martynas Sarapinas, CIO, Girteka Logistics wskazał na trzy główne wyzwania branży w obecnych czasach: elastyczność, szybkość reakcji, a przede wszystkim – bezpieczeństwo. Technologia jest w stanie znacznie wesprzeć firmy z sektora TSL w sprostaniu tym celom.

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania cyfrowe, aby stać się w pełni inteligentnym przedsiębiorstwem. Po kryzysie firmy będą na nowo oceniać swoje znaczenie w łańcuchu dostaw, czy też przyjęte modele biznesowe. Wciąż nie wiemy dokładnie, w jaki sposób zmieni się nasz sposób funkcjonowania, jednak pewne jest, że Girteka będzie mieć cyfrowe podstawy, by móc sprostać oczekiwaniom przyszłości – Martynas Sarapinas z Girteka Logistics

SAP dla liderów

SAP chce utorować przyszłość logistyki za pomocą innowacji i technologii. Przy wsparciu takich rozwiązań SAP będzie w stanie sprostać oczekiwaniom i potrzebom rynku związanymi ze strategicznymi usługami cyfrowymi wśród europejskich firm transportowych. Przedsiębiorstwa z sektora TSL mają do odegrania kluczową rolę jako integratorzy danych, łącząc punkty w łańcuchu dostaw – Brian Duffy, prezes EMEA North, SAP

Rozwiązania SAP są stosowane w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych specyfikach, poziomach zaawansowania technologicznego z różnych branż i sektorów, które są ukierunkowane często na zupełnie inne priorytety. W przypadku Girteka Logistics wdrożony system ma na celu przyspieszenie, zwiększenie wydajności i dokładności świadczonych usług transportowych. Złożony proces logistyczny został znacznie usprawniony m.in. dzięki automatyzacji wielu czynności.

Nasi klienci chcą maksymalizować zwrot z wydatków na transport poprzez konsolidację z większymi i bardziej zaawansowanymi dostawcami usług logistycznych. Girteka Logistics wprowadza innowacyjne rozwiązania, które pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysoką przejrzystość i wydajność w transporcie, przy jednoczesnych zachowaniu konkurencyjnych cen – Edvardas Liachovičius, dyrektor generalny Girteka Logistyka