>

Branża FMCG stoi przed szeregiem wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Te wyzwania wymagają nie tylko zrozumienia i akceptacji nowych technologii, ale także zdolności do ich efektywnego wdrażania i integracji z istniejącymi procesami biznesowymi. Badania Gartnera pokazują, że to trzy największe przeszkody dla liderów technologii i to one stanowią największe ryzyko jeśli chodzi o skuteczność wdrożeń. Sposoby ich pokonywania, zilustrowane na przykładzie współpracy Nestlé z SAP, pokazują, że spójny, długofalowy plan i działanie krok po kroku ma kluczowe znaczenie.

Czterdzieści cztery procent liderów HR twierdzi, że osiąganie lepszych wyników biznesowych jest ich najważniejszym priorytetem strategicznym w zakresie transformacji technologii HR w ciągu najbliższych trzech lat. Wzrost zatrudnienia i umiejętności (26%) oraz optymalizacja kosztów (17%) znalazły się na kolejnych miejscach wśród najważniejszych priorytetów, jak wskazuje badanie Gartneraz 2023 roku.

W kontekście branży FMCG, w której szybkość i efektywność są kluczowe, niezbędne jest, aby wszyscy zaangażowani w procesy branżowe byli na bieżąco z nowymi rozwiązaniami i potrafili z nich korzystać. W odpowiedzi na to wyzwanie Nestlé, we współpracy z SAP, zainwestowało w szkolenia i rozwój kompetencji cyfrowych swoich pracowników, a także w budowanie kultury ciągłego uczenia się i adaptacji do zmian. To podejście miało być także rozwiązaniem innego problemu – organizacje, które z powodzeniem wdrażają, używają i rekalibrują narzędzia technologiczne, opierają się na tzw. ambasadorach zmiany. To osoby pochodzące z różnych zespołów i pełniące różne role – bardzo dobrze znają zaplecze operacyjne firmy oraz podstawowe wyzwania produkcyjne. Jednocześnie mają wiedzę merytoryczną oraz kompetencje liderskie, które pozwalają dostosowywać narzędzia technologiczne do realiów swoich zespołów. W ten sposób zmiany wewnętrzne zyskują nie tylko akceptację, ale także budują zaufanie dla obranej strategii transformacyjnej.

Po co nam inwestycje w technologie HR?

46% respondentów badania Gartnera wskazuje, że potrzeba inwestycji w technologie HR bywa trudna w uzasadnieniu w organizacji. W przypadku Nestlé skupienie się na konkretnych korzyściach biznesowych, takich jak zwiększenie wydajności, usprawnienie procesów HR i poprawa doświadczeń pracowników, pozwoliło na przekonanie decydentów do zainwestowania w nowe technologie. Transparentne komunikowanie osiągniętych rezultatów i korzyści pozwoliło na dalsze inwestycje w transformację cyfrową.

Transformacja jest jak mapa drogowa

Opracowanie i utrzymanie strategii dla transformacji technologii HR jest krokiem milowym dla zespołów managerskich zaangażowanych w zmiany cyfrowe w firmie. Firma Nestlé, korzystając z możliwości RISE with SAP w obszarze migracji danych, płynnie przeszła do chmury. Ten ruch spowodował zwiększenie efektywności i elastyczności operacyjnej, ale także osiągnięcie znaczących korzyści biznesowych, takich jak skrócenie czasu przestoju i zwiększenie dostępności systemów.

– W przeszłości przywracanie sprawności systemów po awarii trwało około sześciu godzin. Oznaczało to sześć godzin przestoju w fabrykach i centrach dystrybucyjnych. Obecnie nasze platformy działają ponownie w czasie krótszym niż dziesięć minut, a wielu użytkowników końcowych nawet nie wie, że doszło do awarii – komentuje Ralf Huebenthal, Global Head of IT Platforms w Nestlé S.A.

Zespół Nestlé opracował więc wizję zmiany i długoterminową strategię transformacji cyfrowej, która uwzględniała zarówno bieżące potrzeby biznesowe, jak i przyszłe trendy i możliwości. Współpraca z SAP umożliwiła firmie dostęp do wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk, co było kluczowe w skutecznym planowaniu i realizacji tej strategii.

Digitalizacja dla zasady jest bez sensu

Zgodnie z badaniami ARC 91% firm digitalizuje dane i procesy, ale tylko 31% korzysta z analityki predykcyjnej, a 26% ze sztucznej inteligencji. Wyzwaniem jest zatem nie tylko gromadzenie i cyfryzacja danych, ale również ich efektywne wykorzystanie. Zespół Nestlé, wykorzystując technologie SAP, zintegrował zaawansowane narzędzia analityczne i AI w swoich procesach biznesowych, co z kolei pozwoliło na lepsze zrozumienie i interpretację danych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

– Transformacja cyfrowa zawsze wiąże się z budowaniem kultury otwartości na zmiany, inwestowaniem w rozwój kompetencji cyfrowych pracowników oraz tworzenie strategicznych planów. Bez patrzenia na zmianę i firmę jak na system naczyń połączonych, nie jest możliwe uwzględnienie realnych i najbardziej powtarzalnych potrzeb. Trudno także dostrzec i uwzględnić przyszłe możliwości. Sukces Nestlé stanowi przykład na to, jak te wyzwania można pokonać, przynosząc jednocześnie znaczące korzyści dla firmy, jej pracowników i klientów – zauważa Piotr Ferszka, CEO SAP Polska.

Współpraca Nestlé i SAP umożliwia nie tylko realizację bieżących celów biznesowych, ale także wspiera długoterminowe zobowiązania firmy do realizowania strategii zrównoważonego rozwoju i rozwijania innowacji. Dzięki zaplanowanemu i przemyślanemu procesowi poprawiania doświadczeń klientów i optymalizacji procesów biznesowych, każda adaptowana technologia może działać zarówno na korzyść biznesu, jak i środowiska pozabiznesowego,. A bez tej perspektywy każdy plan wydaje się być krótkofalowym rozwiązaniem.