>

Liikematkustus muuttuu nyt vastuullisemmaksi

2020 jää historiaan käänteentekevänä vuotena monessa suhteessa. Koronapandemia pakotti yritykset merkittävään digiloikkaan ja opimme etätyön kommervenkit välillä kantapäänkin kautta. Lisäksi kaikenlainen matkustaminen, myös Suomesta ulkomaille, väheni radikaalisti.

Seuraukset kantavat kauas, mutta tämä ja seuraavat vuodet ovat toivottavasti optimismin ja toipumisen aikaa, joka tapauksessa vastuullisen liikematkustuksen aikaa.

Kokonaan liikematkustaminen ei ole loppunut eikä lopu – yritysten johto, myyntihenkilöstö ja asentajat sekä koneita korjaavat mekaanikot matkustivat myös viime vuonna. He ovat myös ensimmäisinä omaksuneet uudet vastuullisen matkustamisen askelmerkit.

Vuonna 2021 matkanjärjestäjät, hotellit, lentoyhtiöt, rautatiet sekä taksi- ja autonvuokrauspalvelut saattavat vaatia matkustajia ilmoittamaan koronaterveystilanteensa, kunnes rokote on laajalti käytössä. Maskien käyttö ja koronatestaus ovat jo arkipäivää lentoasemilla, mutta koska koronavirus ei hetkessä häviä mihinkään tänä vuonnakaan, rinnalle tulee uudenlaisia seurantamalleja ja toimenpiteitä. Ehkä lentoasemille perustetaan koronarokotuspisteitä? Ehkä pitää ilmoittaa testitulos 24 tunnin ajalta portilla ennen koneeseen nousua? Liikematkustajat ovat juuri se asiakasryhmä, jolla toimenpiteitä testataan käytännössä, ja jonka koronatartuntamäärää seurataan tarkasti.

SAP Concurin viimevuotisessa liikematkustamisen tutkimuksessa kävi ilmi, että perheen tartuttaminen ja sairastuminen itse ovat matkustajien suurimpia huolenaiheita. Kun maskin käyttäminen, testausrutiinit ja hygieniamääräysten noudattaminen ovat kaikille arkipäivää, matkustaminen työn vuoksi ei enää aiheuta terveyteen liittyviä syyllisyyden tunteita.

Terveys ja turvallisuus ovat avainasioita työntekijöiden tyytyväisyydenkin kannalta, mutta ne eivät ole ainoita vastuullisen matkustamisen kehityskohteita tänä vuonna. Yhteiskunta kannustaa entistä ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin matkustusliikenteessä. Niinpä myös yritykset alkavat laajalti lisäämään näitä vaihtoehtoja toiminnassaan. Esimerkiksi Microsoft ostaa jo nyt ympäristöystävällisempää polttoainetta vähentääkseen työntekijöidensä lentojen aiheuttamia päästöjä.

Tällaisille toimenpiteille on kysyntää, sillä yhä useammat viettäisivät kohteessa entistä kauemmin aikaa, jos se olisi ympäristöystävällisempää.

Vuonna 2021 ja siitä eteenpäinkin voimme myös odottaa työkseen matkustavien viettävän enemmän aikaa määränpäässä, käyttävän enemmän paperittomia dokumentteja ja kestävämpiä reittiratkaisuja sekä yöpyvän ympäristöystävällisemmissä hotelleissa – kaikki toimenpiteitä, joilla voi pienentää matkustamisen hiilijalanjälkeä.

Terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen ovat yhdessä avain entistä vastuullisempaan liikematkustamiseen. Sillä kriisit tuovat mukanaan myös mahdollisuuksia, ei pelkkiä negatiivisia vaikutuksia.

 

Nina Ruokonen
SAP Concur, Pohjoismaat
Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Ikkunapaikassa 18.2.2021.