>

Zwieńczeniem 25-lecia obecności SAP na polskim rynku jest podjęcie współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK). W listopadzie bieżącego roku została zawarta umowa współpracy, na mocy której użytkownicy systemów SAP będą mogli korzystać z nich na jednej z platform oferowanych przez Chmurę Krajową. Natomiast klienci Chmury Krajowej otrzymają możliwość dołączenia do swojego portfolio wykorzystywanych narzędzi i rozwiązań oferowanych przez SAP.  

Operator Chmury Krajowej to spółka powołana przed dwoma laty przez PKO BP oraz Polski Fundusz Rozwoju. Jest to obecnie najbardziej wyspecjalizowany dostawca rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Działa w modelu multicloud oferując zarówno własną platformę, jak i usługi chmurowe globalnych dostawców. Misją Chmury Krajowej jest przyspieszenie transformacji cyfrowej podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych w Polsce.
Podobny cel przyświeca również SAP, która od 25 lat wpiera przedsiębiorstwa na polskim rynku w rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej. SAP jako czołowy dostawca rozwiązań chmurowych w swoim portfelu produktowym ma ponad 100 rozwiązań opartych na chmurze dla wszystkich linii biznesowych, z których korzysta obecnie ponad 220 mln abonentów. Narzędzia te stanowią podstawę digitalizacji firm i dostosowania modelu ich funkcjonowania do wymagań rynku. Oferowane rozwiązania są niezbędne w budowaniu nowoczesnych, dobrze prosperujących organizacji.
Jeszcze w 2009 r. wartość przychodów SAP z narzędzi chmurowych wynosiła 100 mln EUR. Po 10 latach wartość ta wzrosła do 7 mld EUR. Wskazuje to na ogromny rozwój i rosnące zapotrzebowanie właśnie na takie rozwiązania biznesowe.
W listopadzie 2020 r. SAP i Operator Chmury Krajowej zawarli umowę współpracy, w ramach której klienci SAP otrzymają możliwość przeniesienia swoich zasobów i wykorzystywanego oprogramowania na jedną z platform chmurowych oferowanych przez OChK. Natomiast klienci Chmury Krajowej zyskają możliwość poszerzenia wykorzystywanej dotąd palety rozwiązań chmurowych o narzędzia i platformy SAP.

Współpraca z SAP, światowym liderem oprogramowania służącego do obsługi procesów biznesowych, doskonale wpisuje się w naszą strategię. Łączymy siły, by jeszcze skuteczniej wspierać polskie firmy w procesach transformacji, dostarczając razem nowoczesne narzędzia do optymalizacji procesów i efektywnego zarządzania potencjałem firm w zwinnym środowisku chmurowym. Przedsiębiorstwa, które już obecnie korzystają z rozwiązań SAP w modelu on-premise przenosząc je do chmury zyskają dodatkowe szanse na zwiększenie funkcjonalności istniejących aplikacji i jeszcze lepsze wykorzystanie technologii do realizacji swoich celów biznesowych – Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej.

Zaledwie 4% polskich firm nie planuje wykorzystania chmury, co stanowi prawdziwą i fundamentalną zmianę na rynku. Podczas ostatniego SAP Digital Forum nasi klienci udowodnili, że rozwiązania chmury obliczeniowej są kluczowe dla ich przedsiębiorstw, pomagają tworzyć lepsze doświadczenia klientów i wykorzystywać takie technologie jak Big Data czy Sztuczna Inteligencja. Zawarta umowa umożliwi wsparcie, gwarantując transfer zasobów do bezpiecznej infrastruktury chmurowej oferowanej przez OChK. SAP jest dobrze zorientowana w potrzebach i możliwościach polskich firm. Wierzę, że dzięki umowie podpisanej z najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmurowych na polskim rynku, jeszcze więcej lokalnych przedsiębiorstw skorzysta z systemów i aplikacji SAP – Thomas Duschek, prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska