>

Sisäiset ja ulkoiset siilot haittaavat yritysten kasvua erityisesti Pohjoismaissa – ongelmaa ei ratkaista pelkillä prosessikuvauksilla

Pohjoismaisilla yrityksillä on muualla toimiviin yrityksiin nähden parannettavaa erityisesti siinä, kuinka sisäiset ja ulkoiset prosessit on onnistuttu kytkemään koko organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Vaikka yrityksen prosessit näennäisesti tukevat yhteistyötä eri sisäisten yksiköiden ja asiakkaiden kanssa, on monia yhteistyön kautta saatavia hyötyjä vielä kotiuttamatta, selviää Oxford Economicsin ja SAP:n maalis-toukokuussa 2020 teettämän selvityksen tuloksista. Selvitykseen haastateltiin 3000:ta liiketoimintapäättäjää Pohjoismaista ja maailmalta.

Pelkät prosessit eivät riitä

Selvityksestä käy ilmi, että monessa yrityksessä liiketoimintaprosessit ja yhteistyö eri toimintojen välillä on kuvattu, ja prosesseja pystytään johtamaan tehokkaasti. Pohjoismaisilla yrityksillä on kuitenkin muihin vastaajiin verrattuna vielä kirittävää myös prosessien kytkemisessä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Lähes kolmasosa koko kyselyn vastaajista kertoi, että sisäinen yhteistyö on kompleksista. Vielä suurempi joukko, 37% vastaajista, nimesi yhteistyön ulkoisten sidosryhmien kanssa haastavaksi.

Nekin vastaajat, jotka kokevat yhteisten prosessien jo ohjaavan liiketoimintatavoitteiden täyttymistä, näkivät, että sekä sisäisten tiimien että ulkoisten kumppanien välisessä yhteistyössä on vielä käyttämätöntä potentiaalia jäljellä.

Potentiaali saadaan käyttöön systeemiajattelun keinoin, ja systeemisen ajattelun kehittäminen olikin korkealla monen kyselyn vastanneen johtajan agendalla.

Systeeminen ajattelu pohjautuu kokonaisuuksien ymmärtämiseen, ja tutkimuksen kontekstissa esimerkiksi sisäistä että ulkoista yhteistyötä haittaavien esteiden eliminointiin.

SAP Finlandin maajohtaja Taira Tepponen kertoo prosessien olevan tärkeä työkalu, mutta ne eivät kuitenkaan tee autuaaksi.

”Tärkeintä on aina lopputulos, ei se päästiinkö siihen täsmälleen kuvatulla tavalla tai oliko kuvausta edes olemassa. Globaalissa yrityksessä työskentely vaatii luovuutta, sillä paikallisina työntekijöinä olemme omien asiakkaittemme ja olosuhteidemme parhaita asiantuntijoita. On meidän tehtävämme ymmärtää, mitä asiakkaamme tarvitsevat ja haluavat, ja saada asiat tapahtumaan. Yhteistyölle ja yhteisen näkemyksen muodostamiselle pitää varata aika ja paikka, se ei tapahdu itsestään.”

Dataa päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuksien ymmärtämiseen perustuva systeeminen ajattelu onnistuu vain, jos sen tueksi on tarjolla dataa. Siksi älykkäiden yritysten tekemien ratkaisujen pitää perustua oikeaan tietoon.

Datasta saadaan jo irti hyötyä, mutta harva vastanneista yrityksistä käyttää sitä vielä edistyneesti. Pohjoismaiset yritykset ovat selvityksen mukaan hieman muita maita etevämpiä datan hyödyntämisessä ja jakamisessa eri toimintojen välillä.

Tutustu tarkemmin SAP:n ja Oxford Economicsin Beyond the Crisis: How interconnected businesses exhibit leadership and resiliency -selvityksen raporttiin.

Oxford Economicsin ja SAP:n selvitykseen haastateltiin 3 000:ta liiketoimintapäättäjää maalis-toukokuussa 2020. Vastaajia oli kuudestatoista eri maasta ja kymmeneltä eri teollisuudenalalta.

 

Taira Tepponen
Maajohtaja SAP

Artikkeli on julkaistu 19. tammikuuta 2021 Talouselämässä.