>

Tillid og tilknytning kræver mere end Zoom eller Teams    

Vores arbejdsliv har i de sidste måneder været mere digitalt end nogensinde før i verdenshistorien. Nu kan vi se nogle af konsekvenserne for virksomheder og arbejdsliv.

På trods af lock-down har hundredetusinder af danskere arbejdet ufortrødent videre. Krisens mange uger har givet os en meget stejl læringskurve, og vi har fået brudt vanens magt som individer, organisationer og samfund. I tusindvis har vi på ingen tid kastet os over ny digital samarbejdsteknologi, og vi har erfaret, at mange arbejdsprocesser kan køre videre uden fysisk samvær.

Vi har set digital viden og erfaring accelerere svarende til to-tre år i normaltilstand, og der er ingen tvivl om, at disse læringer og kompetencer bliver bragt med ind i fremtiden. Nogle virksomheder vil helt sikkert nedprioritere fokus på fysisk lokation og i stedet vælge mere flydende og digitale samarbejdsformer fremover som f.eks. Facebooks udmelding om at op mod halvdelen af deres 48.000 ansatte inden for fem-ti år vil arbejde permanent hjemmefra.

Nu ser vi konsekvenser

Nu kan vi også se nogle af konsekvenserne. Nogle områder er blevet mere effektive, mens andre har været hæmmet af at måtte forlade sig på digitalt nærvær. Hos os i SAP ser vi, at de rene ”bygge-processer” – fx udvikling af softwarekode i nye it-løsninger – for det meste er blevet mere effektive. Omvendt er komplekse og kreative processer med mange ubekendte og med interesser, der skal afvejes, prioriteres og bøjes mod hinanden, blevet langsommere. Design, innovation og komplekse beslutningsprocesser er sværere, når vi ikke er fysisk sammen.

Det accelererede digitale arbejdsliv fungerer altså til et vist niveau. Men ledere og organisationer kan ikke bare læne sig tilbage. Det er markant lettere at skabe tillid og emotionel opbakning til et projekt eller en beslutning med fysisk kontakt. I en fremtid, hvor vi af enten nød eller lyst får mere Skype, Zoom og Teams ind i vores arbejdsliv skal vi som ledere og kolleger skærpe opmærksomheden over for sammenhængskraften i vores organisationer. Ledere skal have mere en-til-en-kontakt, og de skal arbejde på at opbygge tillid, motivation og engagement hvis de skal opnå følgeskabet fra medarbejderne.

Global trend

Denne pointe er ikke kun Covid-19-relevant. Det digitale samarbejdes fremmarch er så markant i disse måneder, at den vil ændre organisationer på den lange bane. Mange virksomheder vil fravælge det store og centrale domicil med fast plads til alle medarbejdere. Teknologien baner vejen for løsere og mindre statiske tilknytninger mellem menneske og arbejdsopgave. Vi vil se flere projektansættelser, mere freelancearbejde og flere selvstændige.  Kriseerfaringen accelererer i den forstand en allerede klar global trend. Flydende, løsere koblede teams bliver midlertidigt samlet om projekter og opgaver – og det bliver naturligvis også over landegrænser.

Ledere skal øve sig nu

I dette landskab vil tilliden og følelsen af ”at høre til” komme under pres. Lige nu er det tydeligt, at den sociale distance påvirker os forskelligt. Nogen er selvkørende og selvmotiverende, mens andre lider under fravær af venskabeligt og kollegialt samvær. Både fordi vi er forskellige mennesker med forskellige psykologi, og fordi vores livssituationer og jobfunktioner er forskellige. Det må vi tage højde for på arbejdspladserne. Ledere kan godt begynde at øve sig nu.

De digitale platforme er naturligvis i fuld gang med at adressere problemstillingen og kompensere: Digital yoga, fælles kaffe og fredagsbar har skudt op som paddehatte på videokonferencerne hos masser af virksomheder. Frokostbordets og kaffekøens digitale afløser kan bare ikke løse hele problemet. Tillid og tilknytning kræver mere end Zoom eller Teams, og ledelsens autenticitet kommer klart på prøve.

 

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark

Jørn B. Jacobsen Country Manager for SAP Danmark