>

Inflation aktualiserer digitale ledelsesværktøjer

En ny generation af ledere skal nu forholde sig til inflation som vilkår. Her er to-do-listen og omridset af en digital værktøjskasse.

Som om der ikke var nok at rive i på direktionsgangene i mindre og større virksomheder, står vi nu med en hastigt voksende inflation. Selv om alle virksomheder har deres egen problemstilling, vil jeg vove den påstand, at en række forretningsmæssige effekter helt eller delvist slår igennem for alle. Perioden med lav rente og fravær af inflation har nu stået på så længe, at mange ledere ikke har den store erfaring med at adressere inflationens forretningsmæssige følgevirkninger. Lad mig forsøge med en lille to-do-liste her.

Når råmaterialer og energi bliver dyrere, sker det af makroøkonomiske og geopolitiske årsager, som er uden for den enkelte virksomheds kontrol. Arbejdet med bæredygtighed og reduktion af spild handler nu både om virksomhedens lønsomhed og overlevelse og om dens bidrag til den grønne omstilling. Arbejdet på den grønne dagsorden og strømliningen af virksomhedens materialeforbrug skal intensiveres.

Fart på beslutninger

Både indkøb og supply chain kommer helt naturligt i fokus. Inflationen nødvendiggør hurtige cost/benefit-analyser af nye indkøb og datastøttede kalkuler af return-on-investment. Konkurrencen skærpes under inflation, og hastigheden, hvormed ledere træffer informerede og grundige købsbeslutninger bliver vigtigere. På sourcing-området stiger værdien af transparens i alle dimensioner, fordi det kan blive nødvendigt at skifte leverandører og samarbejdspartnere i højere tempo.

Inflation bidrager også til at komplicere nogle af de balancetilstande, som virksomheder løbende skal navigere i. For produktionsvirksomheder stiger værdien af lagerbeholdninger på materialer og færdige produkter, men det skal afvejes mod risiko for spild. Pandemien lærte mange at sprede risiko på flere leverandører, og inflationspresset trækker i samme retning, hvor den mest favorable handel her-og-nu skal opvejes mod risiko.

Langt fra to-do-listen

Selvfølgelig bliver udestående betalinger et større problem, når inflationen udhuler værdien af sendte fakturaer. Her er det oplagt at stramme op, reagere hurtigere og være mere vågen. Men igen må opfølgningen på kreditorer opvejes mod andre kvaliteter og risici forbundet med kunder, produkter og markeder.

På dette tidspunkt har den opmærksomme læser sikkert opfattet, at vi er langt fra en simpel enstrenget to-do-liste. Inflation sætter blot yderligere pres på virksomhedens samlede evne til at træffe hurtige og faktabaserede beslutninger. Virksomheder skal digitalisere på en måde, der understøtter dagligdagens processer, og som giver ledelsesmæssig transparens, for på alle delområder er der både en forretningsproces, der skal være effektiv, og en strategisk balancegang, der fører andre hensyn med ind i ligningen.

Virkeligheden er, at vi ikke bare hoved- og konsekvensløst kan presse på for at øge cashflow, hvis det på den anden side skader forsyningskæder, produktion eller omdømme. Derfor skal mange data være til rådighed, hvis ledere både skal træffe hurtige og intelligente beslutninger. Både inden for finansiel ledelse og på logistikområdet har vi brug for transparens om de væsentlige sammenhænge, som kunden/leverancen/råvaren/produktet/samarbejdspartneren indgår i. Ansvarlige for salg, service, produktion, kanal og leverance har måske hver deres perspektiv. Og mange virksomheder har delfunktioner med mange ligeledes ”konfliktende” hensyn i en række specialiserede funktionsområder.

Central datamodel

Derfor er nøglen til at tackle denne kompleksitet at omsætte de mange data fra den operationelle virkelighed til en central model og platform. Ideelt set skal ansvarlige ledere og beslutningstagere fra flere forskellige grene af virksomheden have adgang til og dele data i realtid, så der kan træffes intelligente beslutninger understøttet af avanceret dataanalyse, forecasts, simuleringer og andre AI-baserede scenarier.

Data skal på samme tid give operationel proceseffektivitet og ledelsesmæssig transparens og dermed reaktionsevne. Vi får i øvrigt brug for samme digitale understøttelse af vores beslutningsprocesser til den grønne omstilling. Den grønne strategiske intention skal jo slå igennem i det enkelte valg i indkøbsafdelingen i morgen.

Af Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Finans den 18. oktober 2022.