>

Jak wynika z badań Pracuj Ventures, aż 8 na 10 polskich firm korzysta z rozwiązań technologicznych do “twardego” HR, czyli procesów kadrowych i płacowych. Coraz więcej organizacji łączy jednak tego typu procesy z cyfryzacją “miękkich” obszarów jak zarządzanie talentami czy rozwój pracowników. Przykładem takiej firmy jest Grupa Raben, która wdrożyła nowoczesne rozwiązania SAP SuccessFactors zarówno w obszarze “twardego” jak i “miękkiego” HR.

Automatyzacja powtarzalnych i zestandaryzowanych procesów oraz ich cyfryzacja to naturalna droga dla działów HR. Jednakże, obecne wyzwania, przed jakimi stoją specjaliści HR i zarządzający organizacjami coraz częściej dotyczą usprawnień w bardziej skomplikowanych procesach. Jak pokazują dane GoodHabitz, aż 46 proc. pracowników w Polsce deklaruje, że zmieni pracę, jeśli nie będzie mieć możliwości rozwoju. Grupa Raben, we współpracy z firmą konsultingową Gavdi oraz z wykorzystaniem technologii SAP, stale poszukuje rozwiązań wspierających różne obszary zarządzania talentami oraz procesami HR. W efekcie tych analiz w ostatnim czasie firma zdecydowała się na kompleksowe wdrożenie rozwiązań z rodziny SuccessFactors.

W Grupie Raben zależy nam na maksymalnej efektywności procesów logistycznych, ponieważ jest to serce naszego biznesu, ale równie ważna jest dla nas sprawność organizacyjna. Aby sprostać oczekiwaniom menedżerów i pracowników, postanowiliśmy ujednolicić i zestandaryzować rozproszone do tej pory działania HR. Zależało nam też na podniesieniu jakości procesów ewaluacyjnych i sukcesyjnych w organizacji. Dlatego też razem z Gavdi Polska w niecały rok wdrożyliśmy jedno środowisko cyfrowego HR dla ponad 5000 osób z 15 państw – zaznaczyła podczas wydarzenia SAP HRup! re-GENERACJA, Anita Koralewska-Ratajczak, Head of HR Grupy Raben.

Grupa Raben dotychczas stosowała szereg różnych, często niekompatybilnych, narzędzi do przeprowadzania procesów “twardego” i “miękkiego” HR. Dzięki wdrożeniu rozwiązań z portfolio SAP Success Factors i autorskich narzędzi Gavdi wyeliminowano podwójne wprowadzanie danych HR-owych, znacznie przyspieszono rozliczenie w obszarze kadr i płac, zintegrowano systemy HR z innymi obszarami biznesowymi, poprawiono proces ewaluacji pracowników i menedżerów oraz umożliwiono zarządzanie talentami i procesami sukcesji w stopniu do tej pory nieobecnym w organizacji.

Pracownicy i menedżerowie są gotowi na wykorzystanie rozwiązań technologicznych w swoim środowisku pracy. Kluczowe jest jednak, aby przy wdrażaniu cyfrowych narzędzi pamiętać, że nie są to rozwiązania dla działów HR, ale przydatne systemy dla wszystkich członków organizacji. Współpraca Gavdi i Raben pokazuje, że odwaga i konsekwencja w cyfryzacji HR to realna korzyść i dla pracowników, i dla menedżerów – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu Gavdi Polska.

Jak podkreśliła Anita Koralewska-Ratajcza, beneficjentami kompleksowego wdrożenia technologii SAP w Grupie Raben są przede wszystkim członkowie zespołu firmy. Dzięki odpowiednim narzędziom w chmurze, mają dostęp do jednej platformy i zestandaryzowanych procesów. Menedżerowie natomiast w jednym miejscu mogą uzyskać dostęp do klarownie przedstawionych danych, które ułatwiają im zarządzanie talentami i planowanie procesów sukcesji jak i coroczną ewaluację pracowników. Części z programów rozwoju pracowników nie można było wdrożyć w starej konfiguracji narzędzi HR, ponieważ zarówno zespół ds. zarządzania kapitałem ludzkim, jak i liderzy organizacji nie mieli po prostu wglądu w kluczowe informacje, które teraz Raben zbiera i analizuje.

Przed zespołami HR i liderami organizacji stoją niespotykane do tej pory wyzwania, związane z takimi trendami, jak praca hybrydowa, zaawansowany rynek pracownika czy innymi globalnymi zjawiskami politycznymi oraz ekonomicznymi. Z drugiej strony, nowe technologie jeszcze nigdy nie oferowały tak szerokiego wachlarza elastycznych narzędzi do skutecznego usprawniania nawet bardzo skomplikowanych procesów. Przykład Grupy Raben pokazuje, że można efektywnie wspierać i “twarde”, i “miękkie” procesy HR dzięki chmurze i odpowiedniej determinacji w dążeniu do celu – mówi Katarzyna Rusek, członkini zarządu i dyrektorka HR SAP Polska.

Organizatorem wydarzenia HRup! re-GENERACJA była firma SAP Polska, a partnerami Accenture, Gavdi, Zalaris, Feel It, ICAN Institute oraz Helping Hand.