>

SAP spustil low-code platformu SAP Build. Do roku 2025 chce aj zvýšiť kvalifikáciu dvom miliónom vývojárov

Las Vegas, Bratislava – Na konferencii SAP TechEd predstavila spoločnosť SAP novú sadu nástrojov na vývoj podnikových aplikácií, na ktorý budú stačiť minimálne znalosti IT. Okrem spustenia low-code platformy SAP Build softvérová spoločnosť oznámila cieľ zvýšiť do roku 2025 kvalifikáciu dvoch miliónov vývojárov. Jeho naplneniu má pomôcť nové partnerstvo so vzdelávacou platformou Coursera.

Predstavené nástroje na platforme SAP Build dávajú podnikovým používateľom prístup k dátam a procesom súvisiacim s fungovaním celej firmy – teda k tomu, čo potrebujú na správne rozhodovanie a rýchle inovácie. Aj používatelia SAP s minimálnymi znalosťami v oblasti IT tak môžu vytvárať a vylepšovať podnikové aplikácie, automatizovať procesy a navrhovať weby jednoduchou a intuitívnou metódou drag-and-drop. Riešenie obsahuje už vyše 500 predpripravených sektorových a obchodných šablón, ktoré urýchľujú vývoj aplikácií.

„Skúsenosti mnohých slovenských firiem ukazujú, aké dôležité je veľmi rýchlo reagovať na meniace sa prostredie na trhu. Teraz sa ich schopnosti v tomto smere rozšíria o de facto vývoj nových softvérových nástrojov presne podľa vlastných potrieb a na základe unikátnych osobných skúseností. SAP Build tak vďaka portfóliu low-code nástrojov pred každou firmou a jej zamestnancami otvára nový svet, ktorý bol doteraz vyhradený len pre profesionálnych IT vývojárov,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

Podľa dát analytickej spoločnosti IDC v súčasnosti dopyt po digitálnych riešeniach presahuje kapacity vývojárov. IDC preto očakáva, že sa experti z rôznych oddelení vo firmách budú stále viac zapájať do vývoja softvérov, ktoré majú vyriešiť naliehavé obchodné problémy. „Predpokladáme, že v budúcich desiatich rokoch by mohlo ísť až o vyše 100 miliónov podnikových profesionálov,“ poznamenáva Arnal Dayaratna, viceprezident IDC pro výskum v oblasti vývoje softwaru.

Vlastnú skúsenosť s platformou ponúka Spencer Cook, XM Advocates Lead v spoločnosti Qualtrics, kde SAP Build využívajú v obchodných operáciách. „Naši obchodní experti dokázali rýchlo vytvoriť aplikáciu pre rozvoj referenčného programu so zákazníkmi, ktorý výrazne zlepšil ich spokojnosť. Vďaka SAP Build sa nám podarilo znížiť náklady na vývoj až o 90 %,“ dodáva.

Dva milióny vývojárov do troch rokov

Na konferencii SAP TechEd sa nemecká spoločnosť zamerala aj na profesionálnych softvérových developerov. Zaviazala sa totiž, že do roku 2025 zvýši kvalifikáciu dvoch miliónov vývojárov na celom svete. To chce dosiahnuť prostredníctvom strojnásobenia ponuky bezplatných kurzov a školení na portáli SAP Learning a partnerstvom so vzdelávacou platformou Coursera.

Spoločne na online platforme Coursera ponúka základnú profesijnú certifikáciu SAP. Kurz môžu absolvovať všetci záujemcovia nezávisle na vzdelaní či skúsenostiach s programovaním. „Pripraví ich na vstupné pozície v jednom z najžiadanejších odborov súčasnosti,“ doplňuje generálny riaditeľ Coursera Jeff Maggioncalda.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.