>

USA, Europa og nye digitale spilleregler

Danske virksomheder er afhængige af, at demokrati og frie markeder trives på de digitale platforme. Virksomheder i alle brancher mærker digitaliseringen, og data er snart en faktor i enhver vare eller ydelse. Derfor skal EU samarbejde med Bidens USA og sikre en moderne regulering af datatrafikken og den digitale værdiskabelse.

Vi har nu budt Joe Biden velkommen som præsident efter USA’s turbulente magtskifte. USA er – også i forhold til den teknologiske udvikling – EU’s og Danmarks vigtigste allierede. På begge sider af Atlanten er en ny bølge af nødvendig regulering ved at samle styrke, fordi centraliseringen af data på få, meget store, platforme har vist sine skyggesider.

Fokus ligger både på at sikre frie markeder, beskytte demokratiet og sikre digitalt privatliv, når det amerikanske justitsministerium lægger op til antitrust-sager, eller når EU vil pålægge de store tech-platforme publicistisk ansvar og sikre fair konkurrence. USA og EU er ret naturlige alliancepartnere over for Kinas voksende teknologiske styrke, som ikke har samme basisforankring i frie markeder og vestligt demokrati.

Tillid er afgørende

Danske virksomheder – ikke kun danske borgere – har interesse i fair, frie og lige vilkår i morgendagens globale dataøkonomi. Tillid er en helt afgørende valuta. Den digitale udvikling slår jo igennem i virksomhedernes hverdag som aldrig før. Ikke blot konjunkturelt i lyset af pandemien men i endnu højere grad strukturelt, hvor alle brancher, varer og tjenester står med et ben i både den fysiske og den digitale verden.

Data- og software-indholdet vokser både i fysiske varer som biler og køleskabe og i måden virksomhederne markedsfører, producerer, distribuerer og servicerer på. Det gælder selvfølgelig også for produkter som vindmøller, containertransport, pumper, termostater, medicin og for detailhandel og dagligvarer for nu at fokusere direkte på nogle af dansk erhvervslivs kronjuveler.

Industrielt internet

Internet-Of-Things og kunstig intelligens er to af de teknologiske megatrends, som kendetegner datarevolutionen og accelererer værdiskabelsen i dataøkonomien. Internettet udvikler sig fra et forbrugernes internet til også at være et industrielt internet. I virksomhederne arbejder vi med ”digitale tvillinger” af kritisk infrastruktur med høj slitage, vi skaber nye datastrømme fra sensorer i maskiner og processer, og internt i virksomhederne opbygger vi realtidsbaseret styring, analyse og forandringsberedskab.

Hvis danske virksomheder for alvor skal kaste sig ind i den nye virkelighed, så skal spillepladen være forholdsvis jævn, og der skal ikke være en urimelig omkostning eller unfair vilkår, når virksomheden agerer på en global platform. Netop fordi de fysiske produkter får et voksende element af data i fremtiden, er disse hensyn helt afgørende for konkurrencekraften fremover.

Nye moderniserede internationale aftaler

USA vender med Biden ved roret givetvis tilbage til en mere pålidelig og aftalebaseret tilgang til global handel, men internationale aftaler, lovgivninger og organisationer skal moderniseres for at kunne regulere datatrafikken og den digitale værdiskabelse. Det handler ikke kun om individers privatliv og ”byttehandel” med ejeren af en platform. Det handler om virksomheders adgang til et frit og fair marked, når teknologiudviklingen flytter sig fra B2C til B2B. Virksomheders konkurrenceevne og langsigtede overlevelse vil for nogen hænge sammen med rimelige ”byttehandler” med de globale platforme.

Vi skal insistere på en global alliance mellem både EU, USA og andre demokratiske lande. Det store kompromis må være, at den demokratiske verden anerkender tech-giganternes førende rolle – til USA’s økonomiske og sikkerhedsmæssige fordel. Omvendt må tech-giganterne forpligtes på digitale menneskerettigheder, fair konkurrence og beskatning på linje med alle andre, og dermed give slip på tanken om fuld manøvrefrihed. USA og tech-giganterne skal sandsynligvis acceptere og støtte EU’s reguleringstiltag, som er mest avancerede og har potentiale til at skabe en bred standard.

Ny stor alliance

Det internationale tidsskrift Economist ser for sig en ”new grand bargain”, en alliance af demokratiske kræfter og magtcentre (tech-platforme, USA, EU, Indien m.fl) der bakker op om fælles rammeværker og måske også formelle aftaler – inspireret af WTO’s rolle i forhold til verdenshandlen.

Herhjemme har Børsen derimod på lederplads 2. december argumenteret for, at EU skal bidrage til Bidens succes ved at droppe ønsket om stram regulering af tech-giganterne. Men risikerer vi ikke at spille klassiske virksomheders konkurrencekraft i morgendagens dataøkonomi helt af hænde, hvis platformen for en global digital markedsplads frit kan udnytte sit overskud af data til at udkonkurrere virksomheder, som leverer via platformen?

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark

Denne kronik er oprindeligt publiceret i Børsen den 6. februar 2021.