>

Neljä budjettiystävällistä vinkkiä liikematkustuskäytäntöjen vastuullisuuden parantamiseksi

NASAn mukaan on 95-prosenttisen varmaa, että ihmisen toiminta on aiheuttanut maapallomme lämpenemisen. Yksistään teollisuus kuluttaa jatkuvasti kasvavan määrän fossiilisia polttoaineita, maata, vettä ja muita resursseja. Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on siis fakta, josta on syytä olla huolissaan. Huolen jakavat myös monet yrityspäättäjät, joilla on koko ajan suurempi paine huomioida kestävän kehityksen periaatteet liiketoiminnassaan.

Kestävämpien toimintatapojen, kuten esimerkiksi vastuullisempien liikematkustuskäytäntöjen omaksuminen, ei tapahdu sormia napsauttamalla. Ensiksi pitää tulla tietoiseksi tarpeesta muokata toimintaa vastuullisempaan suuntaan ja ymmärtää, kuinka keskeistä muutosten tekeminen on – sekä planeetan että yrityksen näkökulmasta.

On lukuisia syitä, miksi vastuullisuushankkeet yrityksissä eivät siirry tehtävälistalta käytäntöön. Osa syistä on hallinnollisia ja osa puhtaasti yrityksen käytäntöihin liittyviä. On ratkaistava kysymyksiä resursseihin liittyen, hallittava erinäisiä haasteita sekä ymmärrettävä vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet, sekä pohdittava, millainen vaikutus uusilla toimintatavoilla on yrityksen talouteen.

Joillekin yrityksille taloudelliset rajoitteet saattavat muodostaa esteen vastuullisen liikematkustusohjelman käyttöönotolle. Kuitenkin pienilläkin muutoksilla kohti vastuullisempaa toimintaa on merkitystä, eikä muutosten tarvitse välttämättä käydä kukkaron päälle.

Kerron seuraavaksi neljä parasta, pienen budjetin vinkkiäni liikematkustuskäytäntöjen vastuullisuuden parantamiseksi yrityksissä.

Ensinnäkin pandemia on tuonut perspektiiviä siihen, kuinka monet kohtaamiset hoituvat myös digitaalisesti. Tästä syystä uskon, että jatkossa mietitään entistä tarkemmin, millaiset tilanteet vaativat matkustamista ja mitä kulkuvälinettä käytetään. Ensimmäinen vinkkini onkin päivittää olemassa olevat matkustuskäytännöt määrittelemällä uudelleen, millainen tilanne vaatii matkustamista. Lisäksi työntekijöitä tulee kannustaa kestävämpien matkustusmuotojen suosimiseen, silloin kun matkustamiselle on todella tarve.

Toiseksi, ota käyttöön työkalu, joka auttaa yritystäsi tekemään liikematkustuksen osalta aidosti vihreämpiä valintoja sekä analysoimaan nykyisiä matkustustapoja. Työkalusta saatavan datan avulla yrityksen päättäjillä on parempi ymmärrys työntekijöiden matkustuskäytännöistä sekä tarkempaa dataa matkojen synnyttämästä hiilijalanjäljestä. Datan pohjalta on helpompi laatia suuntaviivoja vastuullisemmille liikematkustuskäytännöille sekä motivoida työntekijöitä tekemään kestävämpiä valintoja.

Kolmanneksi, positioi ylempi johto roolimalleiksi muille. Kaikki muutokset organisaatioissa tarvitsevat johdon sitoutumisen ja esimerkin, jotta ne siirtyvät paperilta käytäntöön. Kutsu saman pöydän äärelle talousosasto, hr ja yrityksen johto ja linkittäkää yhdessä vastuullisuustavoitteet niin taloudellisiin mittareihin kuin työnantajamielikuva- ja työtyytyväisyystavoitteisiin. Vastuullisuustavoitteiden täyttymisestä tulee koko yrityksen asia, jonka myötä vastuullisuus nivoutuu aidosti osaksi yrityksen dna:ta.

Neljäs ja viimeinen vinkkini koskee yrityskulttuurin vahvistamista. Johdon esimerkillä on suuri merkitys muutoksen eteenpäin vievänä voimana yrityksissä, mutta sitä pitää tukea ruohonjuuritasolla kulttuurilla, jossa vastuullisuushankkeita tuodaan vahvasti esiin. Viesti siis aiheesta ahkerasti ja auta työntekijöitä ymmärtämään, millainen vaikutus uusilla liikematkustuskäytännöillä on työntekijöiden arkeen. Vahva yrityskulttuuri on oiva aisapari vastuullisuushankkeille, sillä se auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin, mistä yrityksen arvoissa ja niistä juontuvissa hankkeissa – kuten vastuullisemmissa liikematkustuskäytännöissä – on kyse.

Nina Ruokonen
SAP Concur, Pohjoismaat
Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Valpas.