>

SAP rozširuje kapacity svojho slovenského centra. Hľadá desiatky nových IT vývojárov

Bratislava — Nemecký technologický gigant SAP rozširuje svoje vývojárske kapacity na Slovensku. V rámci existujúceho SAP Labs Slovakia otvára tri desiatky nových pozícií a očakáva, že ďalšie bude postupne pridávať. Súvisí to s rozsiahlymi investíciami, ktoré zvyšujú význam celého regiónu v rámci vývoja nových softvérových nástrojov SAP.

Spoločnosť totiž oznámila vznik SAP CEE Hub, ktorý zastreší developerské centrá v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. To okrem posilnenia ich pozície v rámci globálnej siete SAP Labs prinesie aj nový program rozvoja talentov a príležitosť podieľať sa na mnohých kľúčových inováciách.

„Znamená to pre nás potvrdenie, že SAP plánuje rozvíjať naše centrum aj v budúcnosti. Pred slovenskými IT expertmi sa vďaka tomu otvárajú nové príležitosti,“ vysvetľuje Ján Ružarovský, generálny riaditeľ SAP Labs Slovakia. „Budú sa môcť priamo podieľať na vývoji tých najdôležitejších riešení, ktoré naša spoločnosť ponúka na globálnom trhu.“

V súčasnosti na Slovensku pôsobí tím zhruba 180 softvérových vývojárov, programátorov, testerov a dizajnérov. Vzhľadom na zamestnaneckú politiku SAP si môžu vybrať, či pracujú z domu alebo priamo v priestoroch SAP Labs v Bratislave. Nedávne prieskumy medzi zamestnancami, ktoré hodnotili postoje k štýlu práce v post-covidovej dobe, totiž ukázali, že je naďalej veľký dopyt po pracovnej flexibilite. Viac ako 80 percent zamestnancov SAP uviedlo, že by si želalo mix práce z domu alebo na diaľku, spojený s určitým časom v kancelárii.

Aj preto spoločnosť kladie dôraz na:

  • 100 % flexibilné pracovisko založené na dôvere;
  • inkluzívne prostredie v ktorom môžu ľudia pracovať z domu, v kancelárii alebo na diaľku, takže každý má možnosť podať najlepší výkon;
  • flexibilný pracovný rozvrh, takže zamestnanci sa môžu rozhodnúť, kedy budú pracovať v súlade s potrebami biznisu;
  • inšpiratívny dizajn kancelárií;
  • kancelárske budovy, ktoré uprednostňujú udržateľnosť a zdravie;
  • prístup, ktorý spĺňa miestne regulácie
  • firemnú kultúru, ktorá kladie dôraz na zamestnancov, spoluprácu, dôveru, vzdelávanie a vzájomnú pomoc

Tieto princípy SAP garantuje aj zamestnancom na Slovensku. „Uvedomujeme si, že na pracovnom trhu je veľmi vysoký dopyt po IT odborníkoch. Verím však, že nielen unikátne pracovné podmienky, ale aj možnosť spolupracovať na inovatívnych projektoch s kolegami z celého sveta nám pomôžu pri nábore našich nových kolegov,“ doplnil Ján Ružarovský, ktorý stojí na čele bratislavského labu od jeho vzniku v roku 2016.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043