>

Vastuullisuus on aidosti osa pohjoismaisten yritysten dna:ta

IDC:llä teettämämme tutkimuksen mukaan pohjoismaiset yritykset kokevat olevansa kestävässä kehityksessä pidemmällä kuin muu Eurooppa.

Yli kahdeksan kymmenestä yrityksestä Pohjoismaissa sanoo olevansa kestävän kehityksen valmiudessa tasavertaisia tai parempia kuin muut eurooppalaiset yritykset.

Tutkimus osoittaakin, että suurin osa pohjoismaisista yrityksistä ei vain puhu yhteiskuntavastuusta, vaan on ottanut kestävän kehityksen osaksi strategiaansa digitaalisten työkalujen avulla. Suurimmalla osalla vastuullisuus on olennainen osa toimintaa alusta lähtien, myös yhteistyössä kumppanien ja toimittajien kanssa. 69 prosenttia näistä yrityksistä sanoo edellyttävänsä toimittajiltaan ympäristöön, vastuullisuuteen ja hallintoon liittyviä mittareita. Tämä voi tarkoittaa käytännössä vaikkapa sitä, että esimerkiksi uuden tuotantolinjan avaamisen yhteydessä otetaan huomioon myös se, miten hyvin saavutetaan päästöille asetetut tavoitteet. Yritykset myös mittaavat toimittajayhteistyönsä vastuullisuutta. Digitaalisten työkalujen ansiosta yritykset pystyvät seuraamaan ja mittaamaan koko arvoketjua.

Yritykset ovat jo pitkään panostaneet kestävään kehitykseen. COVID-19-pandemian aikana yritykset ja hallitukset ympäri maailmaa ovat nostaneet esiin mahdollisuuden käyttää talouskriisiä kestävän kehityksen vauhdittajana. Talous ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Suomessakin olemme todistaneet sitä, kuinka yritykset ovat alkaneet innokkaasti luoda kestävän kehityksen periaatteitaan. Korulauseet ovat muuttuneet konkretiaksi.

Tutkimuksessa selvisi myös, että lähes joka toinen pohjoismainen yritys on sitä mieltä, että kiertotalous, muun muassa jätehuolto, on niille oleellinen asia, jotta ne voisivat saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa vastuullisuudessa. Lisäksi 23 prosenttia pohjoismaisista organisaatioista pitää hiilineutraaliutta tärkeänä tekijänä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun parantamisessa. Tämän osuuden uskotaan vielä kasvavan. Nämä ovat kestävän kehityksen osa-alueita – kuten sekin, että Suomi on etätyön johtava maa, mitä tulee ympäristönäkökulmaan.

Hiilineutraaliuden merkitys kasvaa varmasti tulevina vuosina. Osa asiakkaista on kiinnostunut digitaalisista liikematkustusratkaisuista, jotka tarjoavat myös tietoa hiilidioksidipäästöistä. Tietojen avulla yritykset voivat käsitellä ympäristövaikutuksiaan koko liiketoiminnassaan.

Raportti paljastaa myös, että pohjoismaiset yritykset suhtautuvat kestävään kehitykseen strategisesti ja suunnittelevat sen edistämistä pitkällä aikavälillä sen sijaan, että tekisivät vain lyhyen aikavälin toimenpiteitä.

 

Nina Ruokonen
Pohjoismaiden liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja
SAP Concur

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Kauppalehti.