>

Slå et slag for det cirkulære valg af teknologi

Ledelsesmæssigt er bæredygtighed i høj kurs men stadig forbløffende svært at eksekvere på i virkelighedens verden. CIO’en bør spidse ører, når topledelsen taler om cirkulær økonomi, for (også) her kan teknologivalget gøre en forskel.

Den netop udkomne undersøgelse IT i Praksis peger på et paradoks.

Blandt de adspurgte store danske virksomheder er bæredygtighed en topprioritet, og 63 pct. har bæredygtighed indbygget i forretningsstrategien. Men kun 21 pct af CxO’erne vurderer, at bæredygtighed en en central driver for digitale investringer.

En nøgleudfordring – uanset om man vil reducere virksomhedens CO2-udledning i scope 1, 2 eller 3, eller om man vil kende konsekvensen af at bruge genbrugsplast i sit produkt – er, at denne indsigt jo er baseret på data.

Vi har ikke nok styringsinformation og nok fakta på bordet, når vi skal føre de gode intentioner ud i virkeligheden.

Fundamentalt opgør

Undersøgelsen fra Rambøll og Dansk IT viser den umodenhed og mangel på gennemsigtighed, som vi opererer med. Der er konsensus om, at vi står over for store omstillinger, men det er bare svært at tage de første skridt.

I min optik handler det ikke kun om CO2, for vi står over for et kolossalt opgør med en lineær produktionsmodel. Vi skal væk fra ”skaf-råvaren-producer-produktet-sælg-produktet-og-glem- resten”. Problemet er spild, affald og rovdrift på planetens ressourcer.

Cirkularitet er komplekst

Løsningen er en cirkulær økonomi, hvor eksempelvis konsekvensen af materialevalg slår igennem allerede i designfasen. Hvilke features, materialer og distributionsformer reducerer spild, affald, forurening og åbner for genbrug af materiale eller produkt?

Balladen er kompleksiteten i disse spørgsmål. Mange beslægtede materialetyper, mange forskellige leverandører, mange markeder med forskellige regler, afgifter og forskellig modenhed i forhold til genanvendelse.

Jeg tror, at der er hjælp at hente i teknologivalget.

Træk på globale aktører

De første standardløsninger til at understøtte bæredygtigt design og bæredygtig produktion er kommet. De er designet til at samle og vinkle data, og de bedste har en detaljeringsgrad, så de tager højde for forskelle i regelværket i forskellige geografier.

Med andre ord er der hjælp at hente i teknologivalget, hvis man vil arbejde sin virksomhed og sin produktion ind i den cirkulære økonomi. Ikke som luftig hensigtserklæring men inde i kernen af forretningen.

Det gælder jo også for små og mellemstore virksomheder, at de gennem en global systemleverandør kan få noget af kompleksiteten ordnet og reduceret i en standardløsning, så de ikke selv skal kende og opdatere informationen om plastregulativer fra Indien, Argentina og USA.

Den globale softwarebranche er også interesseret at skabe en ”re-generativ fremtid” og skabe datafundamentet for bæredygtighed. Opgaven er global, og den ligger godt til globale aktører!

Af Thomas Madsen, Head of SAP Data Lab Copenhagen i SAP Experience Center Copenhagen

Oprindelig publiceret i Computerworld den 29. november 2021.