>

Älykkään yrityksen anatomia, osa 1 – Oma data kullan kallis – Älykäs yritys menestyy kilpailussa tekemällä parempia päätöksiä

Kaikki yritykset haluavat menestyä kilpailijoitaan paremmin. Halu pärjätä on ajanut innovaatioiden kehitystä ja motivoinut yrityksiä parantamaan menestysedellytyksiään muokkaamalla toimintaansa paremmaksi. Seuraava merkittävä askel yritysten evoluutiossa on datan valjastaminen yrityksen kilpailutekijäksi. Tähän päästään tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävien työkalujen avulla.

“Älykäs yritys (Intelligent Enterprise, IE) edustaa jatkumoa, jonka aikana yritykset ovat kehittyneet teollisen automaation hyödyntäjistä aina digitaalisen transformaation läpikäyneiksi toimijoiksi. Älykäs yritys on seuraava vaihe tätä jatkumoa, jonka teknologinen kehitys on mahdollistanut”, kertoo SAP:n pilvipalveluasiantuntija Mikko Asikainen.

Kaikkien yritysten toimintaan liittyy valtava määrä dataa. Datan hyödyntäminen niin, että yritys saa siitä etua kilpailijoihinsa nähden kuitenkin erottaa jyvät akanoista. Älykkäässä yrityksessä taustalla ovat uudet, koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvat, uuden sukupolven liiketoimintaratkaisut, kuten toiminnanohjausjärjestelmä SAP S/4HANA.

Asikainen kertoo, että älykäs yritys peittoaa perinteisiä työkaluja käyttävät kilpailijansa kahdella tapaa.

“Ensinnäkin teknologian ottaessaan kontolleen yrityksen rutiinitehtävät, yrityksen automaatioaste perusliiketoimintaprosesseissa kasvaa, mikä vapauttaa työntekijöiden kaistaa sellaisiin tehtäviin, jotka tuottavat yritykselle enemmän arvoa. Yrityksen toiminta siis tehostuu automaatioastetta kasvattamalla. Toiseksi kehittyneempi ohjelmisto tuottaa yrityksen datan pohjalta mielekkäämpiä analyysejä ja näkymää tulevaisuudesta. Tämä luo yrityksen toimintaan uudenlaista notkeutta ja kykyä reagoida muutoksiin.”

“Jokaisessa yrityksessä mietitään, millä eväin tulevaisuudessa pärjätään. Monet yritykset, jotka esimerkiksi nyt korona-aikana ovat menestyneet, ovat löytäneet uusia tapoja toimia. Ne eivät ole jääneet odottelemaan, että kilpailijat menevät ohituskaistalta ohi. Älykkäällä yrityksellä on paremmat mahdollisuudet analysoida näkymiä ja havaita muutokset ajoissa. Tämän myötä yritys pärjää kilpailussa paremmin uusia asiakkaita löytämällä tai olemassa oleville asiakkaille relevanttina pysymällä”, Asikainen jatkaa.

Älykkääksi yritykseksi tullaan kulttuuri- ja toimintatapamuutoksella – teknologiamuutos ei riitä

Vaikka kimmoke älykkääksi yritykseksi kehittymiseen tulee usein yrityksen it-päättäjältä, Asikainen painottaa, että älykäs yritys on ensisijaisesti kulttuuri- ja toimintatapamuutos eikä teknologiapäätös.

“Tämä aspekti jää helposti unohduksiin, kun tietoteknistä toiminnanohjausjärjestelmää on tyypillisesti ostamassa IT-organisaatio, joka lähtee IT:n parametreillä hoitamaan hankintaa. Älykkäästä yrityksestä saadaan kuitenkin ulosmitattua hyöty vasta sen kautta, että ymmärretään kyseessä olevan kulttuurin muutos. Osana uutta järjestelmää otetaan käyttöön myös uudet tavat toimia aina tehdassalista johtoryhmään asti.”

Asikainen uskoo, että lähitulevaisuudessa tullaan näkemään kahdenlaista kehitystä älykkäissä yrityksissä. Seuraavien vuosien aikana nähdään iso harppaus älykkäiden yritysten määrässä, minkä lisäksi vauhdilla kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia tapoja datan hyödyntämiseen.

“5g:n avulla älykäs yritys tulee saamaan irti entistä enemmän esimerkiksi esineiden internetistä (Internet of Things, IoT). 5g laajentaa käsiteltävän datan määrää ja kykyä sen hyödyntämiseen. Paremmilla työkaluilla älykäs yritys kuroo kaulaa kilpailijoihin.”

“Pilvipalveluihin siirtyminen tulee varmasti kiihtymään lähivuosina merkittävästi. Jo nyt SAP:n pilvipohjainen S/4HANA on käytössä yli 15 000 yrityksessä. Seuraavien viiden vuoden aikana tulemme näkemään joukkoliikettä edellisen sukupolven järjestelmistä uuden sukupolven ERP-järjestelmään. Pilvipalveluihin siirtymisen myötä myös korjausvelalta vältytään, kun yritys saa joka vuosi käyttöönsä uuden version toiminnanohjausjärjestelmästään,” Asikainen päättää.

Mikko Asikainen
SAP:n pilvipalveluasiantuntija

Lue lisää älykkään yrityksen anatomiasta: