>

Krisen belønner digitale forsyningskæder  

Omstilling af produktion og gentænkning af supply chains har krævet hurtige beslutninger i virksomhederne. I takt med at den økonomiske krise går kloden rundt følger mere disruption af leverancekæderne. Digitalt overblik over logistikken øger manøvre- og modstandsdygtigheden.

De globale forsyningskæder er under hastig ombygning, og man kan med rette tale om at corona-epidemien laver disruption. Hvis en enkelt underleverandør bukker under, har det potentielt følgevirkninger for mange andre virksomheder. Ind til nu har vi set nogle hastige omstillinger af produktionslinjer for at imødekomme behovet for værnemidler, men i genåbningsfasen vil vi se et tilsvarende stort behov, når globale leverancekæder viser sig sårbare.

På eksportmarkederne ser vi allerede meget store udsving. Hvis toplinjen pludselig falder 25 pct., vil virksomhedens cashflow få nogle knubs, og investeringsevnen vil ofte falde. I denne situation er det overordentligt svært at opbygge den gennemdigitaliserede supply chain management, som giver transparens og robusthed i forsyningskæderne. Virksomheder, der havde intelligente logistikløsninger på plads, var i stand til f.eks. meget resolut at omstille til at producere visirer og håndsprit, og de vil automatisk stå stærkere gennem krisen fordi kan tage hurtige beslutninger der er baseret på prognoser, analyser og simulering af digitale data og ikke på mavefornemmelser

Risiko for mangel

Den globale økonomiske krise vil helt sikkert skabe nye store forandringer. Virksomheder vil bukke under, og mange vil have behov for at finde nye leverandører og manøvrere uden om flaskehalse i markedet. Robustheden handler om at diversificere og have flere heste at spille på i en tid, hvor risikoen for mangelsituationer er meget større end for tre måneder siden.

Hvor det for luftfart, oplevelsesindustri, hotel og restauration er en krise i efterspørgsel, vil det for mange andre være mangel på udbud af underleverancer, som bliver udfordringen. På lidt længere sigt vil krisen brede sig til finans, forsikring og forsyningsvirksomheder. Og næsten alle vil mærke afmatningen grundet dalende økonomisk aktivitet. Undtagelserne er naturligvis e-handel, e-learning, e-sport, it og tele, som boomer under en krise, hvor fysisk afstand er den nye grundregel for menneskeligt samvær.

Digitale sourcing-netværk

Disse store og abrupte ændringer kræver fleksible og robuste forretningsprocesser. Vi kommer til at konkurrere på at håndtere hurtige forandringer, og det kræver, at forsyningskæden er så transparent som muligt. Her har virksomheder på de digitale sourcing-platforme en stor fordel. Synlighed, kontrol og omstillingsevne er en logisk konsekvens, fordi virksomhederne opnår en hurtig og digital forbindelse mellem efterspørgsel og udbud på en struktureret måde.

Ovenstående gælder også for SAP Ariba indkøbsplatformen som i første kvartal 2020 fik flere hundrede nye virksomheder ombord på netværket i ønsket om at optimere leverandørstyringen herunder flere af Danmarks største virksomheder. Siden 10. marts er antallet af henvendelser fra købere steget 58 pct., mens antallet af svar fra leverandører er steget 404 pct.  Samlet set er 4,8 mio. virksomheder aktive som købere eller sælgere (eller begge dele) på SAP Ariba netværket.

Forsyningskædens ”ny normal”

Et godt bud er, at pandemien vil have en række følgevirkninger for de globale forsyningskæder, og på dette område er det yderst relevant at tale om ”ny normal”. Flere leverandører inden for samme område skaber robusthed, og denne diversificering kan vise sig meget værdifuld. Re-shoring og near-shoring vil trænge sig på som gode svar på øget global usikkerhed og en krise, som slår hårdere igennem i nogle geografier end andre.

På lidt længere sigt vil det store næste skridt handle om data og kunstig intelligens, som også vil få betydning for virksomhedernes forsyningskæder. Den avancerede intelligente og selvlærende software er med fuld fart på vej ind i virksomhederne. Potentialet er enormt for innovation og effektivisering i produktion, distribution, logistik, transport og infrastruktur.

I forhold til globale forsyningskæder vil data og avanceret software åbne for automatisering og endnu hurtigere omstillingsevne med brug af forudsigelser og beregning af konsekvenser. Krisen har vist os betydningen og værdien af den intelligente supply chain. Og behovene ser ikke ud til at blive mindre.

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark

Denne kronik er oprindeligt publiceret i Børsen den 10. juni 2020