>

Zespri International, największy na świecie sprzedawca owoców kiwi, jest wieloletnim klientem SAP. Teraz potentat z Nowej Zelandii stał się jednym z pierwszych klientów na świecie, którzy wykorzystali nową wersję chmury prywatnej SAP S/4HANA Cloud, wprowadzoną w ramach oferty.

Chmura prywatna SAP S/4HANA Cloud ułatwia i przyspiesza przenoszenie się do chmury firmom używającym starszych wersji systemów SAP ERP.

Zespri to duża i szybko rozwijająca się firma, dlatego potrzebujemy sprawdzonych procesów i systemów, aby napędzać nasz kolejny etap rozwoju. Wdrożenie zestandaryzowanych platform SAP będzie samo w sobie transformacją, a jednocześnie pozwoli nam skorzystać z mapy drogowej SAP do szybkiego wdrożenia innowacji w chmurze. Dzięki współpracy z SAP nie tylko zmniejszamy ryzyko biznesowe poprzez przejście na zestandaryzowane systemy, ale także zyskujemy możliwość gromadzenia i analizowania większej ilości danych, co z kolei pomaga nam dokładniej planować nasz łańcuch dostaw i usprawniać podejmowanie decyzji dotyczących transportu i alokacji zasobów – Dave Scullin, Chief Digital Officer Zespri

Jak podkreśla, przejście do chmury było dla Zespri kluczową decyzją strategiczną, zapewniającą organizacji większą elastyczność, skalowalność i szybsze cykle innowacji.

Wiemy, że możliwości chmury prywatnej SAP znacznie się rozwinęły w ostatnich latach, szczególnie pod kątem elastyczności wobec potrzeb klienta, bezpieczeństwa na poziomie usług i automatyzacji, co sprawia, że nowa wersja chmury prywatnej jest najlepsza dla naszej firmy w perspektywie długoterminowej. Pozwoli nam to skupić się na transformacji naszych procesów i systemów, wiedząc, że nasza podstawowa infrastruktura i platformy cyfrowe są bezpieczne, stabilne i dostępne. Naszą misją jest tworzenie trwałej, długoterminowej wartości dla plantatorów kiwi poprzez oferowanie konsumentom wiodącego na świecie portfolio markowych kiwi przez 12 miesięcy w roku – Dave Scullin, Chief Digital Officer Zespri

Podkreślił, że firma Zespri wybrała SAP jako swojego kluczowego partnera technologicznego w celu standaryzacji i automatyzacji procesów w całej organizacji, zwiększenia wydajności oraz zapewnienia platformy dla wzrostu i innowacji.

Technologia ta będzie stanowić podstawę ambitnego i wieloletniego programu transformacji firmy Zespri, który zmieni sposób działania naszej organizacji, zastępując starsze systemy i procesy, które zostały zaprojektowane 20 lat temu. Zastąpi stare systemy i procesy zaprojektowane dla znacznie mniejszej, znacznie mniej złożonej branży sprzed 20 lat, co, szczerze mówiąc, do tej pory wstrzymywało nasz rozwój – Dave Scullin, Chief Digital Officer Zespri

Przemysł kiwi znacznie się rozwinął w ostatnich latach, napędzany przez rosnący trend polegający na tym, że bardziej dbający o zdrowie konsumenci szukają produktów, które dobrze smakują i są pożywne. Silny popyt na najwyższej jakości owoce Zespri spowodował silny wzrost branży, która odnotowała globalną sprzedaż w wysokości 2,26 mld dol. w sezonie 2019/20. W dłuższej perspektywie, Zespri przewiduje się, że branża zwiększy globalną podaż kiwi z 164,4 mln tacek w sezonie 2019/20 do około 280 mln tacek do 2030 roku.

Jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, w której popyt absolutnie przewyższa podaż, i dlatego mamy ambicję, aby uprawiać więcej kiwi na półkuli północnej, aby zapewnić dostępność naszych owoców na sklepowych półkach przez 365 dni w roku. Transformacja cyfrowa uwolni nasz potencjał, aby zapewnić naszym plantatorom i udziałowcom o wiele więcej. Zapewni nowoczesne systemy i procesy w całej naszej firmie, od finansów i łańcucha dostaw, po sprzedaż, plantatora, aktywizację i zaangażowanie oraz zintegrowane planowanie biznesowe. Pozwoli nam też skuteczniej i wydajniej dostarczać nasze produkty konsumentom i zwracać wartość plantatorom. Przede wszystkim wzmocni naszą zdolność do wzrostu i utrzymywania zysków dla branży w nadchodzących dziesięcioleciach – Dave Scullin, Chief Digital Officer Zespri

Zespri opierał do tej pory swoje operacje na dostosowanym do potrzeb organizacji krajobrazie SAP, ale przeniósł swoje starsze systemy do chmury publicznej Microsoft Azure. Po przeprowadzeniu dokładnej oceny potrzeb i możliwości w ramach programu transformacji oraz szczegółowej analizie kosztów w porównaniu z korzyściami, Zespri doszedł do wniosku, że rozwiązanie chmury prywatnej SAP jest najlepsze dla firmy i dostarcza największej wartości strategicznej długoterminowo.
Według Scullina, początkowym celem projektu transformacji Zespri będzie uruchomienie platform i modernizacja kluczowych systemów i procesów. Pozwoli to również firmie na dokładniejsze planowanie łańcucha dostaw i dokonywanie długoterminowych prognoz. Wraz z chmurą prywatną SAP S/4HANA Cloud, umowa z SAP obejmuje również wdrożenie kilku cyfrowych aplikacji łańcucha dostaw. Zespri planuje również wdrożenie SAP Analytics Cloud i kilku rozwiązań oferowanych przez partnerów SAP.
Wdrożenie będzie prowadzone przez konsorcjum partnerów, w tym Deloitte NZ we współpracy z ZAG (część Accenture). Projekt zostanie podzielony na kilka etapów, przy czym pierwsza faza budowy cyfrowego rdzenia ma się rozpocząć w tym miesiącu, koncentrując się na finansach i procesach łańcucha dostaw, zanim przejdzie do zintegrowanego planowania biznesowego i wsparcia sprzedaży.