>

Globalne spowolnienie gospodarcze nie ominie Polski. Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, spadek PKB będzie płytszy niż w Niemczech czy USA – w przyszłym roku spodziewany jest wzrost sięgający 1,7 proc. Czy przyspieszenie w obszarze cyfryzacji procesów biznesowych pomoże nam łatwiej wyjść z kryzysu?

Jak zaznaczył podczas tegorocznego SAP NOW, były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, „obecnie mamy do czynienia z największym nagromadzeniem kryzysów od 2007 roku”. Trudne czasy wypełnione nagłymi zakłóceniami są sprawdzianem dla polityki, ekonomii i biznesu. Przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć swoje procesy, wyprzedzić nadchodzące perspektywy gospodarcze i zapewnić sobie długoterminową konkurencyjność dziś inwestują w technologię – w Polsce najbardziej gotowe oraz nastawione na cyfryzację są organizacje kierujące się strategią digitalizacji.

Przyspieszona cyfryzacja może przynieść w Polsce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 roku oraz silniejszą odporność na kryzysy (źródło: McKinsey & Company). Aktualnie temat biznesowej wytrzymałości i skuteczności wybrzmiewa szczególnie doniośle. To za sprawą dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, która zgodnie z modelem BANI jest krucha, niespokojna, nieliniowa oraz niezrozumiała, i która zmusza organizacje do szybkiej rewizji swoich modeli biznesowych oraz budowania rezyliencji.

Jednym z ważniejszych obszarów przebudowywania strategii biznesowych jest IT – pomaga tworzyć bardziej elastyczne, odporne na zmiany i bezpieczne serce biznesu. Stan cyfryzacji w Polsce nie wypada jednak najlepiej na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 4,8 na 10 pkt pokazał odczyt wskaźnika głównego Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu w Polsce w 2022 roku.

Nie ma czasu na odkładanie decyzji. Tylko mądre wykorzystanie dostępnych środków na strategiczną cyfryzację polskiego biznesu pozwoli stawić czoła przyszłości. Świadomość potrzeby transformacji, niezbędnej dla powodzenia całych organizacji, jest w Polsce wysoka. Aby jednak odnieść sukces, trzeba działać – z jednej strony należy standaryzować i optymalizować procesy, aby osiągnąć zwinność i efektywność kosztową, z drugiej zaś konieczne jest znalezienie wyróżników oraz unikalnych na rynku procesów. To właśnie efektywność i unikalność budują przewagę konkurencyjną, apelował podczas SAP NOW 2022, Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

Dynamiczne zmiany, wytrącające świat z równowagi, utrudniają dalekowzroczne planowanie i poszerzanie perspektyw. Wiele firm koncentruje się na adaptacji do nowych warunków, patrząc na biznes w ujęciu krótkoterminowym i wdrażając jedynie doraźne środki. Nie sposób jednak osiągnąć celu bez wyznaczenia odpowiedniej ścieżki. To wymaga odwagi oraz zwinności, ale kosztuje mniej niż spóźnione decyzje czy stagnacja.

Cyfrowa transformacja jest elementem budującym rezyliencję i zapewniającym ciągłość działania. Fundament chmurowy jest także silnie skorelowany ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując dostęp do nowoczesnych technologii i danych firmy mogą nie tylko monitorować własny ślad węglowy, ale także systematycznie zwiększać odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości. Jak pokazuje przykład SAP – każdy biznes – nawet tak mało emisyjny, jak produkcja oprogramowania, może pozytywnie kontrybuować w zmianach klimatycznych.

Cyfrowa transformacja stała się głównym tematem tegorocznej konferencji SAP NOW, skierowanej do liderów biznesu w Polsce, której partnerami były firmy: Capgemini, LST Westernacher, NTT DATA Business Solutions, SI-eCommerce | Lukardi, SI-Consulting, Apollogic, Apsolut, BCG Platinion, Comtrust, Gavdi, IPOPEMA, KBJ, PwC, Veslog, Google Cloud, IBM, Microsoft, Deloitte, Lyreco, Nespresso, EY, opentext i Medicover Sport.