>

SAP käy kiinni toimitusketjun haasteisiin – Pandemian jälkeisenä aikana kestävän kehityksen toimet sulautetaan yritysten liiketoimintaan

Kun yritykset eri puolilla maailmaa kohtaavat ennennäkemättömiä haasteita, ne kääntyvät luotettavia näkemyksiä tarjoavien sekä työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita tukevien  teknologioiden puoleen. Tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa ja tuotteita, kun autetaan yrityksiä kehittämään toimitusketjuja ja toimialakohtaisia prosesseja. Asiakkaat pääsevät käsiksi bisnesverkostoihin ja voivat hyödyntää kestävää kehitystä kriittisenä arvona menestyäkseen liiketoiminnassaan.

Kesäkuun 15.–19. päivinä järjestetään virtuaalinen SAPPHIRE NOW Converge -tapahtuma, jossa yhtiö kertoi toimittavansa markkinoille tuotteen koko elinkaaren kattavia Industry 4.0 -ratkaisuja.

”Epävarmoina aikoina menestyvät yritykset tarvitsevat luotettavan kumppanin ketterien ja kestävien päätösten tekemiseksi. Tätä tarvitaan COVID-19-kriisin aikana ja sen jälkeen”, sanoo SAP:n tuotesuunnittelujohtaja ja johtoryhmän jäsen Thomas Saueressig. ”Tämän päivän  superverkottuneessa maailmassa yritysten on yhä tärkeämpää reagoida nopeasti ympäristön ja markkinoiden muutoksiin. Autamme asiakkaitamme toimimaan kestävästi, ottamaan johtopaikan alallaan ja kasvattamaan verkostojaan. SAP:lla on strategia, osaaminen, ratkaisut sekä kumppaniekosysteemi, jotka auttavat asiakkaita muuntumaan älykkäiksi yrityksiksi.”

Climate 21 – uusi kestävän kehityksen ohjelma

Climate 21 -ohjelma tukee asiakkaita ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Monivuotisen suunnitelman toteuttamisen aikana SAP työskentelee tiiviisti innovaatiokumppaneidensa kanssa sisällyttääkseen kestävyysmittarit kaikkiin ratkaisuihin. Climate 21 auttaa asiakkaita ymmärtämään, analysoimaan ja optimoimaan tuotteidensa ja toimintansa hiilijalanjäljen.

Ensimmäisenä Climate 21 -ohjelman ratkaisuista julkistetaan SAP Product Carbon Footprint Analytics. Se käyttää dataa SAP S/4HANAsta ja laskee datan SAP Analytics Cloudin avulla. Tämä auttaa asiakkaita ymmärtämään hiilijalanjälkensä ja analysoimaan sekä optimoimaan kasvihuonekaasupäästönsä.

Lue lisää Climate 21:sta täältä: https://news.sap.com/2020/06/launch-sap-carbon-product-carbon-footprint-analytics/

Industry Cloud – Toimialakohtaiset pilviratkaisut

Älykkäät suuryritykset ovat löytäneet oikean tasapainon optimoidessaan nykyiset liiketoimintamallinsa ja innovoidessaan uusia tulovirtoja sekä lisätäkseen kasvua digitaalisten teknologioiden avulla. Yhdessä partneriensa kanssa SAP tarjoaa alakohtaisia pilviratkaisuja, jotka laajentavat SAP:n älyohjelmiston kokonaisprosesseja, jotta asiakkaan ydinliiketoiminta kukoistaisi.

SAP:n uuden strategian avulla asiakkaat voivat valita toimialakohtaisia ratkaisuja SAP:lta ja sen kumppaneilta. Vertikaaliset ratkaisut rakennetaan yritysteknologia-alustan päälle, ja ne käyttävät avoimia sovellusrajapintoja. Kehittäjät voivat hyödyntää tekoälyä, asioiden internetiä ja muita SAP-ratkaisuja helpottaakseen työtään ja tuottaakseen suurempaaa liiketoiminta-arvoa.

Yhteensopivuus SAP:n älykkään tuotepaketin kanssa voi mahdollistaa nopean tuotekehityksen, käyttöönoton ja integroinnin.

Lisätietoa toimialakohtaisesta pilvestä: https://news.sap.com/2020/06/industry-cloud-innovation-vertical-edge/

Industry 4.0: SAP investoi toimitusketjuihin

Industry 4.NOW’n avulla SAP parantaa merkittävästi koko toimitusketjua suunnittelusta ja automaatiosta reagointikykyyn. Yritykset suunnittelevat ja valmistavat älykkäitä tuotteita ja palveluita, jotka voivat kerätä ja analysoida anturien välittämää informaatiota toimitusketjussa. Asiakkaat voivat muuttaa Industry 4.0:n tehdaskeskeisestä hankkeesta kattamaan yrityksen koko liiketoimintastrategia.

Industry 4.NOW’n myötä SAP auttaa yrityksiä yhdistämään digitaalisesti älykkäät tuotteet ja resurssit koko tuotteen elinkaaren ajan, jotta saadaan reaaliaikaista tietoa liiketoimintaprosesseista suunnittelusta operatiiviseen toimintaan. Sulautettu analytiikka- ja ennustusmallit auttavat henkilöstöä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä sekä kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja lisää kassavirtaa.

Lue lisää täältä: https://news.sap.com/2020/06/time-industry-4-now/

SAP julkistaa yhdentyneen yritysverkoston strategian (Unified Business Network)

SAP julkisti myös strategian, jolla koko toimitusketjun näkyvyyttä, tehokkuutta ja yhteistyötä parannetaan. Strategia kattaa kaikki osa-alueet suunnittelusta ja ostotoiminnasta valmistukseen, logistiikkaan ja resurssien hallintaan. Luomalla älykkäiden yritysten verkoston SAP voi auttaa yrityksiä digitalisoimaan useammasta yrityksestä muodostuneen organisaation liiketoimintaprosessit niin, että saadaan parempi näkyvyys ja yhteistyö koko toimitusketjuekosysteemin osalta.

Strategiaan on otettu mukaan SAP:n kaikki toiminnot, reaaliaikaisesta toiminnanohjauksesta, kehittyneestä analytiikasta sekä Ariba-, SAP Asset Intelligence Network- ja SAP Logistics Business Network -verkoista. Näiden b2b-järjestelmien läpi virtaa 3,3 biljoonaa dollaria vuosittain. SAP mahdollistaa kestävät ja joustavat toimitusketjut, liiketoimintamallin muutokset ja ketteryyttä suojautua globaaleilta häiriötekijöiltä.

Lisätietoja yhdentyneestä verkostosta täältä: https://news.sap.com/2020/06/unified-open-intelligent-business-network/

 

Seuraa yritystä Twitterissä @SAPFinland ja @SAPNews.

SAP
SAP edustaa tämän päivän kokemustaloutta, jonka osana toimivat älykkäät yritykset. SAP on yritysohjelmistojen markkinajohtaja, joka auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. 77 % transaktioiden liikevaihdosta maailmassa kulkee jossakin vaiheessa SAP-järjestelmän kautta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat – ilman katkoksia. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yli 440 000 julkishallinnon ja yritysasiakasta voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja saada aikaan muutoksen. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa omalta osaltaan yritysten toimintaa ja ihmisten elämää. Lisätietoja www.sap.com ja www.sap.com/finland