>

Według opracowania Deloitte, od trzech lat transformacyjna rola zespołów finansowych w organizacjach staje się wiodąca. Stoi za tym kilka zjawisk. Choćby fakt, że nowe modele predykcji finansowych są ściśle związane z systemową automatyzacją, a to zaczyna skutkować unowocześnieniem systemów ERP. Rozwiązania chmurowe pociągają za sobą z kolei optymalizację wszystkich procesów w firmie. Aby usprawnić i przyspieszyć planowanie predykcyjne, firma Roche wdrożyła SAP Analytics Cloud. Integracja danych pozwoliła firmie wykorzystać lata danych historycznych. Dzięki temu wygenerowanie prognozy finansowej o wartości 4,2 mld USD skrócono z kilku tygodni do dwóch godzin.

Zespół badawczy Deloitte przyjrzał się także skali adaptowania rozwiązań chmurowych. Prognozy są niezmienne – duże firmy są nadal na fali wznoszącej jeśli chodzi o inwestowanie w rozwój bardziej zaawansowanych funkcjonalności. Pomimo tego, w obszarze dostosowania systemów ERP do obsługi coraz większej liczby danych wciąż jest wiele do zrobienia. Według badania „How the Office of Finance Drives Digital Resiliency”, 19% przebadanych organizacji korzysta z chmurowych rozwiązań do planowania (+8% od 2021 r.), ale nadal 31% respondentów nie posiada jednego, kluczowego źródła danych w organizacji. Tym samym pozbawiają się podstawowego warunku skutecznego planowania.

Święty graal optymalizacji: szybkie prognozowanie w oparciu o dane historyczne

Roche jest piątą największą firmą farmaceutyczną na świecie pod względem przychodów oraz wiodącym dostawcą terapii antynowotworowych. W 2021 roku firma zainwestowała 13,7 mld franków szwajcarskich w obszar badań i rozwoju. To o 14% więcej niż w roku 2020. Firma pracuje na rzecz poprawy opieki zdrowotnej od ponad wieku. W swoich planach na najbliższą dekadę planuje dwukrotne zwiększenie tempa innowacji medycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez społeczeństwo o 50%.

Każda minuta, w której nasza organizacja badawczo-rozwojowa może skoncentrować się na nauce, ma wykładniczy wpływ na dostarczanie społeczeństwu przełomowych leków i terapii – podkreśla David Dubowski, dyrektor ds. finansów badań i rozwoju F. Hoffmann-La Roche AG.

Żeby to osiągnąć, zarząd firmy postanowił zmienić sposób działania – wiodąca rolę w optymalizacji objął zespół finansowy B+R wraz z działem IT, a punktem wyjścia stała się poprawa efektywności procesów. Drogą do sukcesu miało być wykorzystanie potencjału analityki predykcyjnej i przyspieszenie procesu digitalizacji firmy. Chodziło przede wszystkim o wdrożenie bardziej efektywnych sposobów realizacji ręcznego i czasochłonnego procesu prognozowania finansowego w swoich zdecentralizowanych jednostkach biznesowych B+R.

Zespół Roche wdrożył rozwiązanie SAP Analytics Cloud, które wykorzystuje wbudowaną w narzędzie możliwość planowania predykcyjnego. Natywna integracja z istniejącym fundamentem danych w aplikacji SAP Business Warehouse zasilanej przez SAP HANA pozwoliła firmie wykorzystać lata danych historycznych. Umożliwia to dokładniejsze i bardziej zharmonizowane prognozowanie w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.

Czerpanie z danych historycznych daje ogromną przewagę w planowaniu finansowym – pozwala generować szybsze i bardziej wiarygodne prognozy. Dzięki wykorzystaniu SAP Analytics Cloud, firma Roche z powodzeniem przesunęła punkt ciężkości organizacji finansowej B+R z tradycyjnych oddolnych prognoz finansowych, na zautomatyzowany proces prognozowania predykcyjnego. Dzięki temu zautomatyzowanych zostało 14 000 z 20 000 punktów wprowadzania danych prognostycznych. Co więcej, dzięki synchronizacji kilku narzędzi SAP, zespół Roche osiągnął siedmioprocentową poprawę dokładności prognoz – wyjaśnia Dorota Zaremba, dyrektorka sprzedaży ds. sektora MŚP, wiceprezeska zarządu SAP Polska.

Według opracowania „FP&A Trends Survey 2022”, nadal 45% czasu pracy pracowników i pracownic obszaru planowania i analizy finansowej to działania o niskiej wartości. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście zarządzanie wieloma arkuszami kalkulacyjnymi, przygotowanie danych i ich walidacja. Tylko 33% czasu pracy poświęca się na działania o wysokiej wartości, takie jak analiza, planowanie scenariuszy i wdrażanie zmian. Badanie IDC podaje, że jest to nawet 28% czasu pracy. Te liczby nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich 4 lat.

Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest konieczność zarządzania ogromem danych w środowisku o złożonym sposobie działania. Dane, które leżą u podstaw podejmowania decyzji, rzadko znajdują się w jednej bazie danych lub aplikacji; są one raczej rozproszone w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Dzięki usprawnieniu całego procesu planowania, Roche uwolnił swój zespół finansowy B+R od zadań manualnych, dając mu czas na skupienie się na działaniach tworzących wartość badawczą. W ciągu najbliższych 10 lat zarząd Roche zamierza wykorzystać synergię rozwiązań analitycznych SAP Analytics Cloud do zwiększenia tempa opracowania i rozwoju leków, poprawy efektywności operacyjnej oraz wdrażania rozwiązań spersonalizowanej opieki zdrowotnej.