>
Hindringer for digital transformation er ikke altid en ulempe

Hindringer for digital transformation er ikke altid en ulempe

Hindringer for digital transformation er ikke altid en ulempe

Ved at undersøge mere end 2.800 globale respondenter til vores rapport 4 Traits of Experience Economy Masters har vi afdækket en elitegruppe af organisationer, som integrerer oplevelsesdata og operationelle data i hele deres virksomhed og bruger den viden, de får, til at skabe sig en konkurrencemæssig fordel.

Man kunne forvente, at disse banebrydende virksomheder overgår andre, fordi de har klaret de udfordringer, der er uløseligt forbundet med de store ændringer, det kræver at få succes i oplevelsesøkonomien. Men faktisk har vi set det modsatte. Disse interkonnektorer står over for flere forhindringer end andre virksomheder – og det er et tegn på deres fremskridt. Interkonnektorer oplever større modgang, fordi de presser sig selv ud over tankegangen i den industrielle tidsalder, som de fleste organisationer stadig hænger fast i.

Interkonnektorer moderniserer – igen, som man kunne forvente – i langt højere grad end andre deres IT-systemer for at forbedre informationsflowet og integrere data fra forskellige systemer. Samtidig kæmper de også i højere grad med problemer som integration af teknologi (42%) end de respondenter, som stadig ikke har ændret indstilling og driftsmodeller (29%). Der var også flere interkonnektorer end andre respondenter, der sloges med mange beslægtede problemer, fx indførelse af ny teknologi, forældede systemer, inkompatible dataformater, regulatoriske problemer, datadeling, registrering og kvalificering af oplevelsesinformation og tolkning af data.

Det lyder måske ikke særlig positivt, men disse pionerer oplever udfordringerne, fordi de arbejder sig igennem de vanskeligste aspekter af digital transformation.

Sådan overskrides barrierer ved digital transformation

Når interkonnektorer tænker over, hvad de skal gøre for at komme ud over de gamle systemer, siloer og processer, som står i vejen for forandringer:

  • Konfronterer – og overvinder – de vigtige barrierer. De viger ikke tilbage for at vende op og ned på den industrielle status quo, integrere systemer og data, nedbryde siloer og automatisere viden.
  • Husker de, at modernisering af systemer kun er begyndelsen. De ved, at moderne IT-infrastruktur ganske enkelt er grundlaget for den datadrevne transformation, som intelligente teknologier derefter kan muliggøre.
  • Investerer de i et automatiseret, intelligent lag. Interkonnektorer ved, at man kun effektivt kan integrere operationelle data og oplevelsesdata og anvende dem ved at bruge nye kompetencer som maskinlæring og prædiktive analyser. Det er den eneste metode til at analysere oplevelsesdata (kundernes, medarbejdernes og andre ineressenters følelser og tanker) sammen med operationelle data på en rettidig, brugbar og skalerbar måde.
  • Fordobler de succes. Interkonnektorer ser allerede højere indtægter og overskud af deres arbejde, og flere af dem har planer for at øge investeringerne i fremtiden.

No pain, no gain

Som interkonnektorerne illustrerer, kræver en omstilling til oplevelsesøkonomi mere end blot at skifte til skyen og gentænke IT-systemerne. De udvider deres virksomhedsmaskineri til omverdenen, og det kræver en ny tankegang.

Vi ved alle, at forandring er noget rod. Før man mestrer nye teknologier og afdækker deres fordele, vil man i starten uvægerligt begå fejl og skal foretage hyppigere opgraderinger. Det er også vanskeligt at slippe systemer og processer, som man har været glad for igennem lang tid, selvom man ved, at det er nødvendigt.

Men digital transformation bliver nemmere, efterhånden som teknologier som AI og maskinlæring, der er i de tidlige stadier, bliver mere udviklede. (Og det betaler sig allerede for interkonnektorerne). I mellemtiden kræver fremskridt fortsatte investeringer og nyt engagement i at opnå målet med at sammenflette oplevelsesdata og operationelle data i hele virksomheden.

Hvis du føler, at du konstant møder forhindringer, er du sandsynligvis på rette vej. Gør som interkonnektorerne og bliv ved!

Læs rapporten fra SAP Insights forskningscenter 4 Traits of Experience Economy Masters for at få mere at vide om, hvordan man håndterer en vellykket digital transformation i overgangen til oplevelsesøkonomien..