>

Nové riešenie SAP Datasphere zjednoduší prácu s dátami

Zjednodušenie prístupu k dôležitým dátam, skrátenie času, potrebného na ich praktické využitie a lepšie rozhodnutia – to všetko sú prínosy nového riešenia SAP Datasphere. Spoločnosť SAP predstavila novú generáciu portfólia nástrojov na správu dát, ktorá zákazníkom zjednoduší narábanie s údajmi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. SAP okrem toho predstavil nových strategických partnerov, spolu s ktorými podnikom umožní vytvoriť jednotnú dátovú architektúru.

„Zákazníci SAP tvoria 87 % celkového globálneho obchodu, takže SAP dáta patria k najhodnotnejším aktívam spoločností. Sú obsiahnuté v najdôležitejších funkciách organizácie, od výroby cez dodávateľské reťazce, financie, ľudské zdroje a ďalších,“ hovorí Juergen Mueller, Chief Technology Officer a člen vedenia SAP SE. „Chceme našim zákazníkom pomôcť jednoducho spraviť ďalší krok a spoľahlivo integrovať SAP dáta s údajmi z aplikácií a platforiem tretích strán. Získajú tak úplne nové informácie a znalosti, ktoré im umožnia posunúť digitálnu transformáciu na vyššiu úroveň.“

SAP Datasphere

SAP Datasphere je nová generácia riešenia SAP Data Warehouse Cloud. Dátovým profesionálom poskytuje škálovateľný prístup ku kritickým obchodným dátam a pomáha im ich distribuovať v rámci dátového prostredia organizácie, pričom zachováva ich kontext a logiku. Ponúka jednotnú skúsenosť pre sémantické modelovanie, integráciu, katalogizáciu, skladovanie, federalizáciu či virtualizáciu dát.

Riešenie SAP Datasphere je postavené na SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Jeho súčasťou je tak silné podnikové zabezpečenie, vrátane bezpečnosti databáz, šifrovania či celkového riadenia dát.

Existujúci zákazníci SAP Data Warehouse Cloud nepotrebujú migráciu ani nemusia robiť žiadne ďalšie kroky. Vo svojom produktovom prostredí už môžu využívať nové možnosti SAP Datasphere.

„Keďže digitálne prostredie neustále obohacujú rôzne aplikácie a veľké objemy údajov, organizácie by mali mať množstvo príležitostí na podporu inovácií, vychádzajúcich z dát. Väčšina z nich sa však stále pasuje s premenou údajov na cenné informácie,“ hovorí Alex-Luis Militaru, šéf SAP Business Technology Platform, SAP CEE. „Príčinou je zvyčajne práve zvýšený objem dát. Cieľom SAP Datasphere je skombinovať obchodnú sémantiku, obsah a kontext pre akékoľvek dáta (nielen od SAP) na podporu organizácií pri prispôsobovaní sa stále meniacemu prostrediu. Prepojené, integrované dáta ponúkajú takmer neobmedzený potenciál na zlepšenie obchodných výsledkov,“ dodáva.

Strategické partnerstvá

Spoločnosť SAP a jej noví open-data partneri pomôžu stovkám miliónov používateľov na celom svete robiť v kritických otázkach informované rozhodnutia, založené na obrovských objemoch dát. Strategickí partneri SAP poskytujú jedinečné výhody svojich ekosystémov a umožňujú zákazníkom kombinovať všetky ich dáta ako nikdy doteraz.

Medzi počiatočných partnerov patria:

  • Collibra umožní zákazníkom vybudovať kompletný dátový katalóg naprieč celým prostredím, či už ide o SAP dáta, alebo dáta z iných zdrojov.
  • Confluent s platformou na streamovanie dát poskytne podnikom nástroj na prepojenie s externými aplikáciami v reálnom čase. Cloudovo natívna ponuka Confluentu je základnou platformou pre dáta v pohybe – umožňuje neobmedzený tok údajov v reálnom čase z rôznych zdrojov v rámci organizácie.
  • Databricks umožňuje zákazníkom integrovať ich Data Lakehouse so softvérom SAP, takže možno zdieľať dáta so zachovaním sémantiky.
  • DataRobot umožňuje zákazníkom využívať možnosti multimodálneho automatizovaného strojového učenia nad SAP Datasphere a preniesť ho priamo do podnikovej dátovej štruktúry bez ohľadu na dátovú platformu.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2023 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.