>

Industri-clouds kan bidrage til global bæredygtighed

Branche-orienterede samlinger af cloud services, værktøjer og applikationer er et godt svar på behovet for integration og innovation på samme tid. Både til fordel for den enkelte virksomhed og for kloden.

Pandemi, forsyningskæders aktuelle skrøbelighed og selvfølgelig klimaudfordringen bidrager til ny tænkning. Vi ser at verdensøkonomien virkelig er en netværksøkonomi. Det skal vores måde at håndtere data og forretningsprocesser naturligvis afspejle.

Vi skal i digitaliseringen flytte vægten fra et fokus på intern effektivisering til procesmæssig effektivisering, så vi tænke data og digitalisering i samlede forretningsmæssige processer og forsyningskæder. Det er nødvendigt for klimaet og for den enkelte virksomheds robusthed og modstandskraft.

Transparens om klimaaftryk

Den aktuelle cloud-migration, som mange virksomheder er midt i, har potentiale til at bidrage. Jo flere processer vi kører i arkitektur-mæssige stringente cloud-miljøer, jo nemmere har vi ved at dele data og koble vores processer sammen. Det er jo evident nødvendigt, at vi kan sende vores CO2-data op og ned i de forretningsmæssige netværk, som vi indgår i, for at skabe transparens om klimaaftrykket.

Potentialet hænger i min optik sammen med et fænomen som industry clouds, der spås en gylden fremtid. Du kan ikke opdrive en global leverandør af forretningsløsninger og cloud, som ikke – i det mindste som en marketing-strategi – har industri-clouds højt på dagsordenen.

Tanken er at skabe økosystemer med skræddersyet funktionalitet til virksomheder i en bestemt branche, hvor mange leverandører kan deltage, og hvor al funktionalitet følger guidelines og dermed faciliterer integration i de samlede kæder. Fordelene ligger i skalerbarhed, sikkerhed og langsigtethed robusthed.

Suite eller best-of-breed?

En sådan samling af cloud services, værktøjer og applikationer er også et solidt svar på det evige dilemma mellem best-of-breed og samlede suiter. Altså om man skal gå efter den ypperste funktionalitet til ens processer eller satse på bredden og integrationen på tværs.

Industri-clouds kan i bedste fald give virksomheden det bedste fra to verdener. Øko-systemet bør jo rumme både store og små aktører, som leverer løsninger og services fra den helt niche-orienterede funktionalitet i en delproces til en sammenhængende ERP-suite.

Når jeg fx kigger i kataloget fra SAP Industry Cloud finder jeg løsninger som ”Research milestone tracker” til universitetsmiljøet eller fx ”Friendly Debt Collection as a Service”, der sikrer en venlig og samarbejdende tilgang til at inddrive gæld.

Den slags løsninger er efter min opfattelse en anelse for snævre til at ligge i en tvær-industriel ERP-suite, men fordi de er bygget på det samme fundament som standardsuiten har de nem adgang til master data, transaktionsdata og forretningsnetværket og vil dermed give værdi fra dag 1.

Fri leg til Ole Opfinder

Det svarer lidt til at sende Ole Opfinder ud til fri leg på et terræn, som er hegnet ind. Innovationen foregår på dataformater og i en arkitektur, som ikke kompromitterer integrationen til forretningsnetværket.

Det er præcis den vej vi skal. Ikke mindst i forhold til bæredygtighed og nye cirkulære produktionsprocesser. Vi er pisket til at samles om standarder for CO2-aftryk og samtidig have fuld tryk på innovationen.

 

Af Thomas Madsen, Head of SAP Data Lab Copenhagen i SAP Experience Center Copenhagen

Oprindelig publiceret i Computerworld den 1. marts 2022.