>

ERP er ikke en naturlov. Data og processer flytter ud

Fremtidig digitalisering kommer til at handle om at samarbejde i hele værdikæder, og derfor skal data og processer også ud over virksomhedens fire vægge og arbejde. ERP-processerne består, men pludselig er jeg ikke længere sikker på, at alle virksomheder i fremtiden har et ERP-system, som vi kender det i dag.

 Et historisk tilbageblik fortæller at visse helt essentielle byggesten i vores økonomi skal reguleres og styres til fordel for alle. Transport og energi er gode eksempler, hvor langt de fleste lande har et offentligt reguleret system under demokratisk kontrol. Det handler om at undgå negative konsekvenser af private monopoler på togtransport, vejsystemer eller olieforsyning.

På disse områder har vi set store anti-trust-sager, hvor monopoler er blevet brudt op. Nu er vi på vej til at se den samme tendens på udvekslingen af data. Verden kan ikke leve med at enkeltstående hyperscalere ejer udvekslingen af data mellem mennesker og virksomheder.

API til verdensøkonomien

Et godt og konstruktivt initiativ på området er det europæiske projekt GAIA-X, hvis formål er at skabe fremtidens data-infrastruktur. Den skal være et åbent, transparent og sikkert digitalt økosystem, hvor data og services samlet kan være tilgængelige og deles med tillid.

GAIA-X er ikke en enkelt cloud, men snarere en standard for kommunikationen af data mellem mange forskellige. Et API til verdensøkonomien!

Ny æra

Jeg ser det som en ny æra, og så står etablerede sandheder som bekendt for fald.

I mange år har digitaliseringen været tæt forbundet med at effektivisere virksomhedens interne processer i produktion, distribution og administration. Det har på mange måder gjort ERP til digitaliseringens rygrad.

Men nu flytter fokus ud mod den samlede værdikæde. Fordi kravene til bæredygtighed og cirkulær økonomi stiller nye og mere ”totale” krav om at kende sine forretningsprocesser helt end-to-end.

Digital tvilling på udebane

Tag et begreb som ”digital tvilling”. Jeg har hidtil set det som et fænomen i fabrikken – altså at vi skabte digitale tvillinger af materialer, maskiner osv. Men hvad nu hvis alt bliver digitale tvillinger, så det også handler om samarbejdsrelationer, compliance-krav, eksterne processer? Det vil eliminere behovet for at flytte dokumenter rundt i virksomheden (uanset om dokumentet er fysisk eller digitalt).

I stedet bliver den digitale tvilling omdrejningspunktet og optræder kun i en instans digitalt (fx i en fælles data-platform), og altså ikke som dokumenter i alle de ERP-systemer, der måtte være hos alle aktørerne i kæden fra ideudvikling, produktion, salg, over levering, leasing og brug af et produkt/en service/en fordring eller hvad det nu kan være.

Selvfølgelig bliver der stadig brug for at have styr på sine produktionsprocesser og på sin økonomi, men udgangspunktet for processerne bliver den digitale tvilling. ERP-processerne er nødvendige, men hvordan vi udvikler dem, modulariserer dem og samarbejder om dem kommer sikkert til at ændre sig. Data om forretningsprocesserne – ikke ERP-systemet as we know it – vedbliver med at være centrum for virksomheden.

Flyvende procesunderstøttelse

Hos SAP er vi med i GAIA-X sammen med forskere, myndigheder og andre virksomheder. Selv om vi historisk er tæt forbundet med ERP-bregrebet, så tror vi da på, at hele den opbyggede viden om forretningsprocesser flytter med over i en ”netværkenes” tidsalder.

Fremover bliver det meget nemmere for virksomheder at købe nøglefærdig digital procesunderstøttelse ude i byen. It-delen bliver nemmere og hurtigere og mere ”flyvende”. Og når vi udveksler varer og tjenesteydelser mere enkelt, vil der opstå nye muligheder og markeder for SMV’erne.

Alfa omega er at få data til at arbejde og flyde de rigtige steder hen. Det kræver en hyper-fleksibel digital kerne, som hurtigt håndterer flow af data og sikrer at virksomheden er forbundet i de rigtige netværk og nemt indgår i relevante værdikæder.

Velkommen til den digitale verdensøkonomi.

Af Thomas Madsen, Head of SAP Data Lab Copenhagen i SAP Experience Center Copenhagen

Oprindelig publiceret i Computerworld den 24. september 2021.