>

Passer du på dine kolleger, når de arbejder for meget?

På moderne fleksible arbejdspladser er vi nogle gange vores egen værste fjende. Det er et ledelsesansvar i bæredygtige organisationer, at medarbejdere holder rigtigt fri og kompenserer overtid med ”undertid”.

I de sidste måneder har jeg flere gange sagt til dygtige folk i min organisation, at de skal holde fri. Tag en ferieuge. Bliv væk i morgen. Ja, der bliver kigget på mig, og nogen kommer i tvivl, om jeg faktisk mener det. Og det gør jeg.

Vi bevæger os med syvmileskridt væk fra den klassiske, hierarkiske og statiske organisation mod langt mere dialogprægede og individualiserede arbejdspladser, hvor den hårde valuta er tillid. Friheden til at planlægge sin egen arbejdsdag og selv bestemme, hvor man opholder sig, mens man arbejder, må nødvendigvis bygge på fælles tillid til, at vi gør det i begge parters interesse.

Tillidsbaseret fleksibilitet går altså begge veje. Ud fra et langsigtet perspektiv ønsker en organisation at holde på gode mennesker, som arbejder seriøst. Det kræver, at ildsjælene ikke brænder ud, og derfor skal vi passe på kollegernes undertid. Fleksibiliteten er i meget høj kurs for de nye generationer, og derfor står tillidsbaserede arbejdspladser også stærkt i forhold til at rekruttere nye talenter.

Ledere er kulturbærere

Ledere skal gøre organisationen klar til morgendagen, og HR-delen af dette lederskab handler om, at mennesker trives og har lyst til arbejdet. Gerne i en længere årrække, hvor erfaring og overblik er et vigtigt supplement til ung energi og vildskab, som vi også har brug for.

Ledere må og skal være kulturbærere på den tillidsbaserede arbejdsplads, hvor vi ikke suboptimerer med alle midler for at nå i mål i morgen, hvis konsekvensen er mistrivsel hos medarbejdere. Vi må balancere mellem det kortsigtede og det langsigtede.

Når vi har ferie, er det tilsvarende afgørende, at vi holder fri. I en tid, hvor vi så nemt som ingenting kan følge med digitalt, sker det ofte, at engagerede medarbejdere tilbyder at løse en opgave på ferien. Ligesom ledere må kæmpe for at passe på alles ”undertid”, må de også undgå at ferien smuldrer, og at det bliver et fast element i kulturen og hverdagen.

Nej til 140 pct hele tiden

Selvfølgelig kan og skal jeg ikke kontrollere om en kollega tager telefonen på en badestrand i Thailand. Men planlagt, synligt og gentagne gange er det et problem for den organisatoriske bæredygtighed på den lange bane. Vi skal give vores krop og hjerne frihed fra pres og opgaver. Ingen kan køre på med 140 pct hele tiden.

Hvis du står over for en af disse ærekære, dygtige, engagerede og vildt arbejdsomme mennesker, er det faktisk ikke uden udfordringer at sætte grænsen, når man kan se, at vedkommende nærmer sig det røde felt. De har ofte en positiv, konstruktiv og pligtopfyldende tilgang til opgaverne og lidt mindre sans for de langsigtede behov for restitution.

Paradoksalt formynderi

Vores organisationer skal være fleksible nok til at se og imødekomme, at vi alle er forskellige, og at den enkeltes prioriteter flytter sig i forskellige livsfaser. Den frihed og fleksibilitet baseret på gensidig tillid er komplet afgørende. Men en af sideeffekterne er, at de mest engagerede af os aldrig siger stop, og det giver risiko for, at vi arbejder os selv i stykker.

Det er en paradoksal formynderiskhed, når man som leder må passe på nøglemedarbejderes fritid og hele liv. Samtidig kan man jo heller ikke sige sig fri for, at det er meget belejligt at være omgivet af dygtige mennesker, som løser opgaver langt ud over, hvad man rimeligt kan forlange.

Vi er vores egen værste fjende på det her område. Personligt bliver jeg opslugt af at arbejde efter et stort og langsigtet mål, og når pligten kalder, kobler jeg stort set alle ressourcer ind.  Men arbejdet må ikke blive alt, og vi må og skal lære at afvise det tillokkende pling fra telefon og computer.

Og som ledere skal vi gå forrest. Vi har et ord for overtid, men vi har ikke et ord for undertid, som er det modsatte – nemlig at arbejde mindre end normen. Vær med til at passe på dine kollegers undertid, så gør du din arbejdsgiver en kæmpe tjeneste!

Af Mikkel Stavnsbo, adm. direktør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Finans den 21. august 2023.