>

SAP cloud til bæredygtige virksomheder: alle virksomheder bør handle – sammen gør vi en forskel

Bæredygtighed er en holdsport. Ingen virksomhed eller organisation kan lykkes alene. Et velfungerende økosystem er den sikreste vej for os alle til at nå vores bæredygtighedsmål.

Derfor samarbejder SAP med andre teknologivirksomheder, førende ikke-statslige organisationer (NGO’er), managementkonsulentfirmaer, globale systemintegratorer, bæredygtighedsranking platforme og standardsættende organisationer for at forstå forretningsbehovene inden for bæredygtighed og udvikle softwareløsninger til at understøtte dem.

Gennem denne indsats er SAP stolt af at understøtte mange visionære kunder, herunder: Unilever, der innoverer det globale fødevaresystem, Hitachi, som øger effekten af vedvarende energi, Colgate, der investerer i at reducere affald, og Anglian Water, som hurtigt er ved at implementere en holistisk bæredygtig forretningsstrategi.

Ud over at støtte vores kunder styrker vi også vores egne bæredygtighedsmål. Vi har meddelt, at vi vil fremskynde vores mål om at bliver CO2-neutrale i hele vores værdikæde i 2030 i stedet for i 2050 – og dermed nå vores mål 20 år tidligere end oprindeligt planlagt. Vores Chief Sustainability Officer forklarer her, hvordan vi har været i stand til at opnå dette. Vi er også stolte over at blive fremhævet på den prestigefyldte CDP A-liste, som udpeger en udvalgt gruppe af virksomheder, der viser vejen til en mere bæredygtig fremtid, og over at have opnået den bedste placering i S&P Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) i softwaresektoren for 15. år i træk.

Der er ingen tvivl om, at en accelereret bæredygtighedsindsats fra virksomhedernes side vil have en dramatisk positiv effekt for både mennesker og vores planet. Hos SAP tror vi, at det også er den største økonomiske forretningsmulighed i vores tid. Det er forkert at betragte bæredygtighed som en ekstra omkostning for virksomhederne; bæredygtighed er en konkurrencefordel.

Vi forstår også, at din forretning skal være både rentabel og bæredygtig. Det betyder, at mennesker, planeten og rentabilitet skal være ligeværdige – at den “grønne resultatlinje” skal være lige så vigtig som top- og bundlinjen. Virksomheder, der fokuserer på bæredygtige forretningsresultater, vil opnå konkurrencemæssige effektivitetsgevinster, lettere overholde den stigende regulering og i sidste ende være i stand til at tilpasse sig og få succes via nye forretningsmuligheder.

Fem tiltag for bæredygtig forretning 

Vi har lært meget gennem mange års fokus, investeringer og erfaring med at arbejde med kunder og styre vores egen bæredygtighedsindsats. Der er behov for en hurtig indsats i 2022, og advarslerne om en “rød alarm for menneskeheden” er ikke overdrevne. Det er på tide, at alle virksomheder handler.

Da bæredygtighed ikke kan stå alene, deler vi det, vi har lært, med hinanden og udgiver derfor i denne uge en vejledning, der skitserer fem tiltag for bæredygtig forretning.

De fem tiltag gælder for virksomheder i alle størrelser, brancher, geografiske områder og på alle stadier af deres bestræbelser på at blive en bæredygtig virksomhed. Formålet med denne vejledning er at binde strategi og eksekvering sammen og tilbyde en klar køreplan til en mere bæredygtig fremtid. Hvis alle virksomheder gennemførte disse fem tiltag, ville vi tage massive skridt fremad og sætte virksomheder, industrier og økonomier i stand til at skabe de positive resultater, som vi har et så presserende behov for.

1. Etablere en bæredygtig forretningsstrategi

Sørg for, at bæredygtighed er en central del af din overordnede forretningsstrategi, og at alle virksomhedens funktioner bidrager hertil. Mål dine fremskridt og rapporter dine årlige bæredygtighedsresultater på samme niveau som dine finansielle resultater.

2. Indarbejd bæredygtigsdata i forretningsprocesser og forretningsnetværk

Brug bæredygtighedsdata i dine forretningsprocesser til at træffe bæredygtige og rentable beslutninger og måle resultater. Del derefter bæredygtighedsdata – som kan omfatte beregnet CO2-aftryk, vandforbrug, genanvendelighed eller oplysninger om arbejdskraft – med dine leverandører, brancheforeninger, reguleringsmyndigheder og NGO’er.

3. Håndter CO2- og klimaeksponering på tværs af virksomheden

Reducer dine finansielle risici og risici for dit omdømme ved at redegøre for og styre klimarelaterede aftryk i alle dele af din værdikæde og helt ned til på det enkelte produkt og serviceydelse.

4. Arbejd med cirkularitet og bliv regenerativ

Benyt principperne om at undgå, reducere, genbruge, genanvende og genindvinde materialer for at minimere affald og fremskynde cirkulære forretningsprocesser. Gå længere end at gøre “mindre dårligt” og arbejd for tilgange der gør det muligt for virksomheden at gøre “mere godt”.

5. Prioritér mennesker i hele din værdikæde

Forbedr din sociale bæredygtighed ved at respektere din arbejdsstyrkes mangfoldighed, sikkerhed og menneskerettigheder, udvikle lærings- og udviklingsmuligheder og benyt virksomhedens position til at foretage bevidste indkøb.

Det er vigtigt at bemærke det nøgleelement, der er afgørende for alle disse fem trin: data. Ordsproget “man kan ikke styre, hvad man ikke kan måle” gælder for indtægter, overskud og bæredygtighed. Alligevel viser vores SAP Insights-undersøgelse, at 79 % af virksomhederne rapporterer, at de er utilfredse med kvaliteten af de data, de indsamler om bæredygtighed. World Economic Forum rapporterer, at kun ni procent af virksomhederne aktivt anvender software, der understøtter dataindsamling, analyse og rapportering om miljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) tiltag.

For at gøre det lettere at udnytte data annoncerer SAP i dag et nyt cloud-tilbud, der kan understøtte enhver virksomheds bæredygtighedsmål.

Introduktion af SAP Cloud for Sustainable Enterprises

I 50 år har virksomheder henvendt sig til SAP for at måle, styre, effektivisere og optimere deres forretningsresultater på top- og bundlinje. I dag har de også muligheden for at måle bæredygtighedstiltag og skabe klarhed over deres grønne resultatlinje.

For at styre den grønne resultatlinje har virksomheder brug for forretningsprocesteknologi til at identificere, kvantificere, analysere og handle på data gennem deres end-to-end-aktiviteter. For at muliggøre dette samler vores nye tilbud, SAP Cloud for Sustainable Enterprises, en omfattende portefølje af softwareløsninger, der gør det muligt for virksomheder at styre deres bæredygtighedsindsatser på en holistisk måde.

Selv om løsningen er omfattende, er tilgangen enkel: ét cloud-tilbud, der kan tilpasses, én licens, med support til implementering fra SAP eksperter og vores højt kvalificerede partner-økosystem.

Uanset om du ønsker at nå dit mål om CO2-neutralitet, overholde bæredygtighedsregulativer, genindvinde affald eller styrke en mere mangfoldig arbejdsstyrke, tilbyder SAP Cloud for Sustainable Enterprises den teknologiske løsning til at skabe dine resultater.

________________________________________

Julia White er Chief Marketing and Solutions Officer og medlem af SAP’s direktion.

Denne blog er oversat fra engelsk: Introducing SAP Cloud for Sustainable Enterprises | SAP News Center