>

Giv den digitale infrastruktur et boost    

Krisen slår igennem med fuld styrke. Nu er vinduet åbent for modige beslutninger og langsigtede forandringer. Danmark kan gå forrest både med klima og menneskevenlig digitalisering.

Kommentar: Danmarks høje grad af digitalisering er og var en afgørende og positiv faktor under krisen. På trods af lock-down har hundredetusinder af danskere arbejdet ufortrødent videre. Uden at bevæge sig uden for en dør har vi kunnet få vores dagligvarer. Vores digitale parathed har samtidig givet arbejdspladser, foreninger og familier mulighed for at agere meget hurtigt og tilpasse sig til konstant forandrede vilkår i takt med smittespredning og skiftende anvisninger fra myndighederne.

Nu står vi midt i en genåbning, hvor meget handler om at genskabe forbrugertilliden og få hjulene til at køre igen. Store infrastrukturinvesteringer er en naturlig måde at genoplive økonomien på og jo grønnere jo bedre.

Livtag med store udfordringer

Det er oplagt – og helt nødvendigt – at vi bruger øjeblikket til at tage et stort skridt i en klimarigtig retning. Det er god kriseledelse, at vi bruger krisens nulstilling til at tage livtag med nye store udfordringer. Men genåbning bør ikke handle om at vende tilbage til det vi kom fra. Genåbningen skal bruges til at tage modige beslutninger om fremtiden.

På den baggrund er det problematisk, at investering i digital infrastruktur er fuldstændigt fraværende i den nuværende danske genåbningsdebat. Og at regeringen er tavs i forhold til digitalisering og tilsyneladende ikke prioriterer den digitale infrastruktur.

Stejl læringskurve

Anderledes ser det ud i virksomhederne. Krisens 10 uger har været en lang stejl læringskurve, og vi har fået brudt vanens magt. I tusindvis har vi på ingen tid fået lært at bruge ny digital samarbejdsteknologi, og vi har set at mange arbejdsprocesser kan køre videre uden fysisk samvær. Nogle områder er blevet mere effektive, mens andre har været hæmmet af at måtte forlade sig på digitalt nærvær. Vi har set viden og erfaring accelerere svarende til to-tre år i normaltilstand, og der er ingen tvivl om, at disse læringer og kompetencer bliver bragt med ind i fremtiden. Nogle virksomheder vil helt sikkert nedprioritere fokus på fysisk lokation og i stedet vælge mere flydende og digitale samarbejdsformer fremover.

Næste skridt: Kunstig intelligens

Det store og interessante næste skridt i den digitale udvikling handler om data, kunstig intelligens og nye digitale forretningsmodeller. Vi står på tærsklen til store forandringer. Verdens supermagter er også på dette felt USA og Kina, og ingen af dem står med de svar, som vi skal bruge i Europa. Hvordan sikrer vi demokratisk og etisk bæredygtighed? Hvordan sikrer vi lige muligheder, privatlivsbeskyttelse og digitale menneskerettigheder?

Den avancerede software er med fuld fart på vej ind i virksomhederne. Potentialet er enormt for innovation og effektivisering i produktion, distribution, logistik, transport og infrastruktur og for kontinuerligt at kunne forbedre service-, kunde- eller brugeroplevelsen. Både data i den offentlige og private sektor er under-udnyttede. Vi står over for en bølge af investeringer og innovation med brug af AI.

Investering og udvikling skal der til, og det fordrer et samspil mellem private og offentlige investeringer. Et fokus på ambitiøse klimamål er ikke i modsætning til at satse på data og analyse. Tværtimod. Teknologiudvikling er nok snarere forudsætningen for et radikalt kursskifte på klimaområdet. En intelligent virksomhed har nemlig muligheden for at blive mere modstandsdygtig, mere profitabel og mere bæredygtig uden at det ene udelukker det andet.

Danmark forrest

Danmark er på begge områder langt fremme, men vi skal ikke tøve med at blive ved med at gå allerforrest. Værdien i hidtil ubrugte data skal komme både virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsverdenen til gode. I forhold til persondata kan vi sagtens eksperimentere og bidrage til at sætte Europas standarder for menneskevenlig og tillidsfuld brug af data.

Genåbningen kan sagtens være ledsaget af ambitiøse investeringer i forskning inden for AI, så vi både får de store og de små virksomheder med på vognen. Kunne vi i Danmark eksperimentere med drone-levering af varer og medicin? Hvordan sikrer vi den intelligente digitale kobling mellem de svingende vedvarende energikilder og elforbruget ude i husstande og virksomheder? Hvordan får vi for alvor sat skub i at dele data og skabe værdi i samarbejde mellem offentlige og private virksomheder?

 

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark