>

SAP oznámil výsledky za Q3, cloud naďalej rastie

Walldorf, Bratislava – Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2023.

  • tempo rastu cloudu naďalej zrýchľuje
  • príjmy z cloudu stúpli o 38 % a o 25 % pri fixnom menovom kurze
  • objem dohodnutých objednávok cloudu narástol o 38 % a o 26 % pri fixnom menovom kurze
  • objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA cloud sa zväčšil o 108 % a o 90 % pri fixnom menovom kurze
  • hrubý zisk z cloudu stúpol o 44 % (IFRS), o 42 % (non-IFRS) a o 30 % pri fixnom menovom kurze
  • prevádzkový zisk klesol o 1 % (IFRS), zostal na rovnakej úrovni (non-IFRS) a pri fixnom menovom kurze klesol o 8 %

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q3 2022

Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu si naďalej drží tempo rastu a momentálne dosahuje 11,27 miliardy eur. Ide o nárast o 38 % (o 26 % pri fixnom menovom kurze).

Príjmy z cloudu stúpli o 38 % na 3,29 miliardy eur (o 25 % pri fixnom menovom kurze), čo je najmä dôsledkom dvojciferného rastu SaaS a PaaS portfólia.

Hrubý zisk z cloudu stúpol o 44 % (IFRS), o 42 % (non-IFRS) a o 30 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Medziročne sa hrubá marža cloudu zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu na 69,8 % (IFRS) a o 2,3 percentuálneho bodu na 71,7 % (non-IFRS). Nárast sa opiera najmä o výrazné zvýšenie SaaS marže, zlepšená efektivita vykompenzovala aj nárast investícií do programu poskytovania cloudu budúcej generácie.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 1,0 % na 1,24 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 2,4 percentuálneho bodu na 15,8 %. Non-IFRS prevádzkový zisk sa udržal na rovnakej úrovni 2,09 miliardy eur (klesol o 8 % pri fixnom menovom kurze). Non-IFRS prevádzková marža klesla o 4,0 percentuálneho bodu na 26,7 % (o 3,8 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze). Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch, príčinou je najmä znížený príspevok príjmov z predaja softvérových licencií, ako aj nárast investícií do výskumu a vývoja či marketingu a obchodu na zachytenie súčasných a budúcich príležitostí na rast. IFRS a non-IFRS prevádzkový zisk v predchádzajúcom treťom štvrťroku navyše zahŕňal dispozičný zisk 77 miliónov eur spojený so spustením SAP Fioneer.

Zisk na akciu (IFRS) klesol o 52 % na 0,57 eura a o 36 % na 1,12 eura (non-IFRS). Medziročný pokles zisku na akciu vyplýva z výrazne nižšieho príspevku Sapphire Ventures k finančným príjmom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo je dôsledok situácie na trhoch. Efektívna daňová sadzba bola 35,7 % (IFRS) a 26,0 % (non-IFRS). Medziročný nárast vyplynul najmä zo zmien v príjmoch vyňatých z daňovej povinnosti týkajúcich sa Sapphire Ventures.

Voľný cash flow za prvých deväť mesiacov klesol o 38 % na 2,54 miliardy eur. Pokles v porovnaní s minulým rokom možno pripísať najmä vývoju ziskovosti a negatívnym dopadom na pracovný kapitál. Vo štvrtom štvrťroku očakávame priaznivejší vývoj cash flow z dôvodu väčšieho zamerania na riadenie pracovného kapitálu a nižšie výdavky na hotovostné dane, kompenzácie odvíjajúce sa od akcií a capex. Vzhľadom na súčasnú pozíciu však upravujeme výhľad voľného cash flow za tento rok na približne 4,5 miliardy eur (doteraz: „nad 4,5 miliardy eur“).

Spoločnosť SAP 21. júla oznámila svoj druhý program výkupu akcií v roku 2022, ktorý ukončila 6. septembra. V rámci programu vykúpila 5 715 512 akcií za priemernú cenu 87,50 eura v celkovej hodnote približne 500 miliónov eur. Vykúpené akcie sa použijú primárne na odmeny, udeľované v rámci kompenzačných plánov pre zamestnancov, ktoré sú založené na akciách.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

 

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.