>

Kig efter standarder, Skat!  

For nylig udkom regeringens ekspertudvalg med en række gode anbefalinger i forhold til en flerårig aftale om udviklingen i skattevæsenet. De handler meget om it-udvikling, it-budget og it-organisation. Jeg er enig i alle konklusioner, men jeg savner ideen om, at vi ikke behøver at opfinde samtlige dybe tallerkner på egen hånd.

Ekspertudvalget anbefaler at skattevæsenet – i modsætning til nu – opprioriterer moderniseringen af gamle systemer. Det peger også på bedre styring af it-organisationen, mindre projektstørrelser end i dag og at det politiske niveau begrænser kompleksitet ved at acceptere implementeringsmæssige konsekvenser og barrierer for skattelovgivningen. Helt enig!

Rapporten sammenligner det danske skattevæsen med fire andre. Med 2500 årsværk (inklusive eksterne konsulenter) udgør den danske it-organisation en fjerdedel af det samlede skattevæsen. I andre lande ligger man under 1000 årsværk og udgør mellem 4 og 19 pct af de samlede organisationer.

I Danmark går 86 pct af ressourcerne til lovimplementering, mens det kun gælder 53 pct andre steder. Det danske skattevæsen er alene med at drive store udviklingsprojekter på over 300 mio. kr., og hvor det danske skattevæsen bruger 64 pct af de samlede aktiviteter på udvikling, ligger andre i gennemsnit på 32 pct. De er også længere med at modernisere gamle it-systemer, som ekspertudvalget efterlyser.

Sætter det danske skattevæsen en ære i at bygge alt op fra bunden?

Hvis dele af det uhyre komplekse it-landskab bag korrekt skatteinddrivelse virker i 20 andre lande, så var det måske en ide at tilpasse sig en standard og købe ind på eksisterende funktionalitet? Vi er nok ikke så unikke, når det kommer til stykket. Måske er det hurtigere og mindre risikabelt at koble os op på standardiserede platforme, der kører i andre lande. Når dele af it-landskabet passes og vedligeholdes af eksterne leverandører, mindsker vi samtidig arbejdspresset.

Skattevæsenet skal naturligvis opruste på evnen til at forhandle og styre it-projekter og it-kontrakter. Den del bør ikke outsources!

af Jesper Illum, salgsdirektør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Børsen 23. maj 2022.