>

Analiza  Deloitte z 2022 opisuje pewien typ organizacji, który dobrze odnajduje się na rynku, pomimo znacznych zakłóceń gospodarczych. Chodzi tu o firmy, które wykorzystują technologię jako narzędzie uzyskania samodzielności, niezależnie od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej. Organizacje, które uzyskują najlepsze wyniki w kluczowych wskaźnikach, umiejętnie integrują procesy i dostosowują do swojej sytuacji odpowiednie systemy ERP. Nie inaczej podszedł do zmiany globalny lider branży intralogistycznej, Jungheinrich AG, który wykorzystał możliwości rozwiązania SAP, by zoptymalizować procesy zaopatrzenia i zarządzania dostawcami.

Według ekspertów McKinsey poprawnie przebiegająca transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie procesy działające w firmie w modelu end-to-end: od planowania popytu, podaży, logistyki poprzez sprzedaż i operacje, a skończywszy na zarządzaniu nadwyżkami, współpracę z dostawcami, czy controlling wewnętrzny. Dopiero później pojawia się konieczność dostosowania odpowiedniego systemu ERP do specyficznej sytuacji danej firmy. Wpływ modelu end-to-end (E2E) na wydajność przedsiębiorstw, zespół Mckinsey potwierdził choćby w obszarze planowania i realizacji usług: wśród badanych procesów zanotowano 5–15% redukcji kosztów stałych oraz wzrost o 10-15 % w obrębie satysfakcji klienta.

Strategia ERP musi koncentrować się na realnych możliwościach

W badaniu Deloitte „Czas próby: branża finansowa 2025” wzięto pod lupę wpływ technologii cyfrowych na zmiany rynkowe. Do kluczowych prognoz zaliczono wpływ automatyzacji na strukturę wydatków oraz zmiany w obszarze planowania zasobów przedsiębiorstwa: aplikacje finansowe i mikroserwisy rzucą wyzwanie tradycyjnym systemom ERP, a odpowiedź na nowe rozwiązania klienci znajdą u dużych dostawców.

W takiej sytuacji znalazł się globalny lider rozwiązań intralogistycznych z Niemiec. Jungheinrich AG specjalizuje się w produkcji maszyn do transportu bliskiego, magazynowania i inżynierii przepływu materiałów. W tych segmentach firma zajmuje drugie miejsce w Europie, a trzecie na świecie. Zatrudnia niemal 20 tys. osób. W swojej strategii dąży do tworzenia trwałej wartości dla wszystkich grup interesariuszy – od klientów i pracowników po kluczowych partnerów biznesowych.

Dlatego też lider intralogistyki z Hamburga dążył do większej przejrzystości bazy dostawców, by uniknąć luk w informacjach i opóźnień spowodowanych brakiem przepływu danych wedle podejścia end-to-end. Dodatkowo firma mierzyła się z technologicznymi ograniczeniami niektórych systemów ERP, które utrudniały sprawne włączanie nowych dostawców. Wewnętrznie z kolei zespół borykał się z koniecznością ręcznego, czasochłonnego tworzenia baz i zatwierdzania dostawców. Jungheinrich AG zdecydował się na zebranie procesów zaopatrzenia i zarządzania dostawcami w jednym miejscu.

Najlepszym rozwiązaniem okazał SAP® Ariba® Strategic Sourcing, który firma mogła płynnie zintegrować z innymi wykorzystywanymi przez siebie systemami ERP od SAP. Zdefiniowano strukturę ofert i przetargów, umożliwiając w ten sposób bardziej świadome porównywanie ofert dostawców. Skonsolidowano także rozproszone informacje o partnerach, w tym rejestrację nowych i historię współpracy.

Dzięki wdrożeniu przez SAP Services and Support portfolio SAP Ariba Strategic Sourcing, osiągnęliśmy ważny krok na naszej mapie transformacji cyfrowej. Udało nam się w ten sposób położyć fundamenty pod długofalowy rozwój i z większą swobodą działać w obszarze coraz lepszego zaopatrzenia klientów – mówi Mahur Ali Mirza-Nejad, IT Project Manager, Jungheinrich AG.

Cytowane już badania McKinsey wykazały, że udane transformacje cyfrowe mogą mieć wpływ nawet na dwukrotnie większy wskaźnik EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – zysk operacyjny przedsiębiorstwa) i dziesięciokrotnie wyższy wzrost w innych wskaźnikach wydajności firmy, takich jak mierzenie efektywności pracowników, ocena CX czy ROI.

Gdy firmy działają w obliczu niekończących się zmian, niezbędni stają się silni liderzy cyfrowej zmiany. Nie tylko po to, by złożone procesy planowania utrzymały merytoryczne standardy, ale również w celu umiejętnego angażowania odpowiednich interesariuszy i ambasadorów zmian. Stawka jest wysoka, bo przewaga konkurencyjna rośnie wykładniczo po wdrożeniu procesów cyfryzacji. Skuteczni gracze szybko osiągają pozycję lidera w dziedzinie technologii cyfrowych, a następnie umacniają ją w miarę pozyskiwania talentów – mówi Piotr Ferszka, CEO SAP Polska.

W przypadku Jungheinrich AG udało się osiągnąć szybki efekt w najbardziej palących obszarach współpracy z dostawcami: w ciągu pierwszych 6 miesięcy po uruchomieniu systemu włączono do niego ponad 300 strategicznych dostawców. Całościowo system ERP zintegrował około 700 dostawców.

Transformacja cyfrowa to nie tylko kwestia zmian w zespołach IT. Chodzi tu przede wszystkim o ułożenie od nowa procesów planowania i zintegrowanie ich z całościową działalnością przedsiębiorstwa. Jak podkreślają eksperci McKinsey, rozumienie transformacji jako nakładania nowych technologii na stare procesy, powoduje zaburzenie podstawowych funkcji, jakie posiada biznes: możliwości oferowania klientom wartościowych dla nich usług, czy systematyczne zwiększanie rentowności dzięki synchronizacji produkcji z procesami sprzedaży.