>

Glimt af nettets styrke gennem tågen af platformstyranni

Bilindustrien i Tyskland har gang i et perspektivrigt datasamarbejde, som viser den enorme styrke digitaliseringen kan tilføre verdensøkonomien og bæredygtigheds-dagsordenen.

I internettets barndom blev der spået om en helt ny tid, hvor informationer ville flyde frit, og hvor diktatur, monopolisme og manipulation ville få trange kår. Siden har udviklingen som bekendt været dobbeltsidig og peget i mange retninger, og det store kommercielle favntag fra tech-giganterne har ikke kun været af det gode. Nu tegner Catena-X – et nyt initiativ fra den tyske bilindustri – nogle positive perspektiver. I hvert fald for B2B-delen og den virksomhedsrelevante del af nettet.

Tanken er egentlig meget enkel. En teknisk platform med en standard for at udveksle data mellem alle tænkelige aktører i en given branche. Men uden en dominerende aktør, som ejer platformen og dermed kan regulere eller “beskatte” transaktionerne og datastrømmene. Vi taler altså om et åbent, sikkert, uafhængigt og fælles netværk. Aktører som BMW, Mercedes og SAP er med og bakker op, og hele underskoven af underleverandører er forhåbentlig på vej. De første aktører i USA er koblet på og pt. er der 160 medlemmer i bilindustri-netværket.

Kodeordet er tillid

Nøgleordet, når vi skal udveksle kritiske data, er tillid. Magtforholdet mellem en global tech-gigant og det enkelte menneske har vist sig alt for skævt. Virksomheder kan, vil og bør ikke lægge deres vitale data ind i et rum, hvor de mister kontrol med dem. Det problem søger Catena-X at løse. Kodeordet er tillid.

Frygten for lock-in på et system er meget udpræget, og derfor kan man ikke forestille sig at en enkelt tech-gigant kan lave denne infrastruktur. I den forstand er perspektivet her i familie med composability i it-stacken på de indre linjer. Fravær af bindinger og ultimativ fleksibilitet men altså bare i forhold til eksterne relationer til partnere, kunder og leverandører.

Sød musik for SMV

Selvfølgelig er det mere omstændeligt og mere politisk at lægge grundstenene i enighed og skabe samarbejde mellem indædte konkurrenter. Til gengæld opnår man en platform, hvor platformstyranniet er væk, og hvor store og små virksomheder kan arbejde sammen med den fart og fleksibilitet, som ligger i en transparent forsyningskæde.

Navnlig for SMV er det her sød musik. Uden de samme muskler som de store koncerner i eksempelvis bilindustrien kan de deltage på lige fod så snart det datamæssige interface er på plads, og dette API kan de få “foræret” via deres eksisterende ERP-system.

Positive perspektiver

Forestil dig en gearkasse som består af 27 komponenter. Hver komponent har en digital tvilling, som skifter ejer i takt med en leverance. Fuld sporbarhed, øget konkurrence og maksimal transparens. Hvilke stærke perspektiver giver det ikke for analyse af fejl, ydelse, materialevalg og så videre?

Og så er der bæredygtighedsperspektivet. Præcis denne form for præcis sporbarhed af eksempelvis CO2-aftryk er jo i meget, meget høj kurs lige nu. Et datanetværk for en given branche giver mulighed for at konsolidere et CO2-aftryk meget præcist og ganske automatisk uden skøn og gennemsnitsbetragtninger.

Når bilindustrien kan, så er der sikkert også andre, der kan. Så herfra skal lyde en klar opfordring: Hold øje med hvornår der kommer noget i jeres branche. Og gå med ind fra starten.

Af Thomas Madsen, Head of SAP Data Lab Copenhagen i SAP Experience Center Copenhagen

Oprindelig publiceret i Computerworld den 19. september 2023.