>

Jak wynika z najnowszego badania HB Reavis, aż 73% respondentów deklaruje, że dobre samopoczucie w miejscu pracy jest dla nich bardzo ważne. Raport AON, pokazuje natomiast, że aż 25% polskich firm, które wdrożyły rozwiązania wspierające dobrostan mentalny pracowników nie jest zadowolonych z efektów podjętych działań. Inicjatywy takie, jak Dzień Zdrowia Mentalnego (który przypada w SAP na 31 maja) mogą realnie wpłynąć na poprawę samopoczucia zespołów.

Perspektywa SAP: 

W wielu sektorach polskiej gospodarki obserwujemy rosnący problem rotacji pracowników i zmiany pracy z powodu niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków sprzyjających dobrostanowi psychicznemu czy rozwojowi członków zespołu. Wypalenie zawodowe i zmęczenie wynikające ze zmagania się z różnego rodzaju czynnikami stresotwórczymi skłaniają coraz więcej osób do poszukiwań innej pracy, ale z drugiej strony – coraz więcej firm podejmuje realne działania mające na celu poprawę kondycji mentalnej pracowników.

Nie ulega wątpliwości, że większe skupienie się na dobrym samopoczuciu pracowników stało się zarówno imperatywem moralnym, jak i strategią o krytycznym znaczeniu dla osiągania wyników biznesowych. Oswoiliśmy się z home office czy hybrydowym modelem pracy, ale zauważamy też pewne niedogodności związane z takim funkcjonowaniem w środowisku pracy. Dla wielu z nas granica pomiędzy pracą a życiem osobistym przesunęła się, a naturalna harmonia pomiędzy tymi dwiema sferami życia została zaburzona. Brak balansu może niestety negatywnie odbijać się na dobrostanie mentalnym członków zespołu.

Obserwując globalne zawirowania i analizując potrzeby swoich ludzi, pracodawcy będą przywiązywać coraz większą wagę do mentalnego komfortu swoich pracowników, wprowadzając programy kładące nacisk na balans, odpoczynek czy zdrowie, rozumiane także jako zdrowie psychiczne. W SAP nie tylko pomagamy klientom cyfryzować różne procesy związane z dbaniem o zespół, ale także wcielamy w życie inicjatywy, które mają wspierać zdrowie psychiczne. Dlatego też już drugi rok z rzędu organizujemy Dzień Zdrowia Psychicznego (31 maja 2022), dając pracownikom na całym świecie możliwość odpoczynku i naładowania akumulatorów. Firma SAP, zatrudniająca ponad 100 tys. pracowników współpracujących z ponad 440 tys. klientów, przekonała się, że ochrona dobrostanu mentalnego pracowników jest nie tylko korzystna dla firmy, ale po prostu właściwym działaniem.

Autorką komentarza jest Katarzyna Rusek, członek zarządu i dyrektor HR w SAP Polska.