>

Katastrofalt at digitalt udspil gik under radaren  

De 46 anbefalinger fra Digitaliseringspartnerskabet fik meget lidt medvind i medierne. Det er en katastrofe, hvis politikerne heller ikke lytter, for de 46 bud udgør en trædesten til en konstruktiv, langsigtet forandring og en offentlig sektor i version 2.0.

Tidligere i oktober spillede Digitaliseringspartnerskabet ud med 46 anbefalinger i en dejlig konkret og nøgtern tone parret med et langsigtet fokus på samfundets udvikling. Mediernes dækning af rigsretssag, mink og politisk fnidder på Borgen har desværre været tusind gange mere udførlig siden lanceringen, og det er både synd og skam. Fik du slet ikke set det, så tjek de 46 anbefalinger på Finansministeriets hjemmeside.

Virksomheder skal på samme tid have en langsigtet plan og tage nye skridt i form af aktiviteter hver dag. Dette spænd mellem langt og kort sigt gælder i den grad også for Danmark, og digitalisering – både i virksomheder og nationer – aktualiserer dette spænd meget tydeligt. Skåret helt ind til kernen er mange virksomheder i disse år i gang med at skabe en simpel, ensartet og hurtigt platform for (næsten alle) mulige data, mens de samtidig opruster på kreative og innovative kompetencer og erfaringer for at udnytte disse data.

Offentlig sektor 2.0

Hvis de 46 anbefalinger på 120 sider skulle reduceres til en pixibog, så er det netop, at de mange konkrete handlingsforslag peger på en langsigtet, bæredygtig, digital førerposition for Danmark. Jeg hæftede mig især ved det omrids af en ”offentlig sektor 2.0”, som jeg synes toner frem under de mange forslag. Ligesom for virksomhederne skal vi i stat, region og kommuner gøre op med silo-bestemte it-løsninger og it-gælden i gamle systemer, og så skal vi genbruge data, funktionalitet og erfaringer mest muligt for at få glæde af et så ensartet og stort datagrundlag som muligt.

En anbefaling går eksempelvis på at skabe et stærkt digitalt fundament af byggeblokke, som anvendes på tværs af myndigheder, der skal pålægges at bruge dem efter et følg-eller-forklar-princip. En anden anbefaling taler om at afsætte en særskilt investeringsramme til at udskifte og modernisere gamle it-systemer. En tredje anbefaling er en pulje til at sætte løsninger baseret på kunstig intelligens i gang på tværs af den offentlige sektor.

Og så er der ideerne om en fælles standard for at give samtykke, etablering af virtuelle møder som en ny fællesoffentlig kommunikationskanal, digital teknologi til at understøtte et millionstort antal af telefonkontakter mellem borgere og myndighed og endelig hele sundhedsområdet med den strøm af nye data, som er på vej fra vores selvindsamlede data.

Mennesker som mangelvare

Hvis vi kigger bare fem år frem, så vil det aktuelle kogende arbejdsmarked blive suppleret af et enormt strukturelt pres for flere varme hænder i plejesektoren. Antallet af ældre vokser og kravene til ældrepleje og sygepleje vokser voldsomt. I alle dele af den menneske-intensive offentlige sektor kommer vi under pres. I en ”offentlig sektor 2.0” letter teknologien os, gør tingene hurtigere og minimerer belastningen på en intelligent måde, så vi sætter ind med de menneskelige ressourcer de rigtige steder. Digitaliseringspartnerskabets 46 anbefalinger rummer nogle af løsningerne!

Ligesom i virksomhederne er kraften i teknologien så stærk, at vi skal tænke fundamentalt på tværs af organisatoriske skel og myndighedsområder. Vi bør stræbe efter en situation, hvor data og teknologi er så godt integreret, at vi som borgere i samme omgang og i samme setup kan ordne flere ærinder uden at logge ind og starte forfra på en ny isoleret proces.

Tænk europæisk

Ja, faktisk går en række af anbefalingerne også på, at vi skal engagere os meget mere i Europa. Både fordi vi kan hente midler til virksomheder og til offentlig sektor i de store innovations- og digitaliserings-puljer, men også fordi Danmark er for lille til at drive denne udvikling. Vi skal koble os aktivt på EU’s arbejde med at standardisere og optimere data og teknologi til at understøtte en demokratisk og velfærds-centreret samfundsmodel.

Selvfølgelig kan vi ikke klandre nyhedsmedier, at de fokuserer på de daglige badutspring i den politiske cirkusarena, men vi må håbe, at der er kølige hjerner som uden for mediebilledet plotter kursen ind for Danmarks digitale fremtid både 3, 6 og 9 år ude i fremtiden!

Af Jesper Illum, salgsdirektør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Finans den 5. november 2021.