>

Ustyrlig fremtid kalder på nye ledelsesformer og generel nytænkning

Krig i Europa. Flygtningekrise. Ekstremt høje energipriser. Pandemi. Grøn omstilling. Øget cybertrussel. Inflation. Rystelserne i verdensordenen lægger gamle styringsværktøjer i graven til fordel for scenarietænkning og digital forandringsparathed.

For mere end et års tid siden gennemførte vi en række fremtidsworkshops i virksomheden bl.a. efter inspiration af vores arbejde i Dansk Erhvervs Tigerråd, hvor jeg repræsenterer en af teknologivirksomhederne. I en bredt sammensat gruppe af SAP Danmark medarbejdere udpegede vi mulige udviklinger frem til 2040, og vi satte dem i perspektiv fra en enkelt fiktiv persons synspunkt og fra et virksomhedssynspunkt. Vi tegnede dem op i et rødt, et gult og et grønt scenarie alt efter hvor negativt eller positivt, de kunne udspille sig.

Vores udgangspunkt var en identifikation af et sæt af danske værdier i global kontekst, og fordi vi arbejder med teknologi, identificerede vi også de digitale muligheder, som bliver vigtige i disse fremtidsscenarier, og hvordan vi selv kan passe ind i den fremtid.

Nu kan jeg se, at mange elementer fra vores brainstorms er kommet i spil – også mange af de negative desværre. Troen på at den historiske udvikling som en naturlov fører opad og fremad mod noget bedre har sikkert lidt et knæk for mange. Udviklingen understreger samtidig, at vores egne valg som mennesker, virksomheder og nationer spiller en afgørende rolle.

Åben og fordomsfri

Som et ledelsesværktøj er det meget produktivt at tænke ud af boksen og fordomsfrit om fremtiden. Det giver en lille følelse af trods alt at være forberedt, når udviklingen tager nogle helt uforudsete spring. Fortidens tro på firkantede fremskrivninger og minutiøse budgetter har af gode grunde aldrig været ringere – i hvert fald i forhold til strategi og topledelse.

Gammeldags forecasting giver falsk tryghed, når vi ser rystelser, som ændrer hele spillepladen. Derfor vil jeg anbefale den meget åbne scenarietænkning, hvis man som leder ønsker at forberede sig på fremtiden. For en klassisk økonomichef eller en traditionel leder er der et element af at træde ud af komfortzonen, fordi man endegyldigt vinker farvel til troen på, at man kan forudsige fremtiden ned på decimaler. Jeg tror, det nye mantra handler om et styrket fokus på at tænke på tværs af organisationen og nedbryde siloerne.

Manøvrefrihed

Det er klart, at de rystelser, som vores verdensorden er udsat for, også har en lang række andre effekter på virksomheder og dermed på god ledelse. Nu skal vi sætte fokus på at minimere risici i forskellige scenarier og sætte vores virksomhed i stand til at agere i mange forskellige versioner af fremtiden.

Et godt eksempel på at sikre sin virksomhed manøvrerum er at skabe mere robuste forsyningskæder. I stedet for at være afhængig af en enkelt underleverandør i en enkelt geografisk region, er det klogt at skabe flere muligheder, hvor nogle er tæt på. Vi må se vores virksomheder, som deltagere i netværk, og vores forretningsprocesser skal derfor have en grad standardisering, som gør det hurtigt og nemt for os at samarbejde, dele processer og udveksle data med nye og flere partnere på tværs af hele værdikæden.

Et lige så godt eksempel er at skabe digital frihed i virksomheden ved hjælp af en digital platform, som giver manøvrefrihed. Vi skal være klar til at tage nye data ind, fra nye partnere, fra nye forretningsområder og fra nye funktionsområder. Det kræver en intelligent platform, der som en digital schweitzerkniv, passer til enhver ny opgave. Vi mister manøvremuligheder, hvis vi støber it-understøttelsen i cement omkring vores eksisterende forretningsprocesser.

Man behøver ikke kigge særlig dybt i krystalkuglen for at finde ud af at klimaomstilling bliver et afgørende scenarie i næsten alle virksomheders fremtid. Vi skal have data om CO2-aftryk, og vi skal omstille produktion, distribution og forbrug til langt mere cirkulære processer. Også denne udvikling kræver manøvrefrihed: Nye og robuste forsyningskæder og en digital kerne der gør det muligt at arbejde med data om klimaftrykket på stort set alt, hvad vi foretager os!

Ledelse i den digitale tidsalder handler for mig om at vi skal meget hurtigere fra snak til handling. Evnen til at omstille sig hurtigt er essentiel og alle ledere skal kunne uddelegere i et meget større omfang end vi hidtil har set. Vi skal skabe agilitet og lede med tanke på forandringer.

Det er samtidig det, fremtidens medarbejdere forventer af os.

——————————————————————————————————————————

Vil du vide mere om vores arbejde i Dansk Erhvervs Tigerråd?

Dansk Erhvervs Tigerråd består af 40 repræsentanter for fagbevægelsen, uddannelses- og forskningsinstitutionerne, iværksættere, kunsten, de store IT- og teknologivirksomheder samt medlemmer af Folketinget. Mikkel Hippe Brun, som er medstifter af den succesrige handelsplatform Tradeshift, er formand.


Af adm. direktør Jørn Bo Jacobsen, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Finans den 23. juni 2022.