>

Utečenci z Ukrajiny sa jednoduchšie zamestnajú v SAP

Bratislava — 31. marca 2022 Spoločnosť SAP oznámila vytvorenie špeciálneho náborového programu. Jeho cieľom je prepojiť utečencov z Ukrajiny a voľné pracovné miesta v rámci jej pobočiek.

Iniciatíva by chcela osloviť kvalifikovaných utečencov z Ukrajiny a pomôcť im nájsť si vhodné pracovné pozície v SAP na Slovensku, ale i v Nemecku, Česku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Poľsku.

Súčasťou programu je špecializovaná webová stránka SAP, ktorá zvýrazní pozície relevantné pre utečencov z Ukrajiny, zodpovie často kladené otázky a umožní registráciu záujmu v špeciálnom fonde talentov bez toho, aby bolo treba nahrávať všetky relevantné dokumenty. To by malo náborový proces zrýchliť a poskytnúť žiadateľom istotu.

Medzi dostupné pozície patria miesta softvérových inžinierov, v oddelení obchodu, presales, pozície konzultantov i podporné funkcie ako HR a financie. Možné sú dohody na dobu určitú i zdieľanie práce na čiastočný úväzok v Nemecku. V prípade Slovenska pripadá do úvahy niekoľko desiatok voľných miest. A to aj v SAP Labs Slovakia, v jednom z globálnych vývojových centier spoločnosti.

V rámci iniciatívy „Pledge to Flex“ môžu zamestnanci SAP pracovať flexibilne. V prípade ponuky miesta môžu Ukrajinci, ktorí ušli pred prebiehajúcim konfliktom, využívať i buddy podporu s ďalším ukrajinským zamestnancom, podporu týkajúcu sa mentálneho zdravia, špecializované vzdelávacie a jazykové kurzy, ponuky starostlivosti o deti (v niektorých krajinách) a pokročilé platobné možnosti pre novoprijaté talenty.

„Máme veľa voľných pracovných pozícií, ktoré zodpovedajú kvalifikácii tých, čo utekajú pred tragédiou. Robíme, čo môžeme, aby sme urýchlili náborový proces a mohli začať ponúkať týmto ľuďom bezpečnosť a podporu ako súčasti rodiny SAP,“ povedal vedúci projektu Cawa Younosi.

Záujemcovia o využitie iniciatívy môžu navštíviť webovú stránku https://jobs.sap.com/content/Stand-with-Ukraine/.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043